Annons
Annons
Erik har arbetat på två nationer och har obeserverat att man har en för slapp inställning till alkohollagen– ofta serveras gäster som inte borde serveras, anser han.
Foto: Wikimedia commons/U3144362

Blev hotad – önskar bättre rutiner kring alkohol


Erik jobbade i baren på en nation och fick motta hot efter att ha nekat en besökare att köpa alkohol. Han är missnöjd med hur nationsledningen hanterat ärendet. Förstekuratorn menar å sin sida att han tagit händelsen på allvar och föreslagit en intern utredning.

Det var under en fredagskväll i höstas som Erik* stod i baren på en av Uppsalas nationer. Han upplevde att ett sällskap var överförfriskat och bestämde sig för att inte sälja mer alkohol till en av personerna.

– Denna person hade varit och tittat på min lägenhet tidigare för att eventuellt hyra ett rum, så han visste vem jag var. När jag nekade honom blev han hotfull och sa ’jag vet vad du heter och vet var du bor’, berättar Erik.

Han kände sig hotad och valde att polisanmäla händelsen samma kväll. Ärendet lades dock ner. Erik säger att han skulle velat ha mer stöd från ledningen på nationen. Förstekuratorn ringde samma kväll, de pratade även på måndagen men sedan upplever Erik att ingen brydde sig.

– Ingen har pratat med mig om hur jag mår. Denna händelse har gjort att jag drar mig från att jobba på nation. Jag vill inte stå där, tjäna några kronor i timmen och utsättas för hot som ingen tar på allvar.

Han tycker att det borde föras bättre statistik och finnas en tydligare handlingsplan vid den här typen av händelser. Därtill anser han att man måste se över hur alkohollagen följs. Han har jobbat på två olika nationer och tycker att man ofta har en för slapp inställning. Att det inte finns vakter och att man ibland står själv i baren gör det svårare att neka överförfriskade.

– Man ser för lätt på ansvarstagandet och utskänkningen av alkohol. Ofta serveras folk som inte borde serveras.

Förstekuratorn på den nation där Erik upplevde sig bli hotad säger att han hört båda parter och att historierna av vad som skett går isär. Då han själv inte var på plats, hänvisade han parterna till styrelsen och inspektor för en utredning.

– I detta fall har ingen av parterna velat gå vidare så därför har ingen utredning gjorts. Det är såklart jättetråkigt om han upplever att han inte fått något stöd, vi vill ju alltid finnas där. Samtidigt är vi inte utbildade att utreda den här typen av händelser, säger förstekuratorn.

Han menar att nationen har tydliga rutiner att följa. För att en person ska bli avstängd krävs dock att en noggrann utredning gjorts, vilket inte skett i detta fall. Han säger också att de sparar rapporter från sådana här händelser, men att de inte rapporteras vidare till kuratorskonventet.

Tror du att det är ett utbrett problem med hot på nationerna?

– Jag tror absolut att det kan finnas ett problem, om en person känner sig hotad under sitt arbetspass så är det en gång för mycket.

Erik menar att det kan vara svårt att neka folk och att man därför inte alltid följer alkoholpolicyn. Vad tänker du om det?

– Det är en svår balansgång där man måste väga alkohollagen mot arbetsmiljön, men vårt mål är att alltid följa alkohollagen. Genom kuratorskonventet får de ansvariga gå en kurs i ansvarsfull alkoholservering där man problematiserar och pratar om hur man ska hantera olika fall.

Både Erik och förstekuratorn står fast vid sina ståndpunkter. Erik menar att han aldrig hörde talas om någon utredning, medan förstekuratorn säger att han erbjöd just detta, men att Erik inte ville gå vidare med en utredning.

Att det skulle vara ett utbrett problem med hot mot barpersonal är ingenting som Freja Nielsen, ordförande i nationernas samarbetsorgan Kuratorskonventet, har hört. Däremot är hon inte förvånad över att det kan förekomma. nbsp;

– Tyvärr är nog inte nationerna förskonade från detta. Men vi för ingen statistik över hur ofta det sker. Om det är något nationerna vill att vi lyfter, kan vi göra det.

Personen som blev hotad tycker inte alltid att alkohollagen följs på de två nationer där han har jobbat. Att han observerat att man till exempel serverar de som är för fulla eller låter en person köpa fem öl till sina vänner, utan att bartendern kan bedöma berusningsgraden hos de övriga. Tror du att detta stämmer, att man på nationerna har en för slapp inställning till alkohollagen?

– Nationerna tar alkohollagen på största allvar. De har kontinuerligt möten med kommun och polis kring dessa frågor där vi ofta möts av mycket beröm för hur vi arbetar. Vad gäller personens upplevelser är det svårt att besvara då servering av alkohol alltid är en bedömningsfråga hos den som serverar.

Vad gör ni på Kuratorskonventet för att se till att alkohollagen följs på nationerna?

– Kuratorskonventet har ingen mandat att gå in och styra enskilda nationers verksamhet. Det vi gör för att underlätta nationernas arbete är att tillhandahålla utbildningar i frågor rörande alkohol samt krögarkurs för nationerna och kårerna.

*Erik heter egentligen något annat.


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…