Annons
Annons
Det råder stor brist på AT-tjänster i Sverige, och inte minst i Uppsala.
Foto: Lina Svensk

En förfärlig flaskhals


Nyutexaminerade läkare får i vissa fall vänta i flera år på att få göra AT-tjänst. Ett förslag för att lösa krisen är att omvandla underläkartjänster till AT-tjänster.

18 månader är den tid som nyutexaminerade läkare i genomsnitt får vänta på en AT-tjänst i Uppsala, visar ny statistik från SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening). Det leder till att många vikarierar som underläkare i flera år.

– 18- 24 månader är den tid som det tar att genomföra sin AT-tjänstgöring. En enkät som vi gjorde visade att en person hade vickat som underläkare i 40 månader i väntan på AT-tjänst, säger Hanna Liljebäck, ordförande i SYLF Uppsala.

AT-tjänstgöring är en förutsättning för att kunna få läkarlegitimation. Ändå är man som nyutexaminerad från läkarprogrammet inte garanterad en plats.

– Undersökningar visar att den psykiska ohälsan ökar bland underläkare som väntar på AT-tjänst. Det är en utsatt grupp, säger Hanna Liljebäck.

Efterfrågan på AT-tjänster har ökat, bland annat eftersom Örebro universitet har startat ett läkarprogram och flera som har utbildat sig utomlands söker AT-tjänst i Sverige. Störst platsbrist för AT-läkare är det i storstadsregionerna – Uppsala är näst sämst efter Stockholm – men de senaste åren har det blivit svårare att få plats även i de mindre regionerna.

– Det är en förfärlig flaskhals som stoppar folk i sin obligatoriska utbildning så att det blir brist på specialistläkare, säger Hanna Liljebäck.

Läkarutbildningen kommer från och med 2020 eller 2021 att utökas till sex år istället för fem och ett halvt. Det innebär att AT-tjänstgöringen i sin nuvarande form försvinner och ersätts av mer praktik, så att läkarna kan få sina legitimationer direkt efter examen.

– Vi hoppas att man ändå kommer att fortsätta verka för fler AT-platser under överlappningsperioden. Den första kullen som läst i sex år beräknas ta examen 2027, det är långt in i framtiden, säger Hanna Liljebäck.

En lösning SYLF vill se är att man omvandlar underläkartjänster till AT-tjänster. Underläkare och AT-läkare har i stort sett samma kompetens, skillnaden är att AT-läkare roterar mellan olika avdelningar och att det i tjänsten ingår utbildning och handledning.

– Det blir bakvänt när många har tjänstgjort länge som underläkare redan innan de börjar sin AT. AT:n som introduktionstjänst till arbetslivet tappar sitt syfte och riskerar att urholkas när AT-läkarna ofta har så pass mycket erfarenhet att de inte ställer samma krav på utbildningen, menar Hanna Liljebäck.

Regionrådet Vivianne Macdisi (S) förespråkar också omvandling av underläkartjänster och menar att frågan är högaktuell.

– Nu är jag i opposition, men under förra mandatperioden satsade vi jättemycket på AT-tjänster. Platserna ökade från 15 till 40 i regionen, men de behöver bli ännu fler, säger Vivianne Macdisi.

Samtidigt måste man säkerställa att AT-tjänstgöringen håller hög kvalitet, poängterar hon. De olika sjukhusen i regionen bör bli mer samordnade kring AT-tjänster och resurser krävs.

– Varje AT-tjänst kostar en miljon kronor, men jag tycker vi ska se det som en investering istället för en kostnad, säger Vivianne Macdisi.

Emilie Orring (M) är regionråd och nytillträdd ordförande i utskottet för personal, kompetensförsörjning och utbildning. Också hon anser att bristen på AT-tjänster är ett problem.

– Region Uppsala måste bli en mer attraktiv arbetsgivare så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare. En viktig del i det är att utöka och höja kvaliteten i utbildningsverksamheten bland annat när det gäller AT-tjänster, säger Emilie Orring (M). För närvarande pågår arbete med att utöka antalet AT-platser från 30 till 40 i Region Uppsala. Blågrön samverkan kommer att diskutera utbildningsverksamhetens fortsatta behov av förbättringar inför budgetbeslutet i juni i år, säger Emilie Orring.

Men finns det inte 40 platser redan nu?

Jag vet inte exakt hur många det är pågående just nu. Vi rör oss från 30 till 40 enligt budgetbeslutet. Men jag uppfattar att det finns medel för 40 under 2019.

Eftersom Vivianne Macdisi och Emilie Orring ger olika besked om antalet AT-platser kontaktar jag Vivianne Macdisi igen.

– I slutet av 2018 beslutades att Region Uppsala ska ha 40 platser. Det är 40 AT-läkare i tjänst nu, säger hon.


Annons

Annons

AT-tjänstgöring

Allmäntjänstgöring (vanlig förkortning AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen för läkare med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare, oavsett yrkesinriktning.

Källa: https://www.framtid.se/yrke/at-lakare

Läs mer

2019-11-18 15:21
I ett år har Flogsta vårdcentral stått tom. Nu planerar fastighetsägaren att göra om lokalerna till studentbostäder och…
2019-11-18 14:31
Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är…
2019-11-15 15:05
När apotekarprogrammet gjordes om behövde Sanna en individuell studieplan. Ett halvår senare har hon fortfarande inte…