Annons
Annons
Nollning vid Ångström. Nu ska det bli lättare att komma in på civilingenjörsprogrammen för de som lyckas bäst på högskoleprovets kvantitativa del.
Foto: Ida Nordenhem

Resultat viktas för blivande civilingenjörer


För första gången kommer antagning med högskoleprovet att baseras på vilken del sökande har presterat bäst i. Tanken är att det ska förhindra studieavhopp, men statistiskt sett kan det minska chanserna för kvinnor som söker civilingenjörsutbildningar.

Hittills har resultaten på provdelarna som testar språklig kompetens respektive matematisk-logisk förmåga tillmätts samma vikt oavsett vilken utbildning som sökts. I höst kommer dock göras försök att vikta resultaten för sökande till civilingenjörsprogram vid universiteten i Uppsala, Umeå, Luleå, Lund och Karlstad. Här kommer provets kvantitativa del att stå för 75 procent istället för 50 vid antagning.

– Vi har valt civilingenjörsutbildningar i pilotprojektet eftersom ett antal lärosäten drivit frågan och är beredda att delta, säger Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR) till Eskilstunakuriren.

Förhoppningen är att viktade provresultat ska minska avhoppen från civilingenjörsprogrammen, genom att fånga in de studenter som har bäst förutsättningar att nå fram till examen.

Något som enligt Karin Röding kan ha fått en del rektorer att tveka är att kvinnliga sökande över 24 år kan missgynnas när den kvantitativa delen värderas högre, eftersom de statistiskt sett presterar sämre där.

– Jag har själv ställt mig den frågan. Först driver lärosätena kampanjer för att locka fler kvinnor till tekniska utbildningar och sedan införs något som eventuellt missgynnar dem. Men skillnaden ska vara marginell och lärosätena har tyckt att det varit värt att testa, säger Karin Röding till Eskilstunakuriren.

En stor majoritet av de sökande till de aktuella programmen, omkring 95 procent, kommer inte att påverkas av försöket.


Annons

Annons

Läs mer

2021-10-22 18:54
Residents at Klostergatan 16 are living next to a construction site with long hours of loud demolition work going on…
2021-10-22 11:37
Astrid Cleve, den första kvinnan som disputerade i naturvetenskap men också uttalad nazist, har haft en sal uppkallad…
2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…