Annons
Annons
Som funktionsnedsatt student kan man stöta på hinder. Nu ska UHR sammanställa vad lärosätena gör för att underlätta.
Foto: Lina Svensk

Tillgängligheten ska lyftas


Uppsala universitet är på många sätt ett bra lärosäte för studenter med funktionsnedsättning, menar Guri Blomqvist på Studentavdelningen. Nu ska goda exempel på tillgänglighetsarbete sammanställas.

Hur tillgängligt är egentligen Uppsala universitet och vad kan olika lärosäten lära sig av varandra? Universitets-och högskolerådet (UHR) efterfrågar goda exempel på hur svenska universitet och högskolor underlättar för studenter med funktionsnedsättningar.

– Vi tycker att det är ett bra initiativ från UHR och ser med stort intresse fram emot att läsa rapporten när den är klar. Vi ser framför oss att den exempelsamling som UHR tar fram kommer att inspirera i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Cecilia Edin, enhetschef på Studentavdelningen vid Uppsala universitet.

Varje lärosäte ombeds att skicka in tre goda exempel via ett formulär från UHR. För att samla in förslag på insatser som bör lyftas har Studentavdelningen vänt sig till samordnarna för stöd till studenter med funktionsnedsättning, Studenthälsan, Universitetsbiblioteket, Språkverkstaden och Enheten för universitetspedagogik.

– Spontant ser vi att det finns mycket att lyfta fram, både sådant som flera lärosäten är bra på och sådant som är lite unikt för Uppsala universitet, säger Cecilia Edin. Guri Blomqvist, samordnare på Studentavdelningen, anser också att det finns många bra insatser för studenter med funktionsnedsättningar.

– Vi har kommit fram till att vi i första hand vill ge exempel som är lite unika, säger hon och nämner först tentamenslokalen på Gamla torget som är speciellt utformad för studenter som behöver anpassning vid examination.

– Den är vi väldigt stolta över. Sedan tentamenslokalen öppnade har vi sett att anmälda studenter från målgruppen i högre grad dyker upp på tentamen jämfört med tidigare.

Ett annat exempel som Guri Blomqvist nämner är de informationsfilmer om pedagogiskt stöd som håller på att produceras. I filmerna ska studenter berätta både på svenska och engelska om vilka möjligheter till stöd som finns och vart man ska vända sig.

– Det är institutionernas ansvar att informera om stöd. Vi tror på den här idén eftersom filmerna gör det enkelt för lärarna. För ett par år sedan gjordes liknande filmer om dyslexi, det är en bra form, säger Guri Blomqvist.

Hon slår även ett slag för mentorsverksamheten, som innebär att man som student med särskilda behov kan få en mentor som hjälper till med planering och struktur. Idag har 150 studenter vid Uppsala universitet en mentor. Mentorerna är antingen studenter eller pensionärer.

– Den kommer vi nog inte att lyfta fram till UHR eftersom liknande insatser finns i någon form på alla lärosäten, men jag tycker att mentorsverksamheten funkar väldigt bra här. Jag har förstått att andra har svårt att få igång den och att studenter står utan, säger Guri Blomqvist. De goda exemplen kommer att skickas in till UHR i april.


Annons

Annons

Utmaning när fler studenter behöver stöd

Uppsala först med anpassad tentalokal

Stöd vid Uppsala universitet

Om du studerar med funktionsnedsättning har du rätt till stöd. Det kan du söka genom vända dig till Studentavdelningen.

Exempel på stöd som erbjuds är anpassad examination, anteckningsstöd, anpassad kurslitteratur som talbok och punktskrift, individuell studieplan, teckenspråks-och skrivtolk och mentor.

Läs mer

2019-11-19 14:39
Carl Johan Casten Carlberg engagerar sig för nyanlända ingenjörer. Det är bland annat för sin roll i föreningen…
2019-11-18 15:21
I ett år har Flogsta vårdcentral stått tom. Nu planerar fastighetsägaren att göra om lokalerna till studentbostäder och…
2019-11-18 14:31
Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är…