Annons
Annons
På Institutionen för psykologi har man valt att i dagsläget inte kommentera anmälningarna mot Bengt E. Westling och handläggningen av Jakob Christiernins ansökan.
Foto: Simon Sara Borsiin

”Vad jag än gjort hade jag inte kommit in”


När Jakob Christiernin inte kom in på psykoterapeututbildningen var motiveringen att hans steg 1-utbildning inte uppfyllde kraven. Men programansvarige bedriver själv den typen av utbildningar som han bedömer, varför Jakob Christiernin har gjort anmälan om jäv och tjänstefel.
Hösten 2017 sökte Jakob Christiernin, socionom och vice vd för ett omvårdnadsföretag, till psykoterapeututbildningen vid Uppsala universitet, med målet att bedriva psykoterapi för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.

– Den målgruppen har lika stor rätt till psykoterapi som alla andra, men de har betydligt svårare att få tillgång till det, säger Jakob Christiernin.

När ansökningshandlingarna var inskickade blev han kontaktad av psykoterapeututbildningens programansvarig, Bengt E. Westling. Han bad om schemat för den steg 1-utbildning i psykoterapi som Jakob Christiernin gått. Steg 1-utbildning, en förberedande psykoterapiutbildning som krävs för behörighet till psykoterapeutprogrammet, ingår i psykologprogrammet men ges även av privata utförare för personer med annan utbildningsbakgrund som exempelvis socionomer, beteendevetare och sjuksköterskor.

– Det var då fyra, fem år sedan jag gick steg 1-utbildningen och bolaget som drev den var likviderat, men jag skickade de uppgifter jag hade. Sedan ballade mejldialogen ur, säger Jakob Christiernin.

Han beskriver hur Bengt E. Westling skickade mejl på mejl och begärde mer information. Bland annat ville han veta vilka som föreläst på utbildningen på vilka datum och ha tillgång till litteraturlistorna.

– Det tog aldrig slut. Jag hade VG i slöjd på högstadiet och läraren hette Nisse Johansson, behöver han veta det också, började jag undra. Jag har aldrig blivit så ifrågasatt, säger Jakob Christiernin.

När han kontaktade prefekten Cecilia Wåhlstedt fick han inte den respons han hade hoppats på. Hon hänvisade till studierektor, som uppmanade Jakob Christiernin att skicka den information som Bengt E. Westling begärde.

– Jag vet att Bengt E. Westling är någon sorts hedersmedlem i Beteendeterapeutiska föreningen, han verkar ha tolkningsföreträde i den här frågan. Vem som blir antagen är baserat på vad han tycker.

Syftet med att skicka in dokument från steg 1-utbildningen sades vara att man från Institutionen för psykologis sida ville bedöma ifall den steg 1-utbildning som Jakob Christiernin genomfört höll tillräcklig kvalitet för att göra honom behörig. Han upplever själv att utbildningen, hos företaget KBT Distans, gett honom en bra grund.

– Det är det bästa jag har gjort. Jag har läst kurser på högskolan som varit betydligt sämre. Men det finns inga klara riktlinjer för hur en steg 1-utbildning ska se ut och det kan vara ett problem, säger Jakob Christiernin.

Efter att ha uppdaterat Bengt E. Westling med information kring utbildningen fick han till slut, efter fyra månader, beskedet att han hade strukits från antagningslistan då han hade tre högskolepoäng för lite för att komma in på psykoterapeutprogrammet. Privata steg 1-utbildningar ger inte högskolepoäng, utan det rörde sig om en likvärdighetsbedömning som Bengt E. Westling gjort.

– Hade det varit en opartisk bedömare hade jag accepterat det, men Bengt E. Westling håller själv i privata steg 1-utbildningar vid sidan av tjänsten på universitetet, säger Jakob Christiernin.

Därutöver påtalade Bengt E. Westling att Jakob Christiernins kompletteringar hade inkommit försent. Jakob Christiernin hade mejlat uppgifterna i god tid, men fick nu veta att han skulle ha laddat upp dem på Högskoleverkets hemsida.

– Bengt E. Westling gav mig intrycket att det räckte att mejla honom.

Eftersom Jakob Christiernin kände att han blev felaktigt bemött begärde han ut Bengt E. Westlings mejlkonversationer. Mejlen kom att stärka uppfattningen att den programansvarige handlade oprofessionellt och jävigt.

– I ett mejl avsäger han sig bedömningen av en sökande eftersom denna har läst sin grundläggande psykoterapiutbildning via hans eget företag. Då kan det inte heller vara rätt att han bedömer kvaliteten hos motsvarande utbildningar, menar Jakob Christiernin.

Det mejlet var daterat samma dag som Jakob Christiernin ifrågasatte Bengt E. Westlings opartiskhet i förhållande till privata steg 1-utbildningar. I andra mejl ifrågasatte han om Jakob Christiernin skulle kunna använda utbildningen på sin arbetsplats, ett LSS-boende. Han skrev till en kollega att han hade en lista med femton andra ”bra” personer som han räknade med skulle söka psykoterapeututbildningen, vilket Jakob Christiernin tolkade som en ursäkt för att inte anta honom. Han är idag övertygad om att Bengt E. Westling bestämt sig för att inte låta honom läsa psykoterapeututbildningen.

– Vad jag än hade gjort hade jag inte kommit in.

Enligt Jakob Christiernin finns ett motstånd bland psykologer mot att socionomer blir psykoterapeuter, ett intryck han säger sig dela med andra i branschen. Det han ser allvarligast på är dock att Bengt E. Westling bedriver vinstdrivande utbildningar av det slag han för universitetets räkning bedömer kvaliteten hos.

– Han har ett stort ekonomiskt motiv här. Det är mycket pengar i steg 1-utbildningar, jag betalade 150 000 genom mitt företag för den jag gick, säger Jakob Christiernin.

När han först fick det negativa beskedet accepterade han det, men nu väljer han at gå vidare så att ingen annan ska behöva bli drabbad.

– Jag är bara en vanlig snubbe som har sökt en utbildning men nu gäller det inte bara mig utan en hel yrkeskår, säger Jakob Christiernin.

I januari i år anmälde han Bengt E. Westling till JO för tjänstefel. Samtidigt anmälde han Uppsala universitet till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). UKÄ har nu begärt ett yttrande från universitetet att ge sin syn på programansvariges opartiskhet samt hur de bedömer hans privata utbildningsverksamhet i förhållande till reglerna om bisysslor. Universitetet ombeds också kommentera vad Jakob Christiernin har anfört om handläggningen av hans ansökan. Svar anhålles senast 1 april.

Bengt E. Westling och Cecilia Wåhlstedt har avböjt att kommentera ärendet under pågående utredning.


Annons

Annons

Läs mer

2019-11-19 14:39
Carl Johan Casten Carlberg engagerar sig för nyanlända ingenjörer. Det är bland annat för sin roll i föreningen…
2019-11-18 15:21
I ett år har Flogsta vårdcentral stått tom. Nu planerar fastighetsägaren att göra om lokalerna till studentbostäder och…
2019-11-18 14:31
Sedan oktober har alla campus stängt nattetid. Skälet ska vara att lokalerna används som sovplats men studenter är…