Annons
Annons
Alva Cedergren, S-studenter, Michelle Grönlund, Allians för kåren, och Johannes Bäck, Uppsala universitets studenter kandiderade i årets kårval. Bäst gick det för Alva Cedergrens parti S-studenter som kammade hem flest röster, 218 stycken.
Foto: Anneli Modin

Så gick kårvalet 2019


Efter ett rekordlågt valdeltagande konstateras att S-studenter blev största parti i kårvalet 2019. Vem som kommer att styra under kommande verksamhetsår är dock ännu ovisst. Uppsala universitets studenter och Allians för kåren som idag har majoritet, får även under kommande verksamhetsår möjlighet bilda majoritet.

Under tisdagen offentliggjordes Uppsala studentkårs valresultat lite i smyg på driven som samlar handlingar till kvällens fullmäktigemöte. Det är svårt att inte häpna när man ser att valdeltagandet, som brukar ligga på runt 10 procent, i år landar på 5,1 procent. Det var endast 533 kårmedlemmar som valde att rösta i årets val.
S-studenter får flest röster, 218, och därmed 14 mandat. Därefter följer Uppsala universitets studenter (UUS) med 209 röster och 13 mandat. Allians för kåren (AFK) får 99 röster och sex mandat.

Att valet sammanföll med påskledigheten, tror Jaroslav Marhun, ordförande i valutskottet, är en av orsakerna till det rekordlåga valdeltagandet.

– Det är ett ganska stort problem att valet hålls samma datum varje år och att det i år sammanföll med påsk. Vi har också färre partier, bara tre, vilket påverkar valdeltagandet negativt. Valdeltagandet är också kraftigt beroende av personröster och i år var det färre personröster än vanligt, säger Jaroslav Marhun.

Till skillnad från föregående år, när två kandidater fick över 50 röster var, var det i år ingen som kom upp i så många personkryss. Närmast låg S-studenters Alva Cedergren, som fick flest personkryss, 36 stycken.
Jaroslav Marhun säger att valutskottet lagt ner lika mycket arbete och resurser som tidigare år och att man inte hade kunnat göra så mycket mer för att få upp valdeltagandet. Då man kan följa hur många som röstar i realtid, har man kunnat se att mailutskick och val-värvning inte tyckts ha haft någon större effekt på hur många som faktiskt röstat.

– Den centrala marknadsföringen spelar en liten roll för hur många som röstar.

Innevarande verksamhetsår styrs Uppsala studentkår av en styrelse bestående av representanter för UUS och AFK. Hur valresultatet kommer avspegla styret under kommande verksamhetsår avslöjas på det konstituerande fullmäktigemötet som hålls i maj.


Annons

Annons

Kårvalet i siffror

Antal röstberättigade: 10 383
Antal röster: 533
Valdeltagande: 5,1 procent

Antalet röster och mandat per parti:
S-studenter: 218 röster, 14 mandat
Uppsala universitets studenter: 209 röster, 13 mandat
Allians för kåren: 99 röster, 6 mandat
Blanka röster: 7


Personvalstoppen
Alva Cedergren (S-studenter): 36 röster
Amanda Lindberg (UUS): 27 röster
Johannes Bäck (UUS): 24 röster
Ali Mahmoudi (UUS): 16 röster
Jacob Färnert (UUS): 16 röster

Läs mer

2020-09-17 13:54
Skulle du fortsätta plugga om du blev ekonomiskt oberoende? Svaret tycks vara ganska självklart om man får tro de…
2020-09-15 13:48
Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att…
2020-09-14 11:26
En verklig berättelse som också kan läsas som en spännande kriminalhistoria. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström…