Annons
Annons
Jakob Ernstsson, Amanda Samuelsson och Lovisa Svensson tycker det är kul att vara med om Norrlands stora renovering.
Foto: Sigrid Asker

Snart står nationen stadigt


Utan åtgärder skulle Norrlands nation förr eller senare sjunka ner i Fyrisån. För ett år sedan fattades beslut om att göra en insats för att rädda det anrika huset. I sommar förväntas arbetet med pålningen vara färdigt.

Plast, byggdamm och verktyg gör att Ekbergska rummet, uppkallat efter den första kvinnliga student som skrev in sig på Norrlands nation, är knappt igenkännbart. Men tanken är att de gamla delarna av byggnaden från 1889 ska se ut som tidigare när renoveringsarbetet är avslutat.

– Vi ligger bra till i tid, så till midsommar är det meningen att allt ska vara klart, säger förste kurator Jakob Ernstsson.

Det var för ett år sedan som ett landskap klubbade igenom att Norrlands nation ska pålas om. Dock har det varit känt sedan 1930-talet att byggnaden håller på att sjunka ned i den uppländska leran.

– Huset står inte på någon stadig berggrund. Olika delar sjunker olika snabbt, något måste göras. Andra äldre hus här längs ån har samma problem men genom att påla om det här håller vi tillbaka dem andra lite också, säger Jakob Ernstsson.

Det som görs är i korta drag att de gamla träpålarna som har stöttat upp bygganden byts ut mot motsvarande i stål. Tre pålar om dagen brukar betas av.

– Först trodde vi att det skulle handla om 300 pålar, nu har det landat på 191, säger Jakob Ernstsson.

Arbetet påverkar nationens verksamhet bland annat såtillvida att uthyrningarna har varit färre än de brukar under våren. På det stora hela pågår dock den ordinarie verksamheten som vanligt. När Orvars krog öppnar klockan 17 har byggarbetarna slutat för dagen.

Jakob Ernstsson, andre kurator Amanda Samuelsson och pr-förman Lovisa

Svensson tycker alla att det är ganska kul att få inneha sina ämbeten just den här terminen.

– Det är ju en stor grej som folk kommer att minnas, säger Amanda Samuelsson.

Stora grejer kostar förstås ofta stora pengar och pålningen är inget undantag. Arbetet finansieras av lån, sparade medel och donationer. En enskild donator har gett hela fyra miljoner kronor.

– Vi har startat insamlingen ”På goda grunder” för att samla in 20 miljoner fram till 2027 då Norrlands firar 200-årsjubileum. Pålningen är första etappen i ett större renoveringsarbete, säger Lovisa Svensson.

Man har också haft en tävling där den nationsförening som samlat in mest pengar kommer att få namnge ett av nationshusets ännu odöpta rum. Vinnaren kommer att tillkännages på vårbalen nästa vecka.

– I höst, när allt är klart, kommer vi att fira med en pålningsgasque. Tanken är att den ska bli en tradition, säger Amanda Samuelsson.


Annons

Annons

Läs mer

2020-06-23 13:46
The classmate whose mere existence drives you crazy for no apparent reason. The parent who calls you too often. The…
2020-06-22 19:05
Kursaren vars blotta existens går en på nerverna utan någon egentlig anledning. Föräldern som hör av sig för ofta…
2020-06-17 10:45
Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s…