Annons
Annons
Johannes Bäck och Mårten Andersson kommer att styra Uppsala studentkår 2019/20.
Foto: Sigrid Asker

Ny ordförandeduo och Ergohot på konstfum


Johannes Bäck och Mårten Andersson blir Uppsala studentkårs nya ordförandeduo. De röstades fram efter en lång utfrågning på onsdagens konstituerande fullmäktigemöte som i övrigt till stor del handlade om lösryckta lösningsförslag kring Ergos ekonomi.

Det var ovanligt att se så många ledamöter och nya ansikten när konstituerande fullmäktigemötet drog igång på onsdagskvällen. Det låg lite spänning i luften, även om alla (utom Ergo) nog redan visste vilka som skulle bli valda till Uppsala studentkårs ordförandeduo. Först ut att bli nominerad var UUS kandidat Johannes Bäck som hade förberett ett tal. Han pratade om vikten av att få fler att bli engagerade och öka synligheten för föreningar, sektioner och Uppsala studentkår. Detta är viktigt, inte minst nu när valdeltagandet i årets kårval var så lågt.

– Hur kan vi säga att det är ett demokratiskt val vi genomför när det endast är fem procent som röstar. Därför är det otroligt viktigt att öka synligheten. nbsp; nbsp;

Han ville också fortsätta driva Ergo, starta studiecirklar via folkuniversitetet och värna om studiebevakningen.

Nästa ordförandekandidat på tur var S-studenters Alva Cedergren som hade teamat upp med Fabian Klein som hon ville ha som vice ordförande. Hon ville erbjuda en paketdeal där de båda skulle få komma fram och prata. Något som inte gick för sig.

– Du får såklart berätta hur du har tänkt dig, men sen får Fabiandelen komma i vice ordförandedelen. Det är så punkterna är i dagordningen, sade mötesordförande Gustav Sundell.

Alva Cedergren berättade att hon kandiderade för transparensens skull – hon och Fabian hade varit ett alternativ under förhandlingarna om ordförandeduo, men det hade majoriteten inte gått med på.

– Vi begärde mycket, vi ville ha platser i styrelsen och vi ville ha ordförandeposten men det var något de andra partierna inte valde att ställa sig bakom.
Trots att hon redan visste vartåt det barkade drog hon ändå en kort presentation av vad hon ville jobba för: klimatet, jämställdheten och jämlikheten. Hon ville också arbeta för ett bättre klimat i kåren och att starta facebookgrupper för att fånga upp fler åsikter.

Sedan blev det dags för en ganska lång utfrågning. Johannes Bäck fick bland annat frågan om vilket parti han sympatiserar med då han för närvarande gör praktik på Socialdemokraternas partiorganisation. Inte helt oväntat delade han deras värderingar.

Theo Herold från Allians för kåren frågade vad de båda kandidaterna ville göra åt kårens ekonomi.

– Jag tror vi behöver se över kårhuset och hur vi använder den byggnaden. Kanske skulle man kunna ha mer attraktiv verksamhet där. Vi måste också titta på Ergofrågan nu när vi förlorat Mecentatavtalet, sade Alva Cedergren.

Johannes Bäck instämde. De fick också frågan om vad de varit mest stolta över då de suttit som styrelseledamöter. Alva Cedergren lyfte fram arbetet med organisationsfrågan och VFU. Johannes Bäck, som sitter under innevarande år var nöjd över att ha fått igenom ökat sektionsinflytande, men snubblade lite på orden.

– Vad jag är mest stolt över är att sektionerna fått en plats i fullmäktige. NEJ VAD SÄGER JAG – att de fått en plats i styrelsen.
Efter paus, strul med mentometerknapparna och slutgiltig omröstning stod det klart att Johannes Bäck vann ordförandeposten med 58 procent av rösterna.

Ett enigt fullmäktige beslutade därefter att antalet vice ordförande ska vara en. Vem det skulle bli verkade också ganska snart stå klart eftersom ena kandidaten, Fabian Klein, mer eller mindre avsade sig kandidaturen på grund av att Mårten Andersson var den person som Johannes Bäck sagt sig vilja dela presidiet med. Historikerstudenten Mårten Andersson, för närvarande stationschef på Studentradion, var ett nytt ansikte för fumledamöterna.

– Jag har lång erfarenhet från olika föreningar och av arbetsledning men jag har inte varit del av kåren förut. Det kan vara en svaghet i och med att jag har mindre koll på vissa saker men en styrka eftersom jag inte ligger i luven med någon och ser med nya ögon, sade han.

Även vice-kandidaterna frågades ut om sin syn på Ergos framtid. Fabian Klein sade att nästa presidium bör lägga fram en mer restriktiv rambudget.

– Vi måste göra någonting, det är en orimlig situation. Vi måste prioritera vår verksamhet.

Mårten Andersson började med att prata om att han som stationschef för Studentradion är medveten om behovet av studentmedier, därefter kom ett “men”.

– Att gå så mycket back är inte rimligt. En lösning skulle kunna vara att ta in journaliststudenter istället för heltidsarvoderade.

Ingen upplyste Mårten Andersson om att redaktören och chefredaktören inte är arvoderade utan anställda.

Efter ytterligare några frågor om bland annat hur man ska göra för att det ska bli kul att engagera sig i Uppsala studentkår, hur studiebevakarna ska nå studenter med funktionsnedsättning, och hur vice-kandidaterna ser på arbetsledning hölls en omröstningen.

Posten gick till Mårten Andersson, som fick 17 röster, men Fabian Klein flåsade honom i nacken med 16 röster.

Sedan var det dags att utse ytterligare sju styrelseledamöter, vilket gick betydligt snabbare. Fyra av posterna reserverades åt representanter för sektionerna. Även övriga valärenden betades av utan vidare diskussioner.

Första propositionen lades fram, i form av det förslag till kommande verksamhetsårs verksamhetsplan som tagits fram av sittande styrelse i samråd med sektioner och kårföreningar.

– Det här är första gången någonsin som en verksamhetsplan har arbetats fram innan året är slut. Detta enligt en stadgeändring. På det här sätt ska det bli lättare för nya styrelsen att direkt börja med implementeringen av verksamhetsplanen, sade Uppsala studentkårs sittande ordförande Ludvig Lundgren.

Centralt för kårens arbete är studiebevakning och studentrepresentation – att det ska sitta studenter i beslutande och beredande organ. Hållbar utveckling och studenters psykiska hälsa är andra viktiga frågor, enligt Ludvig Lundgren.

– Om vi spelar våra kort rätt kan vi bli den bästa studentkåren på den här planeten. Men det kräver att vi vänder den här utvecklingen, fortsatte han.

Ludvig Lundgren påtalade att studentkårer i övriga Sverige omedelbart gjorde förändringar när kårobligatoriet avskaffades, medan Uppsala studentkårs organisation ser likadan ut tio år senare. Det menade Ludvig Lundgren att det måste bli ändring på nu. Ett försök att vända utvecklingen är att förändra Ergo.

– En sak vi föreslår är en digitalisering av Ergo. Ergo bidrar till en bra studiebevakning. Om ingen rapporterar om vad som händer är det svårt att veta vad vi ska ägna oss åt. Men när Mecenat inte längre betalar trycket går den ekonomiska situationen åt helt fel håll, sade han.
Ludvig Lundgren berättade vidare att de haft fackliga förhandlingar rörande digitaliseringen och fått grönt ljus, så länge en risk- och konsekvensanalys görs. (personalen motsatte sig förändringen men har inte makt att påverka i frågan reds. anm.)

En annan punkt i verksamhetsplanen gällde sektionernas inflytande i Uppsala studentkår, vilket man vill stärka.

– 59 procent har röstat för att avveckla partipolitiken i kåren, sade Ludvig Lundgren.

Gällande de externa verksamheterna Esmeralda, Studentboet och Kondoma Mera bör man enligt verksamhetsplanen se över möjligheterna att låta någon annan aktör ta över. I annat fall bör man kämpa för att få ersättning för kostnader för bland annat arbetsledning.

– Sammanfattningsvis: Uppsala studentkår ska bli bättre på sina huvuduppgifter och måste se över den ekonomiska situationen, avslutade Ludvig Lundgren.

Det öppnades upp för debatt och Fabian Klein berättade att han skickat in ett yrkande rörande Ergo. Han föreslog att man skulle skriva in i verksamhetsplanen att Ergo får gå back max 200 000 kronor – en siffra som han själv erkände var lite tagen ur luften.

– För att se till att kostnaderna ska minska är det bra att skriva in en faktisk summa. Och jag vill föreslå en omröstning med mentometerknappar.

Han menade att många i fullmäktige inte vågade visa vad de tycker i Ergofrågan och att det då skulle vara bra med en sluten votering. AFK:s Michelle Grönlund var pepp.

– Allians för kåren kommer stödja Fabians förslag. Ergo är orsaken till att Uppsala studentkår närmar sig konkurs.

David Jonsson (S-studenter) passade på att fråga hur det egentligen är med den där hotande konkursen. Casper Wahlund, kårens kanslichef, svarade att han själv hinner gå i pension innan det är ett faktum och att 200 000 i minskade kostnader i princip kommer innebära att Ergos personalstyrka måste dras ner till en arvoderad.
– Sedan kommer det också bli en lång historia med fackliga förhandlingar, sa Casper Wahlund.
Fler påpekade att det vore direkt olämpligt med tanke på tjänsterna och den ur luften tagna siffran. Bland annat Alva Cedergren från S-studenter.
– Det känns inte bra att ha en godtycklig siffra i en verksamhetsplan. Att bara skriva ut 200 000 känns väldigt oansvarigt.
– Vi glömmer bort att Ergo har ett stort studiebevakande syfte och ser till att hålla koll på universitetet och kåren, inflikade Jakob Stone, S-studenter.

Fabian Klein drog därefter tillbaka sitt förslag och verksamhetsplanen röstades igenom med några små ändringar.

Mötet började nu närma sig slutsekunderna och det blev dags för kårens kanslichef Casper Wahlund att föredra rambudgeten. I stället tog han tillfället i akt att presentera sitt cv. Det berättades om livsval, rosor och pilsnerpartier vilket möttes med höga skratt. Efter denna studie i bromance tog Ludvig Lundgren ordet och berättade att budgeterat minusresultat landar på runt 1 200 000 kronor. I budgeten hade man bland annat räknat med en “organisationssekreterare” som ny arvoderad post. Denna ska frigöra mer tid för den politiska sekreteraren att jobba med debattartiklar och sociala medier.

– Organisationssekreteraren kommer hålla ordning på vilka kårföreningar vi har och ansvara för studentrepresentation och inflytande, sade Ludvig Lundgren.

Budgetpropositionen röstades igenom och så även det förslag om att fastställa kåravgiften till 75 kronor (gratis första terminen för nya medlemmar som kommit in via en inspark). Mötet avslutades strax efter klockan 21.


Annons

Annons

Uppsnappat
Gårdagens möte satte skräck i Ergo. Vi lyckades inte snappa upp något kul.

Poster som tillsattes under konstfum

Fullmäktiges ordförande: Sofia Granberg (AFK)

Fullmäktiges vice ordförande: André Popovski (AFK)

Fullmäktiges sekreterare: Vakantsätts eftersom uppgiften kommer att tillfalla Uppsala studentkårs organisationssekreterare, en ny post som tillkommer nästa verksamhetsår.

Fullmäktiges vice sekreterare: David Jonsson (S-studenter)

Uppsala studentkårs ordförande: Johannes Bäck (UUS)

Uppsala studentkårs vice ordförande: Mårten Andersson (obunden)

Ledamoter i Uppsala studentkårs styrelse:

Olivia Nensen (AFK), Robin Pelgrom (UUS), Hedda Ottessen (obunden)

Ytterligare fyra ledamöter kommer att utses av sektionerna.

Valberedningens ordförande: Jonas Lundström

Ledamoter till stipendiekommittén: Joel Cevey Tärnholm, Michaela Hansson, Fabian Klein

Historiograf: Joel Cevey Tärnholm

Programsekreterare: Robin Pelgrom

Arkivarie: Maria Schultzén

Ledamot till rektors ledningsråd: Johannes Bäck

Ledamot till rektors beslutssammanträde: Johannes Bäck

Ledamot till konsistoriet: Michelle Grönlund

Suppleant till konsistoriet: Micaela Janatuinen

Ledamöter till Akademiska senaten: Sebastian Holmberg, Richard Thernlund, Klara van Blaricum, Alex Jankell, Jakob Sidmalm

Ledamot till Drivhuset: Isak Rutqvist

Företrädare med närvaro och yttranderätt i Uppsala Akademiförvaltning och Uppsala universitets stiftelseförvaltning: Daniel Simmons

Revisorer: Sara Wallinder, Markus Marttila, en av PWC utsedd revisor

Revisorssuppleanter: Daniel Simmons, Johan Andersson, en av PWC utsedd suppleant

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…