Annons
Annons
Uppsala universitet vill kartlägga upplevd trygghet i universitetets lokaler.
Foto: Sigrid Asker

Studenter får tycka till om trygghet


Känner du dig osäker på campus? I sådana fall är det nu läge att upplysa om det i en pågående enkät.

Säkerhetsavdelningen har under våren genomfört en trygghetsundersökning för studenter, anställda och övriga verksamma vid Uppsala universitet. Enkäten avslutades egentligen 13 maj, men nu förlängs den till 30 juni.

– Vi fick inte så många svar då, så vi försöker marknadsföra i flera kanaler, säger Bahram Moaderi på Säkerhetsvadelningen.

Syftet är att förebygga otrygghet och hjälpa Säkerhetsavdelningen att identifiera områden på campus som inte upplevs som säkra.

– Vi vill se hur folk uppfattar sin egen trygghet i universitetets lokaler. På så sätt förbättras möjligheterna att vidta rätt åtgärder, säger Bahram Moaderi.

Har ni någon uppfattning om ifall studenter känner sig trygga på campus?

– Nej, det är därför vi gör undersökningen, säger Bahram Moaderi.

Trygghetsundersökningen finns tillgänglig på Medarbetarportalen och Studentportalen.


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…