Annons
Annons
Joel Cevey Tärnholm
Joel Cevey Tärnholm (UUS) tillbringade stor del av oktoberfum i talarstolen.
Foto: Foto: Lina Svensk

Oktoberfum by Joel


Om det rörde sig om motion i en annan bemärkelse skulle Uppsala universitets studenters Joel Cevey Tärnholm kunna kalla sig maratonlöpare. På oktoberfum låg han bakom samtliga motioner och en interpellation.

Det ryktades under tisdagen att fullmäktige inte skulle bli beslutsföra till följd av de många ledamöter som förlorat sin plats i fum sedan de inte betalat sin medlemsavgift. Men jodå, 20 ledamöter var på plats vid mötets öppnande, trots att hela 15 (numera ex-) ledamöter visade sig ha tappat sina mandat.

Först ut på dagordningen var i vanlig ordning valärenden och i än vanligare ordning blev flera bordlagda, rubbet av posterna till valutskottet för att vara specifik (ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter). Ingen ko på isen än så länge då kårvalet – som alltså samordnas av valutskottet – är ett halvår bort, men det hinner nog krisa på den fronten vad tiden lider om intresset för dessa poster är lika stort som det varit tidigare år.

Desto större rusch var det till posterna marskalk (någon slags högtidsperson) och vice tofsvipa (den som står på kö att hålla i kårstandarets (ett skynke inte helt olikt en lodrät flagga, men definitivt inte en flagga!) kanttofsar om ordinarie tofsvipa skulle få förhinder). Det blev två till den förstnämnda posten och en till den andra. Posten som vice standarförare är dock fortsatt vakant så pass på den som känner sig manad!

Även en ledamot till Drivhusets styrelse tillsattes.

När det blev dags för motioner upplyste Joel Cevey Tärnholm (Uppsala universitets studenter, UUS) Ergo om att vi kan skriva att detta är “Joels fum”. Mycket riktigt låg han bakom samtliga motioner (som ensam motionär eller medmotionär) som drogs på oktoberfum. Först presenterade han och partikamraten Gustav Sundell ett förslag om att införa en paragraf om personval i fullmäktiges arbetsordning. Den nya paragrafen skulle förtydliga hur personval i fullmäktige går till – det inleds med att uppdragen föredras och inkomna nomineringar läses upp och följs av ytterligare nomineringar, debatt och beslut. Paragrafen skulle också innebära att standarförare, tofsvipor och marskalkar (inklusive vice) väljs för kalenderår istället för som nu, med start i september. 

– Den stora grejen med uppdragen är ju Nobelfesten, därför är det bättre att avsluta med den, sade Joel Cevey Tärnholm.

Motionen bifölls i sin helhet. Michelle Grönlund (Allians för kåren, AFK) uttryckte oro över att inte få gå på årets Nobelfest som nyvald tofsvipa, men lugnades med att hon redan är anmäld. Nästa innehavare av posterna tillträder först efter nyår.

I sin nästa motion föreslog Joel Cevey Tärnholm att kåren ska införa icke-vitala kåruppdrag.

– Många av de existerande uppdragen är på hög nivå och kan vara svåra för en ny student att ta sig an. Jag tror det skulle vara bra för kårengagemanget om vi har uppdrag som kåren klarar sig utan men som vi mår bra om vi har, förklarade han.

Som exempel på sådana uppdrag ges kårfotograf, medlemmar i gasquegruppen och kårinformatör.

US ordförande Johannes Bäck yrkade på avslag, bland annat med hänvisning till att dessa uppdrag redan ingår i befintliga kårposter. 

– Polsek fungerar ju som kårfotograf. Och gasquegruppen? Vi har ju inte ens några gasquer, sade han.

Joel Cevey Tärnholm medgav att “gasquer” inte var ett genomtänkt ordval utan att han syftade på festligheter i allmänhet. På kommentaren om kårfotograf hade han dock ett svar.

– Vad händer om vi får en polsek som inte kan hantera en kamera?

Trots denna farhåga fick motionen avslag. 

Härefter gjorde Klara van Blaricum (S-studenter) Joel Cevey Tärnholm sällskap på podiet. De föredrog en motion om att en post i US delegation till Sveriges förenade studentkårer, SFS, bör säkras åt en doktorand. Detta för att kåren behöver bli bättre i doktorand-och forskarfrågor. US ordförande Johannes Bäck ansåg dock att kåren inte bör kvotera in grupper till SFS-delegationen. Motionen avslogs.

Nästa motion drogs tillbaka av motionären själv, fortfarande Joel Cevey Tärnholm, eftersom arbetet med en beslutsliggare redan har påbörjats.

Lite mer tid ägnades åt hans förslag om normkritisk granskning av kårens nya hemsida. Han lyfte fram kårens jämställdhetsansvarig (JÄMA) och menade att det vore synd att inte dra nytta av uppdragshavarens kompetens för detta. Johannes Bäck anförde att JÄMA finasieras för litteraturgranskning men Joel Cevey Tärnholm försäkrade att han efter samtal med JÄMA var övertygad om att det skulle finnas utrymme för att granska hemsidan. Motionen bifölls, dock med ändringen att det läggs på kommunikationsutskottet att besluta vem som ska genomföra uppdraget. 

Styrelsen hade inkommit med en proposition om makulering av transparensreglementet, vilket inte är så krångligt som det låter. Under förra fullmäktige, i september, genomfördes en stadgeändring som innebär att samtliga organ i kåren ska beskriva hur de jobbar med handlingars transparens i sin arbetsordning, vilket gör det transparensreglemente som antogs 2013 “överflödigt” som kårordförande Johannes Bäck uttryckte det. Inga konstigheter – propositionen antogs.

Därefter var det dags för styrelsens och sektionernas PM. Styrelsen har bland annat svarat på remisser om UUs arbetsordning och fakulteternas självbestämmande. Man har även börjat ta en mer aktiv roll i att påverka Sveriges förenade studentkårer, SFS.

– Mårten (vice kårordförande) var med på SFS första möte för verksamhetsåret och det verkar som att vi är på g att få igenom en reformering av CSN som ny fokusfråga för SFS, sa kårordförande Johannes Bäck.

Sektionerna har alla jobbat med att fylla studentrepresentantposter.

Sist ut på dagordningen var en interpellation inskickad av – surprise surprise – Joel Cevey Tärnholm. Han ville ha svar på frågor om US nya grafiska profil, vars lansering inte förankrats hos fullmäktige.

– US kommunikation utåt har varit väldigt eftersatt under en lång tid med dåligt fungerande och uppdaterad hemsida, lågupplösta loggor, och så vidare. Vi uppdrog åt vår kommunikationsansvarige att föreslå förändringar av den grafiska profilen och vi tyckte att hans förslag såg bra ut, sa Mårten Andersson, vice kårordförande.

– Vi tyckte inte att det behövde förankras i fullmäktige, det känns onödigt med detaljstyrning på den nivån. Informationen i vårt kommunikationsmaterial behövde uppdateras och då passade vi på att uppdatera den grafiska profilen samtidigt, förklarade kårordförande Johannes Bäck.

Joel Cevey Tärnholm riktade ett litet “ajabaja” mot presidiet för att de inte förankrat beslutet i fum, men menade samtidigt att han, i egenskap av före detta vice kårordförande, förstod deras resonemang.

Allra sist, under paragrafen “övriga frågor” begärde Gustav Sundell ordet.

– Det här är kanske ingen övrig fråga, men jag ville bara berätta att detta är mitt sista fum. Jag flyttar till Kina om två veckor.

Gustav Sundell, som varit en del av fum sedan 2012, tackade för tiden som varit och önskade kvarvarande ledamöter lycka till.

 

Hejdå fumledamot!
Gustav Sundell, 29 år, har doktorerat i biokemi och gör sitt sista kårfullmäktigemöte.

Vad ska du göra i Kina?
– Jag ska göra min postdok på Shanghai Tech University.
Hur känns det att det här är det sista mötet?
– Det är lite melankoliskt. Jag tycker ju att fum är roligt till skillnad från många andra.
Vad är du mest nöjd över att ha åstadkommit i fum?
– Att minska antalet ledamöter i fullmäktige, men även vissa saker i US åsiktsdokument, särskilt delarna som rör VFU.
Du har ju haft ganska mycket åsikter vad gäller formalia under mötena, varför har det blivit så?
– Man kan inte strunta i formalia även om man tycker det är tråkigt. Saker måste genomföras på rätt sätt annars kan det hända att de görs i onödan.
Varför ska man kandidera till fum?
– Därför att fum är roligt! Om man gillar att vara med där saker och ting beslutas är det här ett bra forum. Man har faktiskt ganska mycket inflytande och makt när man sitter här. Vill man veta mer om hur kåren arbetar och universitetet fungerar tycker jag verkligen man ska ta chansen och sitta i fum. .

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…