Annons
Annons
Segerstedt
Segerstedthuset kan bli hemvist för Kårsamverkan.
Foto: Sigrid Asker

Kårerna vill flytta in i Segerstedthuset


Kårsamverkan har gjort en förfrågan om att få en arbetsplats i Segerstedthuset. Det skulle gynna både studentkårerna och universitetet, menar kårpresidialerna.

I en skrivelse till rektor önskar sig studentkårernas samarbetsorgan Kårsamverkan en gemensam arbetsplats i Segerstadthuset. Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck har undertecknat, tillsammans med presidialer från övriga kårer vid Uppsala universitet.

– Att vår förfrågan gäller just Segerstedthuset beror på att det är en plats som inte är knuten till någon enskild kår samt tillhör universitetet men inte är ett campus, säger Johannes Bäck.

En annan fördel som anges med Segerstedthuset är att en stor del av de aktörer som Kårsamverkan har daglig kontakt med i samband med studiebevakning har sina arbetsplatser där.

– Det skulle vara ett led i att stärka den centrala studiebevakningen, säger Johannes Bäck.

Kårsamverkan har en samordnare som arbetar 25 procent. Arbetsplatsen skulle främst vara tänkt att nyttjas av samordnaren, som i dagsläget inte har någon egen arbetsplats. Även övriga i Kårsamverkan skulle dock gagnas av den, menar Johannes Bäck.

– Vi har ofta möten på Segerstedthuset. Det vore bra att ha en plats där för att förbereda sig, så man inte behöver springa mellan Segerstedthuset och kårhuset.

Eftersom Campus Gotlands studentkår Rindi, som ingår i Kårsamverkan, kommer till Uppsala ungefär en gång i månaden skulle en gemensam arbetsplats underlätta deras besök. I förfrågan betonas att en starkare studiebevakning är eftersträvansvärd för såväl kårerna som för Uppsala universitet.

Har ni fått någon respons på er förfrågan?

– Inte på brevet, men det här är en fråga som vi har lyft tidigare och fått uppfattningen att det inte vore omöjligt att få en arbetsplats i Segerstedthuset, säger Johannes Bäck.

I Kårsamverkan ingår förutom Uppsala studentkår och Rindi, Farmaceutiska studentkåren, Juridiska föreningen, Uppsalaekonomerna och Uppsala teknolog-och naturvetarkår.


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?