Annons
Annons
Stina Olén
Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen, tycker att hyreslagen behöver anpassas för studentbostäder.
Foto: Pressbild Studentbostadsföretagen

Vill ha lagändring för studentbostäder


Det byggs fler studentbostäder men intresset hos marknaden har minskat. Studentbostadsföretagens vd Stina Olén menar att det krävs en speciell lagstiftning för boendeformen.

Studentbostadsaktörernas intresse för att bygga mer har minskat. Det visar branschorganisationen Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport, enligt vilken 54 procent har svarat ja på frågan om de vill bygga fler studentbostäder än vad de gör idag, mot 65 procent 2017.

Minskningen antas delvis bero på att beståndet av studentbostäder har ökat de senare åren. De som fortfarande vill bygga mer anser att kommunerna behöver lägga mer fokus på just studentbostäder. Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen, menar att regelverket bör anpassas för att underlätta nyproduktion av studentbostäder.

– Studentbostaden behöver bli en egen boendeform i lagstiftningen. Det som enligt praxis skiljer den från en vanlig hyresrätt är att den har begränsad besittningsrätt kopplad till studiekrav men det finns inte inskrivet i hyreslagen, säger hon.

En ny lagstiftning där studentbostaden ses som en genomgångsbostad skulle bland annat kunna innebära mer yteffektiv byggnation. På så vis skulle studentbostäder kunna undantas från krav som ställs på vanliga hyresrätter gällande exempelvis förrådsutrymmen och garage.

– Tanken är att studentbostaden ska bli mer ändamålsenlig och hållbar genom att man bygger smart, säger Stina Olén.

En ny lagstiftning skulle också kunna göra det lättare att bygga och hyra ut kollektiva boenden med gemensamma ytor.

– Studentbostaden som en egen boendeform skulle underlätta för både byggherrar, förvaltning och studenter, säger Stina Olén.

Studentbostadsföretagens nyproduktionsrapport visar att det råder störst brist på studentbostäder i större städer. Samtidigt byggs det en hel del – 12 000 nya studentbostäder väntas bli färdigställda till och med 2022, varav omkring 1 000 i Uppsala.


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…