Annons
Annons
Bild Palermos ägare Ali Özkan
"Det är väldigt många som är ledsna, Palermo är en viktig del av deras sociala liv", säger Ali Özkan, ägare till restaurang Palermo som nu fått sitt serveringstillstånd indraget efter en dom i kammarrätten.
Foto: Sandra Gunnarsson

Palermo förlorar serveringstillståndet


Efter en dom i kammarrätten står det klart att restaurang Palermo nu fått sitt serveringstillstånd indraget och därmed inte längre får servera alkohol.
– Det är ett chockbesked, säger ägare Ali Özkan.

När Ergo kommer till Palermo strax före lunch på fredagen möts vi av en lapp på dörren ”Vi har tyvärr blivit av med vårt alkoholtillstånd och därmed ingen servering av alkohol. Med vänlig hälsning personalen”. Inne i restaurangen träffar vi ägare Ali Özkan som menar att kammarrättens dom kom som en chock.
– Det innebär att vi kommer att få driva restaurangen utan alkoholtillstånd. Det är ett chockbesked, vi trodde att kammarrätten skulle fatta samma beslut som förvaltningsrätten, säger Ali Özkan.

Det var i november 2018 som miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun återkallade serveringstillståndet för restaurang Palermo på Sysslomansgatan. Som skäl till återkallandet angavs att ägarna till restaurangen enligt skatteverket tagit ut 4,5 miljoner kronor svart.  

Ali Özkan överklagade beslutet om det indragna tillståndet till förvaltningsrätten som i september förra året gav honom rätt att fortsätta servera alkohol – förvaltningsrätten ansåg att det som framkommit i skatterevisionen inte var tillräckligt för att dra in serveringstillståndet. Restaurangen lämnades med en varning.

Uppsala kommun valde då att överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten som nu väljer att gå på kommunens linje. I domen står: "Kammarrätten bedömer dock att bristerna varit systematiska, allvarliga och pågått under en lång tid. Sammantaget finner kammarrätten att de brister som förelegat, även vid en framåtsyftande bedömning och med beaktande av de av bolagets vidtagna åtgärderna, utgör grund för att återkalla serveringstillståndet för Restaurang Palermo AB".


Annons

Annons

"De förstår inte konsekvenserna av det här beslutet, vi är inga skurkar utan knegare som försöker tjäna vårt levebröd."

Palermos ägare Ali Özkan. (Foto: Sandra Gunnarsson)

Det är alltså bolagets ”ekonomiska misskötsamhet” som anses vara av en så grov art att tillståndet ska dras in.
Ni har ju haft skatteskulder, hur ser du på det?
– Skatteverket gör helt fel i sin bedömning. Ska man skönstaxera oss ska man göra det med hela restaurangbranschen, inte bara göra oss till syndabock, säger Ali Özkan.
Han berättar vidare att skatteskulderna är betalda och att han överklagat skatteverkets beslut. Detta överklagande kommer att tas upp i förvaltningsrätten på torsdag nästa vecka. Ali Özkan är besviken på att alkoholtillståndet dras in trots att det inte finns någon dom rörande om skatteskulden var skälig eller ej. Framförallt är han besviken på Uppsala kommuns politiker.
– Det är som att slåss mot Goliat. De förstår inte konsekvenserna av det här beslutet, vi är inga skurkar utan knegare som försöker tjäna vårt levebröd.
Han säger att de kommer att överklaga kammarrättens beslut. Men chanserna att högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd är små. Förhoppningen är att serveringstillståndet kan återfås i väntan på beslut från högsta förvaltningsdomstolen. Men vad som kommer hända med Palermo framöver är ännu oklart.
– Jag vet inte vad vi ska göra nu. Vi kommer att tappa omsättning och det blir förödande för personalen som kan bli av med sina jobb. Det är oerhört tråkigt.

I kammarrättens dom yrkar Uppsala kommun på att serveringstillståndet ska dras till följd av att bolaget Palermo AB ”systematiskt och medvetet undanhållit intäkter”. De skriver, ”Alkohollagens bestämmelser om ekonomisk lämplighet och skötsamhet finns bland annat för att främja sund konkurrens och ansvarsfull alkoholservering. Att den som missköter sig på ett så pass graverande sätt under lång tid ändå får behålla sitt tillstånd strider mot detta syfte”.

Ergo söker ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden vid Uppsala kommun för en kommentar.

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…