Annons
Annons
AFK
Sebastian Holmberg, 26 år, är förstanamn på Allians för kårens lista och deras ordförandekandidat. Han läser i grunden ekonomprogrammet men just den här terminen kinesiska A. Han har suttit i kårfullmäktige under det senaste verksamhetsåret.
Foto: Lina Svensk

AFK: "Problemet är i grund och botten partisystemet"


Reformera kårfullmäktige, få rätsida på ekonomin och bli bättre på att informera om verksamheten – så vill Allians för kåren (AFK) förändra Uppsala studentkår under kommande verksamhetsår. De representeras här av Sebastian Holmberg, förstanamn på deras lista.

Beskriv ditt parti för någon som inte är insatt i kårpolitiken
– Allians för kåren försöker samla hela Uppsalas borgerlighet. Vårt fokus ligger på att avskaffa det partipolitiska systemet i kåren – om vi gör vårt jobb bra ska AFK med andra ord inte finnas kvar framöver – och att se till att Uppsala studentkårs ekonomi sköts bättre så att kåren ska fortsätta finnas i många år till.

Vilken är Uppsala studentkårs viktigaste fråga att driva kommande verksamhetsår?
– Det finns ett antal, men det som återkommer varje terminsstart är ju bostadsbristen. Kåren ska trycka på både kommun och på riksnivå för att förenkla byggregler för studentbostäder och för att göra det billigare för bolag att bygga. Det finns många viktiga frågor, men har studenterna ingenstans att bo när de börjar plugga och tvingas avsäga sig sin utbildningsplats så spelar resten inte så stor roll.

Kan du nämna en konkret sakfråga ditt parti kommer driva?
– Vår främsta fråga är alltid att avskaffa det partipolitiska systemet i kåren. De två senaste kårfullmäktige har inte varit beslutsföra för att för få ledamöter har dykt upp. Från S-studenter har bara tre ledamöter på deras fler än dussin mandat dykt upp. Viktiga beslut får står tillbaka medan kåren lamslås av det politiska systemet. Att som vald representant inte dyka upp på mötena tycker jag är väldigt respektlöst mot studenterna som röstat in en och som man säger sig representera och vilja väl. Det minskar förtroendet för Uppsala studentkår.

Kåren har senaste åren lagt ner bland annat Studentbokhandeln och Ergos papperstidning för att spara pengar. Vad ska ni skära i härnäst?
– I programförklaringen för det här verksamhetsåret pratade man om de mer externa verksamheterna som Kondoma mera, Studentboet och Esmeralda, om man vill ha kvar dem under kåren eller om man ska hitta en lösning där de tas över av andra aktörer. Kondoma ligger ju inte längre under kåren och kanske måste vi även se över Esmeralda och Studentboet. Sedan är ju Ergo fortfarande en väldigt stor utgiftspost, trots att papperstidningen lades ner.


Annons

Annons

Hur ska ni få in mer pengar?
– Vi ska fortsätta med det vi gjorde inför det här året då programföreningarna kunde ge rabatt till de som valde att gå med i kåren, det var väldigt lyckat. De som rekryterar flest medlemmar åt oss i dagsläget är dock nationerna och det behöver de fortsätta göra, men vi måste också bli bättre på att rekrytera själva. Trots att kårhuset har ett stort hus precis jämte universitetshuset så känner man inget särskilt när man går förbi det, inte på samma sätt som när man går förbi nationerna i alla fall. Man måste få studenterna att känna någon tillhörighet när de ser kårhuset. Exakt hur man ska få till det får man diskutera.

Vad är kåren bra på i nuläget?
– Vi hade ganska stor framgång i att mota hyreshöjningar häromåret. I övrigt har vi lyckats ge sektionerna större inflytande under året, vilket gör att vi arbetar närmare studenterna, det är nog den största framgången. Vi är också bra på att fylla studentrepresentantposter och de som har posterna verkar ta sitt uppdrag på stort allvar, men man behöver göra det mer allmänt känt bland studenterna att det finns många poster man kan få genom kåren.

Och mindre bra på?
– Man är dålig på att informera om sig själv. På senaste fullmäktige, som inte blev beslutsfört, gick man igenom några informationspunkter och halva tiden gick åt till att försöka förklara skillnaden mellan ett par olika begrepp. Inte ens de som har varit aktiva i många år kunde riktigt redogöra för skillnaderna. Man behöver göra information om kåren mer lättillgänglig. Kanske genom en liten wiki på den nya hemsidan.

Allians för kåren har haft 91 procents närvaro på innevarande verksamhetsårs fullmäktigemöten.*

Hur ska man få bukt på den dåliga närvaron på fum? Det är ju lätt att skylla på ett parti som har haft dålig närvaro, men även tidigare år har ju de partier som sitter i opposition haft sämre närvaro.
– Problemet är i grund och botten partisystemet. Tar man bort nuvarande system skulle ledamöterna förmodligen rekryteras genom sektionerna. Man har alltid ett incitament att komma om man representerar en sektion, men om man sitter i opposition som ett politiskt parti, då har man inget annan anledning att gå på mötena än att man får en gratis smörgås. Därför måste vi göra oss av med partisystemet och jag hoppas verkligen att vi uppnår två tredjedelars majoritet tillsammans med UUS under kommande verksamhetsår så vi kan rösta igenom den förändringen.

Om det går bra för er i kårvalet och AFK blir största partiet, hur kommer studenterna märka att det är just ni som sitter vid makten?
– Det första vi skulle göra är att avskaffa det partipolitiska systemet så det vore en jättestor omställning och studenterna skulle märka det genom att de genast får mycket mer inflytande via sina sektioner.

UUS har ju drivit frågan om att avpolitisera kåren och ge sektionerna större inflytande sedan urminnes tider, vad bringar ni till bordet som UUS inte redan gjort? Varför är inte AFKs medlemmar bara med i UUS istället?
– Egentligen är det väl bara att de här två partierna finns och att man kommer från lite olika bakgrund vilket gör det mer naturligt att rösta på eller gå med i det ena eller det andra. Men i övrigt arbetar vi mycket mot samma mål och vi har samarbetat under de två senaste åren.

Tidigare val har AFK gått till val på att knäcka den psykiska ohälsan bland studenter, men det har man inte hört er prata om på ett tag. Innebär det att den frågan är knäckt?
– Nej den är tyvärr inte knäckt. Vi jobbar på att Studenthälsan alltid ska få de resurser de behöver för att kunna jobba med de här frågorna. Studenthälsan sköter de här frågorna bäst och de ska inte behöva vara beroende av ett kårfullmäktige och vad de tycker är en prioritet från år till år.

*Närvaron är beräknad på de fullmäktigemöten som hittills genomförts under verksamhetsåret, de två som ställts in är inte medräknade. Siffrorna är tagna från kårens egna närvarolista.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…