Annons
Annons
S-studenter
S-studenter representeras av partiets förestanamn, Jonathan Granlöf, 20 år, som läser en kandidat i företagsekonomi.
Foto: Sandra Gunnarsson

S-studenter: "Samhällets problem är studenternas problem"


Ta ställning i samhällsfrågor, satsa på kårhuset och gör det billigare att åka tåg och buss för studenter – det är frågor S-studenter vill driva under kommande verksamhetsår. De representeras här av Jonathan Granlöf, förstanamn på partiets lista.

Beskriv ditt parti för någon som har noll koll på kårpolitik och kåren.
– Vi S-studenter tror att samhällets problem är studenternas problem. Vi är partiet som står för en kår som tar ställning i samhällsfrågor för att kunna förbättra studenters studie- och livssituation.

Vad är Uppsala studentkårs viktigaste fråga att driva under kommande verksamhetsår?
– Vi lever i den här krissituationen nu och den påverkar våra medlemmar i allra största grad. Vi behöver en studentkår som faktiskt driver frågor om bostadspolitik och arbetsmarknadspolitik för våra studenter och medlemmar. Det kommer en morgondag när vi aktivt måste ta ställning för våra medlemmar som kanske förlorar sina sommarjobb eller inte vet vad de ska göra efter sin examen.
 
En viktigt konkret sakfråga ditt parti kommer driva om ni får möjlighet?
– Vi vill ha studentrabatt på enkelbiljetter i UL och enzonstaxa på Stockholmspendeln. Våra medlemmar ska ha råd att ha praktik och ta del av Stockholms uteliv. Inom Uppsala ska det inte behöva kosta en förmögenhet att ta sig runt.
 
Under de senaste åren har US bland annat lagt ner Studentbokhandeln och Ergos pappersupplaga ­– om ni måste skära, vad kommer ni skära i härnst?
– Min bild är att vi efter de här nedskärningarna har fått en bättre situation och vi tror att det är tid att börja satsa för att skapa mervärde för studenterna. Det är läge för att utreda möjlighet för en studiesocial verksamhet och ändra kårhuset så det kan bli en riktig mötesplats – precis som Uppsalasekonomernas Borgen är där studenterna fikar, pluggar och dricker kaffe.

Hur tänker du dig att det ska fungera här?
– Det tänker jag att vi får utreda, men det är en vision vi har att det är dags att börja göra kåren mer tillgänglig. Jag hoppas vi kan jobba mer med det i fullmäktige och tillsammans med kåren i sin helhet. Vi har ju fantastisk studiesocial verksamhet hos de olika föreningarna under varje sektion. Där finns det mycket att hämta tror jag.


Annons

Annons

Hur ska ni få ordning på kårens ekonomi, det är ju fortfarande minusresultat?
– Jag tror det viktigaste är att göra kåren mer tillgänglig för studenterna. Att vi faktiskt utbildar dem i vad för typ av tjänster och möjligheter kåren ger och att vi är tydliga med det i början av året. Men även att vi försöker utreda möjligheterna att samarbeta med nationerna. Till exempel genom att försöka få fram en deal där det ska vara obligatoriskt att vara med i kåren för att kunna vara med i en nation. Det skulle förbättra ekonomin.

Tror du att nationerna är positiva till det?
– Det måste nationerna själva få svara för, men jag tror att vi alla sitter i samma båt just nu. Jag läste att nationernas bar- och serveringsverksamheter går dåligt nu i och med pandemin och jag tror att hela studentlivet behöver komma samman för att säkra vår överlevnad efter den här krisen.
 
Vad anser du att kåren gör bra i nuläget?

– Jag tycker att föreningarnas studiesociala verksamheter är helt fantastiska. Jag var med i samhällsvetarnas inspark och det skapade otroligt mycket gemenskap och engagemang – och det är något jag sett i flera av våra föreningar.
 
Vad gör kåren mindre bra i nuläget?
– Jag tror att det fortfarande finns en informationsasymmetri mellan de som är inom och de som är utanför kåren. Är man inte jätteaktiv är det svårt att veta vad kåren gör och vad den är till för.

S-studenter har haft 29 procents närvaro på innevarande verksamhetsårs fullmäktigemöten.*

 

Ni har varit största parti med flest mandat i fullmäktige, ändå har ni haft exceptionellt låg närvaro på fullmäktigemötena – så pass låg att två möten har fått ställas in. Är det ett rimligt sätt att förvalta medlemmarnas förtroende på?
– Jag är ny i kårpolitiken och har fått höra samma sak. Det är tråkigt att vi har haft ovanligt lågt engagemang i år. Men traditionellt sett har vi varit ett parti som haft högt engagemang och jag hoppas komma med ny energi till kårpartiet tillsammans med mina duktiga kamrater.

Kan man lita på det då, att ni faktiskt kommer att närvara?
– Ja, om man faktiskt skriver upp sig på kårvalslistan då ska man närvara, annars ska man inte kandidera.
 
Av de parter som ställer upp i kårvalet i år är det bara ni som vill ha en partipolitisk kår, varför vill ni det?
– Vi tror inte att politiken försvinner bara för att man blir en student och vi studenter är ju en del av samhällets framtid. Därför krävs det också att vi får bra förutsättningar till våra studier och där behövs det bostadspolitik, arbetsmarknadspolitik och vårdpolitik och därför måste kåren kunna ta ställning i de här frågorna. För om kåren inte gör det, vilka ska göra det då?

Kan inte kåren ta ställning för det utan att vara partipolitisk? Vissa hävdar ju att kåren ska driva en politik för studenternas bästa.
– Det finns ju inte bara ett studenternas bästa, det finns många olika åsikter och syner på världen. Till exempel finns det inte någon konsensus kring marknadshyror. Det krävs också en transparens kring vilken ställning kåren tar och vilka åsikter deras ledare har.

Hur ska ni påverka UU att ta sitt klimatansvar?
– Det är viktigt att ha en bra klimatpolitik och det har vi S-studenter levererat tidigare. En av mina hjärtefrågor är att vi ska ta bort alla onödiga flygresor, men även att universitetet ska avinvestera i all verksamhet som består av fossila bränslen.

*Närvaron är beräknad på de fullmäktigemöten som hittills genomförts under verksamhetsåret, de två som ställts in är inte medräknade. Siffrorna är tagna från kårens egna närvarolista.

Läs mer

2020-09-17 13:54
Skulle du fortsätta plugga om du blev ekonomiskt oberoende? Svaret tycks vara ganska självklart om man får tro de…
2020-09-15 13:48
Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att…
2020-09-14 11:26
En verklig berättelse som också kan läsas som en spännande kriminalhistoria. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström…