Annons
Annons
Aprilfum
Skralt i de fysiska bänkraderna, endast fumordförande Sofia Granberg (t.v.) och kårordförande Johannes Bäck (t.h.) var på plats, men desto mer välfyllt var det i cyberspaces diton.
Foto: Lina Svensk

Folktomt och effektivt aprilfum


Gårdagens kårfullmäktige kan komma att gå till historien – inte bara som det minst välbesökta, med endast två ledamöter på plats, utan också som ett av de mest effektiva någonsin. Fem propositioner och två motioner avhandlades på 45 minuter.

Ja okej, att mötet var det minst välbesökta någonsin är väl en sanning med modifikation halvt uppdiktad för att får er att läsa vidare (ursäkta). Det är sant att bara två personer – kårordförande Johannes Bäck och fumordförande Sofia Granberg – närvarade fysiskt i Bertil Hammer-salen på Blåsenhus, men desto fler ledamöter var på plats via Zoom. Efter upprop med lätt lagg och rundgång kunde man konstatera att inte mindre än 24 ledamöter var närvarande. Ingen hade nog kunnat förutspå att en pandemi skulle vara det som krävs för att församlingen skulle bli beslutsför.

Mötet inleddes med att testa “räcka upp handen”-funktionen i chatten genom att fråga om dagordningen kunde godkännas. De flesta tycktes vara Zoom-bevandrade nog vid det här laget att de klarade av uppgiften, men någon stötte på patrull och ursäktade sig med att:
– Det finns en anledning till att man är ekonom och inte it-tekniker.
Exakt vem det var är oklart då Ergo fick hålla tillgodo med att snegla över axeln på de båda närvarande som, till skillnad från undertecknad, satt med varsin dator. Även kårordförande Johannes Bäck tycktes ha problem med handuppräckningsfunktionen och fick hålla upp sin hand fysiskt i webbkameran. Retro.

Först ut på dagordningen var ett par mindre valärenden som snabbt avhandlades, inklusive valet av ledamot till Stipendiekommittén som blivit vakant sedan personen som satt på posten – Mikaela Hansson – avsagt sig den. Men:
– Jag skulle ha varit på utbyte nu, det var därför jag avsade mig posten. Men jag har blivit hemkallad så jag kan lika gärna ta tillbaka den, sa Mikaela Hansson som alltså blev återvald.
Praktiskt!


Annons

Annons

Så blev det dags för propositioner, alltså förslag från kårstyrelsen. Det ska sägas att det i fredags hölls ett förmöte (som Ergo inte bevakade) med två representanter från varje parti där det gick igenom ärendena till det då kommande, nu avhandlade fullmäktigemötet för att det skulle gå så smidigt som möjligt. Den uppskruvade effektiviteten med vilken de avverkade besluten under gårdagens möte hade alltså en logisk förklaring.
Nåväl. Första “proppen” (finns det ett obehagligare smeknamn?) var en repris från decemberfum förra året. Den handlade om ett förtydligande av förfarandet vid partiregistrering till kårvalet (är du intresserad av detaljerna kan du läsa vårt decemberreferat). Då förslaget innebär en stadgeändring behöver det röstas igenom under två separata möten och med så kallad kvalificerad majoritet, alltså att två tredjedelar av samtliga ledamöter röstar för förslaget.
– Vi är ju faktiskt två tredjedelar närvarande så vi kan ta beslutet, vilket är kul, kommenterade Johannes Bäck.
Kul eller ej – proppen (ew...) gick igenom.

Det gjorde även den om antagande av nytt SFS-reglemente (“...huvudsakligen en effektivisering av den gamla.”), den om stagdeändringar (uppdatering och strykning av vissa punkter, så som presidieutskottet som inte längre fyller någon funktion), den om makulering av några styrdokument (sådana som blir överflödiga i och med stadgeändringarna) och den om ändring i reglementet för sektioner och sektionsbildande (något om övergången från Updok till Ladok som i praktiken inte gör någon skillnad i sektionsmedelstilldelningen men som rent formellt måste ändras i stadgarna. Skulle någon, mot förmodan, vilja ta del av denna rafflande propp kan ni mejla mig så ska jag skicka dokumentet i sin helhet). Allt utan tillstymmelse till debatt eller motstånd.

Medicinska sektionen hade skickat in en motion angående ändringar av uppdragsbeskrivningarna för studiebevakare, ordförande och vice ordförande vid sektionen för att bland annat underlätta för deras kommunikation med UU och för att få en tydligare arbetsfördelning. Johannes Bäck tyckte att det var en bra tanke, men att motionen inte gick att anta utan ändringar då de rör kårens stadgar.
– Jag tror inte att motionen kan antas utan att motionären föredrar den, inflikade organisationssekreterare Jaroslav Marhun.
Ingen av motionärerna deltog i mötet och motionen bordlades därför.

Ytterligare en motion hade inkommit, från S-studenter, som tidigare tagit upp frågan om att kåren borde ha en demokratisk värdegrund och nu satte förslaget om att ta fram en sådan på pränt.
– Sveriges äldsta studentkår borde ha en värdegrund. Vi [en arbetsgrupp, reds. anm.] har tagit fram ett förslag och tanken är att det ska skickas på remiss till sektionerna och att fullmäktige röstar om det i september, förklarade Pavlos Cavelier Bizas (S-studenter).
Motionen antogs.

Inga PM föredrogs muntligt, men de kan sammanfattas med “vi jobbar med, runt och trots coronakrisen”. Inga övriga frågor togs upp och det kortaste mötet i modern tid kunde avslutas endast trekvart efter att det startade.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…