Annons
Annons
Bild nya presidiet
Louise Ingemarsson 23 år, historikerstudent, Jacob Färnert 25 år pol kandstudent och Klara van Blaricum 21 år, student i ekonomisk historia, valdes till ny ordförandetrio i Uppsala studentkår.
Foto: Lina Svensk

Ny trio ska leda kåren


Jacob Färnert, Klara van Blaricum och Louise Ingemarsson kommer styra Uppsala studentkår under kommande verksamhetsår. Med erfarenhet från olika håll hoppas de kunna komplettera varandra bra och försvara studenternas rättigheter i kristid.

Sedan 2014 har det varit standard att Uppsala studentkår styrs av en duo bestående av en ordförande och en vice ordförande. Under gårdagens fullmäktigemöte adderades ytterligare en post vilket innebär att det blir en ny trio som kommer att styra kåren under verksamhetsåret 2020/2021. De nyvalda är alla eniga om att det kommer gå bra att “leka tre”.
– Vi har en skön dynamik, jag tror vi kompletterar varandra bra och håller med varandra i viktiga frågor, säger Louise Ingemarsson som valdes till vice ordförande.
Hennes framtida kollega, Klara Van Blaricum, instämmer. Hon säger att tidigare ordförandeduos har flaggat för att arbetsbelastningen stundtals blivit för hög. Det kommer vara en styrka att man nu kan fördela arbetet på tre.
– Vi kan inte prata om studenternas arbetsbelastning om vi inte tar ansvar för arbetsförhållandena inom vår egen organisation, säger Klara van Blaricum som även hon valdes till vice ordförande.

Det är mer regel än undantag att kandidaterna till ordförandeposterna brukar frågas ut om sin politiska hemvist. Då detta inte gjordes under under utfrågningen på det konstituerande fullmäktigemötet tar Ergo sitt ansvar och gör ett försök. Klara van Blaricum är engagerad i S-studenter och Laboremus och undslipper frågan. Men hur står det till med de övriga två som tillhör det partipolitisk obundna kårpartiet Uppsala universitets studenter?
– Jag har inte tänkt så mycket på vad jag ska rösta på. Men om någon medlem vill veta vad jag tycker i olika frågor är de välkomna in på kontoret och höra vad jag har att säga, säger Jacob Färnert, som valdes till ordförande.
– Jag yrkar på att få behålla min valhemlighet, säger Louise Ingemarsson.

 


Annons

Annons

Alla tre är i alla fall engagerade i Uppsala studentkår sedan tidigare. Jacob Färnert har bland annat suttit som sektionsordförande och styrelseledamot under de två år han varit aktiv. Klara van Blaricum har varit kårens representant nationellt som ledamot i Sveriges förenade studentkårer och Louise Ingemarsson har bland annat suttit som vice ordförande i Historikerstudenterna. Att de har erfarenhet från olika delar av Uppsala studentkårs organisation tror de alla kommer vara en styrka. Speciellt när de kliver på i osäkra tider där en stor del av studenternas vardag har förändrats till följd av corona. Än är det till exempel inte bestämt om Uppsala universitet kommer fortsätta med distansundervisning eller ej till hösten.
– Mycket energi kommer behöva läggas på att se till att utbildningen blir bra till hösten. Det ser väldigt mörkt ut och det kommer krävas mycket arbete om de inte blir en mer positiv situation, säger Jacob Färnert.
Klara van Blaricum instämmer och understryker att många av de studenter som Uppsala studentkår representerar kan gå en tuff tid till mötes.
– Det är oroväckande att vi är på väg in i en lågkonjunktur där många nyutexade inom humaniora och samhällsvetenskap kommer att möta en helt död arbetsmarknad. Hur kommer detta att slå mot de här utbildningarna? Det pratas mycket om att man måste satsa på vårdutbildningar, en risk som finns är att andra utbildningar kommer ta stryk, säger Klara van Blaricum.    

Jacob Färnert, Louise Ingemarsson och Klara van Blaricum kliver på sina poster 1 juli.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?