Annons
Annons
Bild Hörsal 4
Hur ska lokalerna räcka till om studenterna måste sitta glest? Prefekter på Ekonomikum tror inte det kommer gå att lösa om Folhälsomyndighetens rekommendation om social distansering kvarstår i höst.
Foto: Sandra Gunnarsson

Undervisning utan trängsel – omöjligt i praktiken?


Regeringen öppnar upp för campusutbildning i höst. Men hur lätt kommer det bli att genomföra undervisning på plats om kravet på social distansering kvarstår? Ergo har pratat med två prefekter som fattat beslut om att inleda hösten på distans för värna om studenternas säkerhet och lärarnas arbetsmiljö.

Från och med mitten av juni lättar regeringens rekommendation och det blir möjligt för högskolor och universitet att återigen bedriva campusutbildning. Fortfarande kvarstår dock Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bland annat innebär att lärosätena måste kunna säkra att det går att hålla social distansering.

När regeringens nya besked kom hade vissa institutioner vid Uppsala universitet redan tagit egna beslut kring höstens undervisningsformer. Vid företagsekonomiska institutionen hade man bestämt att fortsätta med distansundervisningen för samtliga utbildningar till 3 november. Det är ett beslut man står fast vid, även efter regeringens nya rekommendationer – man väntar dock fortfarande på vad rektor ska fatta för beslut i dagarna.
– Vi vill genomföra campusbaserad utbildning, men för närvarande om du frågar mig idag den 2 juni, bedömer vi att det inte kommer gå att göra i höst. Det beror både på att vi vill värna om studenterna och lärarnas arbetsmiljö och att vi är måna om att ta vårt samhällsansvar, säger Arne Sjöblom, prefekt vid företagsekonomiska institutionen.

"Vi kan inte bedriva undervisning på kvällar och helger."

Arne Sjöblom, prefekt vid företagsekonomiska institutionen. Foto: Uppsala universitet.


Han menar att det kommer bli omöjligt för institutionen – som är den största inom samhällsvetenskapliga fakulteten – att bedriva undervisning och samtidigt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kravet på utglesning kommer göra det svårt att få salarna att räcka till.
– Kommer utglesningskravet kvarstå måste vi i princip tredubbla undervisningsaktiviteterna i lokalerna. Vi kan inte bedriva undervisning på kvällar och helger, säger Arne Sjöblom.
Även om vissa mindre institutioner kan klara av utglesningen kvarstår frågan vilka utbildningar som ska ges företräde. Vid Ekonomikum finns bara fyra större hörsalar.
– De institutioner som har liten undervisningsverksamhet kan utföra utglesning i stora lokaler, men då måste de få tillgång till våra lokaler.

Beslutet grundar sig inte bara i lokalfrågan, utan syftar också till att göra det lättare för lärarna att planera inför hösten så de hinner ta semester och inte behöver dubbelarbeta och förbereda för två olika scenarion.

 


Annons

Annons

Kulturgeografiska och statistiska institutionen har tagit liknande beslut. Så även institutionen för informatik och media där Jenny Eriksson Lundström är prefekt. Hon berättar att man tog beslutet innan regeringens nya direktiv presenterades, men att man står fast vid det i väntan på ett nytt beslut från rektor. Precis som Arne Sjöblom lyfter hon fram utglesningskravet som den största svårigheten att komma runt. För att få det tillräckligt glest i salarna kan en tredjedel av platserna användas.  
– Sedan handlar det inte bara om att hålla distans i rummen, utan också att inpasseringen sker på ett sätt som kan garantera att studenterna är säkra, säger Jenny Eriksson Lundström, prefekt vid institutionen för informatik och media.
Hon säger att man valde att fatta ett beslut för att skapa tydlighet och trygghet – både för lärare och studenter.
– Jag har själv haft corona i åtta veckor och det är inte en påhälsning man vill ha. Jag har full respekt för studenter som befinner sig i riskgrupp, men även att andra studenter kan känna sig oroliga. Därför har vi försökt vara så tydliga som möjligt. Men beslutet kan komma att anpassas efter vad rektor har att säga.

Ett nytt rektorsbeslut som tydligare stakar ut riktningen för Uppsala universitet väntas komma denna eller nästa vecka.

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…