Annons
Annons
Bild trummande Anders Hagfeldt
Anders Hagfeldt är inte bara trumspelare utan också professor fysikalisk kemi och chef över ett forskningslabb vid École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) i Schweiz. Nu är han bara ett beslut bort från att bli UU:s nya rektor.
Foto: Privat

Styrelsen vill se Anders Hagfeldt på rektorsposten


Nu är Anders Hagfeldt bara ett beslut bort från att bli ny rektor vid Uppsala universitet. Idag fick han stöd av UU:s styrelse – kvar återstår nu endast ett regeringsbeslut.

Idag beslutade konsistoriet, Uppsala universitets styrelse, att föreslå professor Anders Hagfeldt till ny rektor. Detta förslag kommer nu att lämnas till regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet senare i sommar. Om regeringen går på UU:s linje kommer Anders Hagfeldt att tillträda som rektor vid årsskiftet.

När Ergo pratade med Anders Hagfeldt i måndags uttryckte han stor entusiasm över att i rollen som rektor få lära sig mer om andra forskningsområden.
– Jag har ju varit kemidekan tidigare och det roligaste då var alla internat då man fick träffa rektor och kollegor från andra vetenskapsområden. Att ta del av andras tankar, hur de jobbar och vad de forskar om – det är en sån bild jag har framför mig när jag tänker på rektorsposten. Det är så roligt så det kan man inte tacka nej till.

Anders Hagfeldt har sedan sex år tillbaka varit stationerad i Lausanne, där han är chef över ett forskningslabb. Han har tidigare varit varit prefekt och sektionsdekan vid Uppsala universitet. 

 

 


Annons

Annons

Läs mer om Anders Hagfeldt

 

Tidigare intervjuer i Ergo:

Hemvändare redo för nya utmaningar

Vi kan få en stark klimatprofil i Uppsala

Varför studenterna vill se Anders Hagfeldt som rektor:

Ovanligt starkt stöd för en kandidat

 

Läs mer

2020-09-17 13:54
Skulle du fortsätta plugga om du blev ekonomiskt oberoende? Svaret tycks vara ganska självklart om man får tro de…
2020-09-15 13:48
Två smittkluster på läkarprogrammet och enskilda covidfall på andra kurser. Nu tre veckor in på terminen konstateras att…
2020-09-14 11:26
En verklig berättelse som också kan läsas som en spännande kriminalhistoria. Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström…