Annons
Annons
Blåsenhus
En utmaning inför höstterminen kommer vara att kontrollera hur många som är i campusbyggnaderna samtidigt, något man i våras fick problem med på Ekonomikum. I bild syns Blåsenhus korridor med studieplatser. Tagen 18 mars – samma dag som UU gick över till fjärrundervisning. Betydligt mindre välbesökt än det vanligtvis är, men inte öde.
Foto: Sandra Gunnarsson/arkiv

“Det blir helt klart ingen vanlig höst”


Trots att kraven på distansundervisning lyftes i juni kommer långt ifrån alla utbildningar vid Uppsala universitet återgå till det normala i höst.
– Det är svårt att sammanställa en heltäckande bild, men studenterna kommer få information från sin institution eller utbildning om vad som gäller för just dem, säger Cilla Häggkvist, biträdande chef vid Studentavdelningen.

I slutet av maj beslutade regeringen att ta bort rekommendationerna om distansundervisning för universitet och högskolor från och med 16 juni. Uppsala universitets rektor Eva Åkesson välkomnade beskedet och var positiv till att campusundervisning för mindre grupper skulle möjliggöras, men var också noga med att poängtera att man inte skulle kunna återgå till vanlig verksamhet.
– Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortfarande och vi måste använda mycket av det vi lärt oss under våren kring digital utbildning för att klara av smittskyddsläget, sa hon då.

I rektorsbeslutet som fattades 9 juni framgår bland annat att fysisk närvaro ska användas där det behövs och att nya studenter, studenter med särskilt pedagogiskt stöd, praktiska moment och examina ska prioriteras för erbjudande om fysisk närvaro. Men exakt hur och när fysisk närvaro ska användas eller erbjudas kommer dock att variera från utbildning till utbildning.
– Det är svårt att sammanställa en heltäckande bild, men studenterna kommer få information från sin institution eller utbildning om vad som gäller för just dem. Det blir helt klart ingen vanlig höst, säger Cilla Häggkvist, biträdande chef vid Studentavdelningen.
Hon förklarar att det, utöver rektorsbeslutet, finns en hel del lokala beslut på såväl fakultets- som institutionsnivå.
– På vissa håll finns ännu mer lokala beslut. Den enskilde läraren kan göra vissa moment digitala och andra campusbaserade.
Inom TekNat (vetenskapsområdet för teknik- och naturvetenskaper) har man beslutat att första perioden på de internationella masterprogrammen ska ges på distans för att de internationella studenter som inte kan resa hit ska ha möjlighet att genomföra sin utbildning. Och vid företagsekonomiska institutionen har man beslutat att genomföra all undervisning och examination digitalt fram till och med 3 november för att därefter återgå till campusundervisning om det är möjligt baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Annons

Annons

Uppropen vid terminsstart kommer också att se olika ut beroende på utbildning.
– Det har ju sett olika ut även tidigare där vissa har haft enbart webbregistrering medan andra har haft välkomstmottagning med introduktion. Om det går att genomföra uppropen fysiskt beror förstås på hur stora grupperna är. Små grupper kan absolut göra det på campus, men i en kurs med 200 studenter är det lämpligt om man gör det digitalt, säger Cilla Häggkvist.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och rektorsbeslutet kommer man att bedriva verksamheten så att sammankomster med fler än 50 personer undviks genom att köra digitalt eller dela upp stora grupper i flera mindre.

"Vi hade fler internationella sökande och antagna än vanligt, men de sökte ju innan corona bröt ut också."

Hur många internationella studenter Uppsala universitet kommer att ta emot i höst är än så länge oklart.
– Vi hade fler internationella sökande och antagna än vanligt, men de sökte ju innan corona bröt ut också, så det är svårt att veta hur många som faktiskt kommer att dyka upp. En del program kommer ju att erbjudas digitalt till en början och då kommer vissa att kunna påbörja programmet på distans för att sedan komma hit fysiskt när det är möjligt. Men så finns också de utbildningar som kräver att man är på plats och då kan det förstås vara svårt för vissa att ta sig hit. Det kan till exempel vara reseförbud eller svårt att få uppehållstillstånd om ambassaden i deras land är stängd eller otillgänglig, säger Cilla Häggkvist, som också berättar att fler avgiftsbelagda studenter har betalat sin terminsavgift än vad de hade förutspått under omständigheterna.

Vad gäller de olika utbildningarnas välkomstaktiviteter  var universitetet redan i våras med och utbildade de som kommer att ta hand om mottagningarna.
– Där pratade man mycket om hur man kan genomföra mottagningarna på ett ansvarsfullt sätt och skapa alternativa aktiviteter som går att genomföra på distans, säger Cilla Häggkvist.

"Vår huvudmålsättning är förstås att komma så nära normalläget för studenterna som möjligt."

Åtkomsten till campusområdena kommer, liksom under våren, att vara begränsad. Passerkort kommer att behövas.
– Vi kommer att prioritera de nya kurserna och de med särskilda behov för föreläsningssalar, men vi kommer inte stänga ute studenter. Vi kommer dock försöka få studenterna att förstå att alla inte kan vara på campus samtidigt, säger Peter Elenfalk, direktör för byggnadsavdelningen vid Uppsala universitet.
Han förklarar att de under våren fick erfara att studenterna kom tillbaka en masse till vissa campus, och att det på exempelvis Ekonomikum var svårt att upprätthålla riktlinjerna för fysisk distansering. Det vill man försöka råda bot på den här terminen.
De åtgärder man diskuterar i nuläget inkluderar bland annat att fysiskt plocka bort en del platser och stolar för att glesa ut sittplatserna och att införa någon typ av “avståndsvakter”.
– Det ska alltså inte vara väktare, utan trevliga personer som går runt och påminner folk på campus att hålla avståndet. Vi har också börjat gå igenom lokalerna med en smittskyddsexpert för att kolla upp att vi har rätt flöden och så vidare och vi hoppas att vi inför terminsstart har samordnad och bra information och närvaro på campus. Vår huvudmålsättning är förstås att komma så nära normalläget för studenterna som möjligt, säger Peter Elenfalk.
Man har också planer på att sätta upp tält intill campusområdena dit studenterna ska kunna gå för att skaffa passerkort och få information för att undvika trängsel inne i byggnaderna.
– Vi gör vad vi kan för att se till så att studenterna inte samlas i för stora grupper på campus. Vi kommer öppna upp föreläsningssalar när de inte används för att de ska kunna nyttjas som studieplatser. Men vi har möten om det här varje dag och det kommer hela tiden nya tankar och idéer kring hur vi ska kunna genomföra det här så bra som möjligt, säger Peter Elenfalk.

Universitetet beslutade att avskriva hyran för restaurangerna på campus under andra kvartalet för att lindra den oundvikliga ekonomiska smällen de fick ta och nu, under det tredje kvartalet, har de än så länge fått anstånd att betala hyran senare.
– Problemet har varit att alla restaurangerna ligger inne i campusbyggnaderna och är förstås beroende av att folk kan ta sig in. Flera har haft det tufft och vi vill så klart att de ska kunna hållas öppna i någon form, men mycket är avhängigt på hur många vi kan släppa in i lokalerna och till viss del i hur stor utsträckning våra egna anställda kommer tillbaka till arbetsplatsen, säger Peter Elenfalk.
Honom veterligen har alla restauranger än så länge för avsikt att fortsätta driva verksamheten så bra det går. När det står klart hur det blir med inpasseringen till campusområdena kommer de också föra dialoger med restauratörerna för att se hur det hela kan lösas på bästa sätt.
– Vi verkar för att det ska finnas service, men det kan inte vara under orimliga förhållanden för våra aktörer, säger Peter Elenfalk.

 

*Fotnot: Artikeln har uppdaterats för att förtydliga att universitetet inte kommer att begränsa åtkomst till campus genom att stänga av olika studentgruppers passerkort under vissa tider.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…