Annons
Annons
Eva Söderman
Studenthälsan ska satsa mer på att förebygga psykisk ohälsa säger Eva Söderman, enhetschef vid Studentavdelningen, enheten för studenthälsa, vid Uppsala universitet.
Foto: Sandra Gunnarsson

Studenthälsan i samarbete med vårdcentral


I stället för att ha en anställd läkare inleder Studenthälsan ett samarbete med Ekeby hälsocenter. Tanken är att studenter i behov av läkarkontakt ska hänvisas dit och att Studenthälsan ska kunna arbeta mer med förebyggande åtgärder.

Studenthälsan har tidigare haft en läkare anställd på halvtid. Då läkaren gick i pension i början av sommaren har man bestämt att inleda ett samarbete med vårdcentralen Ekeby hälsocenter.
– Genom samarbetet ska kunna hänvisa studenterna till vårdcentralen för snabb läkarkontakt. Studenterna ska kunna gå i samtal här – men vi ska också kunna hänvisa studenter till vårdcentralen för läkarbedömning och eventuell behandling för psykisk ohälsa, säger Eva Söderman, enhetschef vid Studentavdelningen, enheten för studenthälsa, vid Uppsala universitet.
Kommer studenterna få träffa en läkare lika snabbt som när ni hade en anställd på plats?
– De har många ingångar och kommer kunna erbjuda läkarkontakt inom en vecka. Tanken är inte att det ska bli någon försämring. Vi har också diskuterat samarbete med ytterligare en vårdcentral som visat intresse, säger Eva Söderman. Hon berättar vidare att man varit noga med att se till att vårdcentralen ska kunna sörja även för de internationella studenterna – att personal på plats har förståelse för deras problematik, kan engelska och är insatt i hur man hanterar studenter med tillfälligt personnummer.  

I stället för att ha en läkare ”inhouse” på halvtid kommer Studenthälsan att anställa en hälsopedagog på heltid. Denna tjänst är ännu inte tillsatt men Eva Söderman berättar att man hoppas att denna person ska kunna fokusera på förebyggande arbete.
– Min tanke är att personen ska arbeta strategiskt för att förebygga psykisk ohälsa. Exempelvis genom att ge föreläsningar eller kurser anpassade efter de olika vetenskapsområdenas behov.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…
2024-06-07 09:03
Stockholms universitets studentkårs tidning Studietid går i graven - för andra gången. Detta efter ett beslut inom…