Annons
Annons
Domstol?
Disciplinnämndens sammanträde kan liknas vid en mindre rättegång där studenterna får sin eventuella dom. Mötena hålls i Teologiska fakultetsrummet i Universitetshuset.
Foto: Arkiv/ Sara Simon Borsiin

Dubblering av fuskande studenter


Sedan universitetet övergick till distansundervisning har Uppsalastudenterna blivit mer benägna att fuska. Redan nu konstateras att dubbelt så många studenter fällts för fusk jämfört med samma period föregående år – och då har många av de som misstänks ännu inte fått sin dom.

Kort efter att salstententor blev hemtentor i våras började allt fler studenter att misstänkas för fusk. När Ergo skrev om ökningen då i mitten av maj rörde anmälningarna främst misstankar om fusk och det var ännu oklart om studenterna skulle frias eller fällas. Ergo ringer därför upp universitetsjurist Magnus Hallberg för att fråga hur det har gått med vårens fuskärenden. Det står då klart att disciplinnämnden ännu inte hunnit hantera alla fall.
– Innan corona hade vi ett, eller i vissa fall två sammanträden per månad. Nu har det kommit in så många ärenden att vi haft fyra sammanträden i juni och vi kommer ha tre nu kommande veckorna, så de flesta är på gång, säger Magnus Hallberg, universitetsjurist och en av de två juristerna i Uppsala universitets disciplinnämnd.

Sett till antalet anmälningar, eller ”ärenden”, rörande fuskmisstankar som skickats till rektor har det skett en enorm ökning jämfört med föregående år. Mellan 18 mars och första augusti i år har det inkommit 99 ärenden. Under samma period förra året inkom endast 16 ärenden. Värt att tillägga är också att ett ärende ganska ofta rör fler studenter, till exempel då man misstänker att några stycken har samarbetat kring en tenta. Faktiska studenter som misstänkts för fusk under distansperioden i år är alltså fler än 99 stycken.


Annons

Annons

Alla ärenden hamnar inte hos disciplinnämnden. Lättare fall kan rektor fatta beslut om. De fuskärenden som är svårare att ”döma”, eller där studenter riskerar högre straff än en varning, behandlas av disciplinnämnden. 52 studenter har hamnat i disciplinnämnden under den senare delen av våren och av dessa anses 27 ha fuskat på ett sådant sätt att nämnden beslutat att de ska stängas av från undervisning. Under samma period föregående år var det endast 13 studenter som stängdes av. Magnus Hallberg säger att många av ärendena rör studenter som läser på utbildningar där man normalt sett har salstenta, men där man på grund av coronarestriktionerna haft hemskrivningar. Man kan framförallt se att det är två typer av fusk som ökat.
– Dels är det studenter som anmälts för att ha använt otillåtna hjälpmedel. Dels är det att studenter samarbetat. I många ärenden är det inte bara en student, utan det är upp till tre, fyra eller åtta studenter och då avser misstankarna att det förekommit samarbete som inte har vart tillåtet.


"Maxstraffet är sex månader, men vi brukar ha två, fyra, sex eller åtta veckors avstängning."


När det kommer till straff finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Magnus Hallberg säger att man bland annat baserar straffet på hur många högskolepoäng tentan eller uppgiften motsvarar samt hur långt studenten kommit i sin utbildning – en student som läst några terminer vet vad som inte är tillåtet och döms i regel hårdare. Man tar också hänsyn till i vilken omfattning studenten har fuskat.
– I plagiatärenden beror det på hur mycket som är plagierat. I vissa fall är det bara ett eller två stycken som är plagierade, ibland är det i stort sett hela uppgiften.
De 27 studenter som fälldes för fusk i våras fick mellan två till åtta veckors avstängning, flest (14 st) fick fyra veckors avstängning.
– Maxstraffet är sex månader, men vi brukar ha två, fyra, sex eller åtta veckors avstängning.
Magnus Hallberg berättar vidare att det var tre studenter som valde att överklaga disciplinnämndens beslut om avstängning till förvaltningsrätten. I samtliga fall valde förvaltningsrätten att gå på disciplinnämndens linje vilket innebär att studenterna kommer att stängas av.
Vad tror du man från universitetets sida kan göra för att minska fuskandet i höst?
– Det är viktigt att instruktionerna är tydliga, vad gäller samarbete och vilka hjälpmedel som är tillåtna. På det senaste mötet hade jag två ärenden där studenter friades eftersom nämnden ansåg att tentamensinstruktionerna varit otydliga.

Fuskandet i siffror

 

Disciplinärenden
Ergo har tagit fram statistiken genom att titta på disciplinnämndens protokoll mellan 1/4 och 1/7 2020 samt mellan 1/4 och 1/7 2019. Avgränsningen syftar till att fånga upp de fall som behandlats efter att universitetet övergick till distansundervisning. 2019 års siffror syns i parentes.

Antal studenter som hamnat i disciplinnämnden: 53 (22)
Antal studenter som inte fick något straff: 20 (5)
Antal studenter som tilldelades en varning: 5 (3)
Antal studenter som stängdes av 2 veckor: 6 (3)
Antal studenter som stängdes av 4 veckor: 14 (3)
Antal studenter som stängdes av 6 veckor: 5 (6)
Antal studenter som stängdes av 8 veckor: 2 (0)

Vissa ”domar” kan röra studenter som misstänkts för fusk på en uppgift som genomfördes innan distansperioden började.

Antal anmälningar/ärenden som skickats in till rektor
En fuskanmälan skickas i regel till rektor som i sin tur avgör om studenterna ska frias, tilldelas en varning eller om ärendet ska lämnas över till disciplinnämnden. Nedan syns alltså hur många anmälningar om misstänkt fusk som gjorts. Flera av anmälningarna från i år har inte hunnit behandlas av disciplinnämnden än.

18/3-1/8 2020: 99 ärenden
18/3-1/8 2019: 16 ärenden

18/3 2020 övergick Uppsala universitet till distansundervisning, vissa ärenden som skickats in kan handla om tentor eller uppgifter som skrivits innan distansperioden började.

 

Vill du veta mer om vad som räknas som fusk, hur processen går till eller vad konsekvenserna av att fällas för fusk kan bli kan du läsa Ergos "Så funkar det" på tema Fusk.

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…