Annons
Annons
Daniel Skogehall
Daniel Skogehall, intendent på Biomedicinskt centrum, visade Ergo runt på campusområdet för att förevisa de smittskyddsåtgärder de vidtagit inför terminsstarten. Här syns han med en av de midjehöga handspritspumpar som står utplacerade lite varstans i byggnaden.
Foto: Sandra Gunnarsson

Gör sig redo för terminsstart med 500 liter handsprit


Handspritspumpar i jumbostorlek, informationstält vid entrén och öppna nödutgångar för bättre flöden – så förbereder sig UUs största campusbyggnad för en coronasäkrad terminsstart.

Den som någon gång vistats på Biomedicinskt centrum, BMC, vet nog hur förvirrande byggnaden kan te sig för en nykomling. Med sina dryga 100 000 kvadratmeter är det den största enskilda campusbyggnaden vid Uppsala universitet. Som om inte det nog öppnade upp för behov av GPS så saknar huset dessutom huvudingång och receptionen ligger, märkligt nog, mitt i bygget. Korridorerna är långa, förhållandevis smala och periodvis tungt trafikerade av anställda och studenter på väg till och från föreläsningar.
Grundförutsättningar som kanske delvis jobbar mot en när man försöker begränsa spridningen av en pandemi, men intendenturen, både på BMC och övriga campus, har arbetat hårt den senaste tiden för att coronasäkra universitetsbyggnaderna så gott det bara går.

Den runda markeringen kommer att synas på samtliga av UUs campus och sittmöbler kommer vara utspridda eller undanplockade för att underlätta den fysiska distanseringen. (Foto: Sandra Gunnarsson)


Vi tar rygg på en anställd när hon blippar in sig på BMC som, liksom UUs övriga campusbyggnader, är stängt för alla som inte har passerkort. Redan i “förmaket” möts vi av tejpmarkeringar på golvet som påminner en om att hålla avståndet.
– Vi har golvmarkeringar över hela BMC åt alla håll. Vi har varit väldigt frikostiga med dem, säger Daniel Skogehall, intendent på BMC, som ska förevisa de åtgärder de vidtagit inför terminsstarten.
Han förklarar att de förstås är medvetna om att det kan vara svårt att hitta på campuset och för att undvika onödigt runtirrande för nya studenter kommer de att sätta upp ett informationstält utanför ingång A11 där vi kom in.
– Det kommer att vara bemannat de första tre-fyra veckorna och studenter kommer kunna gå dit för att få information, kartor och instruktioner om hur man snabbast tar sig dit man ska, säger Daniel Skogehall.


Annons

Annons

Målet är att få till så många enkelriktade flöden på BMC som möjligt. Som här, i cafeterian, går man in en väg och ut en annan. (Foto: Sandra Gunnarsson)


Över huvud taget satsar de mycket på att få till så smidiga flöden som möjligt. Medan vi rör oss längre in i BMC förklarar Daniel Skogehall att de, så långt det går, vill att A-entréerna, på byggnadens norra sida, ska fungera som ingångar och att C-entréerna, på södra sidan, ska vara utgångar.
– Vi vill få till enkelriktade passager. Även nödutgångarna här…, säger Daniel Skogehall och gestikulerar mot glasdörrarna som leder till innergården från cafeterian:
– ...kommer att öppnas upp som passager för att minska trafiken här på BMCs motorväg [A-korridoren, reds anm.].
Samma enkelriktade tänk syns i matsalsdelen av cafeterian, där de har satt upp ett rep för att markera att man inte ska gå ut samma väg som man kom in.
– Vi för en nära dialog med Hörs, Högskolerestauranger AB, som driver restaurangen och vi och de kommer förstås få justera åtgärderna allteftersom vi ser hur allt fungerar och om det kommer nya riktlinjer.
Campusrestaurangerna fick under våren stänga, men kan nu alltså öppna upp förutsatt att de kan följa de riktlinjer om distansering som finns. Även i rummet där studenterna kan mikra sin medhavda lunchlåda kommer platserna vara utglesade.
– Det kan förstås bli lite köer till mikrovågsugnarna, men samtidigt räknar vi med att färre studenter kommer att vara på plats fysiskt, säger Daniel Skogehall.

Vi rör oss mot receptionen, i byggets mitt. Den smala korridoren som passerar förbi receptionen fungerar vanligtvis som en genväg för att ta sig mellan A- och C-korridoren, men den möjligheten vill man nu begränsa genom en prata med meddelandet:

 

“EJ GENOMGÅNG för studenter.
Endast besök till receptionen.”

 

Väl inne i korridoren håller en receptionist just på att sätta upp informationsskyltar jämte en nyuppsatt kölappsautomat.
– Vi kommer endast tillåta två besökare inne i receptionen samtidigt.
Plexiglas hänger ovanför receptionsdisken och Daniel Skogehall berättar att visir kommer erbjudas till de medarbetare som är intresserade.

Ett klassiskt kölapssystem kommer att tas i bruk i receptionen vid terminsstart för att studenterna ska slippa trängas. (Foto: Sandra Gunnarsson)

En enorm handspritspump, vars utseende närmast kan liknas vid en stolpe, står utplacerad utanför ingången till receptionen.
– Det kommer finnas sådana här handpumpar utplacerade på alla campusområden med instruktioner.
Pumpen rymmer 2,5 lite handsprit och universitetet har köpt in ett startlager på 1 760 liter, varav 500 till BMC.
– När det tar slut kommer vi att tillverka eget också, säger Daniel Skogehall.

"...om vi stänger ner campusen helt så kommer studenterna samlas på andra platser och plugga om de inte vill sitta hemma i alla fall."

BMC slapp den anstormning som drabbade Ekonomikum mot slutet av vårterminen, när många studenter återintog studieutrymmena där och inte följde de riktlinjer om fysisk distansering som satts upp. Man hoppas förstås på att fortsatt slippa den typen av ansamling på BMC även när höstterminen drar igång och trots de många åtgärder som vidtagits så räknar man ändå med att betydligt färre studenter än vanligt kommer befinna sig på campus.
– Vi följer förstås rektorsbeslutet och kommer att prioritera förstaårsstudenter, de med särskilda behov och praktiska moment som inte går att genomföra på distans för campusundervisning. Man har resonerat som så att om vi stänger ner campusen helt så kommer studenterna samlas på andra platser och plugga om de inte vill sitta hemma i alla fall, så då är det bättre att de kan sitta här i en miljö som är mer kontrollerad och anpassad. Men vi vill förstås att studenter som inte behöver vara på campus håller sig hemma i så stor utsträckning som möjligt, säger Daniel Skogehall.

Många utbildningar kommer inledningsvis ges på distans. Där det krävs eller erbjuds fysisk närvaro har den enskilde läraren ansvar att se till att riktlinjer kring fysisk distansering efterföljs inne i salarna. Men Daniel Skogehall och hans kollegor har fått mandat av intendenturstyrelsen att justera tillgång till salar och schemaläggningsmöjligheter. Han visar oss en smal korridor med flera undervisningssalar på bägge sidor.
– Här kommer det till exempel inte gå att boka salar på bägge sidor samtidigt för att undvika att två olika klasser möts i korridoren när de ska in på eller lämna en föreläsning. Och vi kommer att få göra justeringar av den akademiska kvarten av samma anledning.
I större föreläsningssalar kommer man att kunna spärra av hela bänkrader och glesa ut studenterna ordentligt. Nödutgångarna mot innergårdar kommer att vara öppna för att studenter ska ha möjlighet att gå ut där under kortare pauser eller när de lämnar salen.

I de större föreläsningssalarna, som den i bild, kommer man att kunna spärra av vissa bänkrader för att undvika att studenterna sitter för nära varandra. Att den fysiska distanseringen i lärosalarna efterföljs är upp till undervisarna att se till. (Foto: Sandra Gunnarsson)


Allt som allt tycks de ha förberett sig med hängslen och skärp för att göra campusområdena så säkra som möjligt ur smittspridningssynvinkel, men till syvende och sist hänger mycket fortfarande ändå på individen.
– Det är viktigt att den enskilde studenten följer de instruktioner som finns för att det här ska fungera, säger Daniel Skogehall.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…