Annons
Högskoleprovet
Högskoleprovet ser ut att utebli för hela 2020, men nu finns förslag för att se till att åtminstone de som inte har ett giltigt provresultat sedan tidigare ska kunna genomföra det under nästa år, även om smittskyddsrestriktionerna kvarstår.
Foto: Eva Dalin/pressbild UHR

Nya förslag för högskoleprovet


Att vid behov och av smittskyddsskäl göra högskoleprovet tillgängligt endast för de som saknar giltigt provresultat samt skapa möjligheter för att kunna anordna fler provtillfällen under kommande år är förslag som satts i rullning från regeringen för att kunna tillhandahålla högskoleprovet framöver även om smittskyddsrestriktioner kvarstår.

Till följd av coronavirusets spridning ställdes högskoleprovet in i våras och nyligen beslutade Universitets- och högskolerådet, UHR, att ställa in även höstens högskoleprov av smittskyddsskäl. Beslutet väckte dock kritik och flera partier ville att regeringen skulle ändra beslutet. Än så länge har beslutet inte ändrats men ett förslag till en ändring i högskoleförordningen har nu lagts fram av regeringen via en delning från utbildningsdepartementet.

Förslaget går ut på att det ska införas en möjlighet för UHR, som ansvarar för högskoleprovet, att för ett visst provtillfälle besluta att endast den som inte redan har ett giltigt provresultat ska få delta i högskoleprovet om det behövs av smittskyddsskäl.

Uppsala universitet, som har fått möjlighet att yttra sig i frågan, anser att förslaget är bra, men att det bör tillämpas först inför våren 2021 då det i år inte går att genomföra högskoleprovet på ett smitt- och fusksäkert sätt.

Samtidigt har regeringen uppdragit åt UHR att ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021-2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än idag. UHR ska senast 15 oktober redovisa tidsplan och uppskattade kostnader för uppdraget.

 


Annons

Annons

Läs mer

2023-06-01 09:42
Nu söker Uppsala studentkår en ny journalist till tidningen Ergo! Vill du bevaka Uppsala universitet och studentlivet…
2023-05-17 17:31
Konstituerande fullmäktige bjuder på partidrama, Comic Sans-hat och en ganska dålig stämning. Ett nytt kårpresidium kan…
2023-05-12 10:47
Under torsdagen besökte Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar Uppsala och på agendan stod bland annat ett samtal…