Annons
Annons
Bild Universitetshuset
Disciplinnämnden har aldrig tidigare kallat lika många studenter i ett fuskärende. I detta fall friades alla 19.
Foto: Lina Svensk

Rekordstort fall i disciplinnämnden


I fredags friades 19 apotekarstudenter från fuskmisstankar av Uppsala universitets disciplinnämnd. En av studenterna är kritisk till hur ärendet har hanterats och ställer sig frågande till varför han blivit anmäld.
– Lärarna går på minsta lilla likhet de hittar, man kan inte göra en anmälan på så svaga grunder, säger apotekarstudenten Elias.

Det var i fredags som disciplinnämnden sammanträdde för att behandla det omfattande ärendet där 19 studenter misstänktes ha gjort sig skyldiga till otillåtet samarbete på samma tenta. Fallet rörde en tenta i farmaceutisk fysikalisk kemi som skrevs i mitten av mars, bara några dagar efter att Uppsala universitet övergått till distansundervisning. Tentan skrevs således hemifrån via Inspera.
 
Strax efter att skrivningstiden hade gått ut fick examinatorn ett mail från en person som tipsade om att otillåtet samarbete hade förekommit på tentan. I mailet går att läsa:

Flera personer har bildat en grupp och 'hyrt' flera elever från senare terminer/examinerade apotekare för att få hjälp med frågorna. Eleverna sitter i en datasal/undervisningsrum och skriver bokstavligen av varandra på BMC:s datasalar."

När examinatorn senare undersökte svaren och genomförde plagiatkontroll fattades misstankar om att 19 studenter skulle ha samarbetat. Examinatorn försökte också få information om vilka IP-adresser tentorna hade skickats från men utan framgång. Fuskmisstankarna ledde till att ärendet skickades till disciplinnämnden. I fredags förr veckan valde disciplinnämnden att fria samtliga studenter.

Elias är en av studenterna som misstänktes för fusk. Han är kritisk till hur ärendet har hanterats och menar att själva anmälan var slarvig och gjordes på för lösa grunder. Det är naturligt att det uppstår likheter i tentasvar, menar han.
– Det handlar om fysikalisk kemi, det finns inte så många olika sätt att läsa av en graf eller att göra beräkningar på, säger apotekarstudenten Elias.
Han menar att lärarna har blivit så uppmärksamma på att samarbete kan förekomma att de fokuserar för mycket på att hitta tecken på att så är fallet när de rättar.
– Lärarna går på minsta lilla likhet de hittar, man kan inte göra en anmälan på så svaga grunder.
Han är också kritisk till att själva processen tagit så pass lång tid. Sedan tentan skrevs har det gått nästan sex månader.
– Tentan skrevs i mars och sammanträdet hölls 18 september. Det här ärendet har inte hanterats skyndsamt.
Var du orolig att du skulle bli fälld?
– Nej, det var jag faktiskt inte. Men jag känner två tjejer som också var anmälda och de har mått jättedåligt av det här.

 


Annons

Annons

Ergo ringer upp prorektor Anders Malmberg som är ordförande i Uppsala universitets disciplinnämnd för att höra hur nämnden resonerade när de fattade beslut i ärendet. Han berättar att man inte tog hänsyn till det anonyma tipsmailet eftersom det inte tillförde något till bevisningen då inga specifika studenter pekades ut. Man valde också att fria samtliga studenter.
– Av det som ingick i materialet gick det inte att visa att de samarbetat. Disciplinnämnden fungerar i princip som allmänna domstolar, det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det är på ett visst sätt, om vi inte tydligt kan visa vad som har hänt så kan vi inte fälla, säger prorektor Anders Malmberg.
Disciplinnämnden var dock inte enig, en ledamot reserverade sig mot beslutet då han ansåg att tre studenters svar starkt tydde på att de samarbetat. (Elias var inte en av de tre studenterna).

"Att någon blir friad i disciplinnämnden betyder inte att det per definition var fel att ta ärendet dit."

Anders Malmberg, prorektor och ordförande i disciplinnämnden vid Uppsala universitet. Foto: Uppsala universitet

 


Anmälan var en av de största som disciplinnämnden har hanterat sett till antalet studenter som kallades. Den föregicks också av en ganska stor utredning där disciplinnämndens ledamöter jämförde tentorna för att se om, och hur, svaren eventuellt kunde överlappa. Anders Malmberg understryker att anmälan inte avsåg att alla de 19 studenterna skulle ha samarbetat i en enda stor grupp utan att det rörde sig om överlappande likhet mellan svar i olika konstellationer inom gruppen.
Studenten jag pratat med menar att denna anmälan var rörig och baserad på för lösa grunder, kan det ligga någon sanning i det?
– Generellt gäller att om lärare tycker att de ser egendomliga likheter mellan svar på individuella examinationer så är det deras skyldighet att utreda det så gott de kan. Och har de kvarstående misstankar så ska de skicka det till rektor för vidare hantering. Att någon blir friad i disciplinnämnden betyder inte att det per definition var fel att ta ärendet dit.
Kan det finnas en risk att lärare eller examinatorer blir överdrivet nitiska och intresserade av att hitta likheter och fusk när de rättar hemtentor?
– Nej så skulle inte jag se det. Jag tror att lärarna blir ställda av att se så pass omfattande likheter i hemtentorna. Om jag får spekulera tror jag att orsaken är att studenter lutar sig hårdare än vad de kanske själva förstår på existerande formuleringar i de material – kursanteckningar och gamla tentasvar och liknande – som många använder när de pluggar inför tentan. Skriver du ur minnet vid en salstenta så blir det inte så stora likheter som när du skriver med materialet tillgängligt på en hemtenta, säger Anders Malmberg och fortsätter:
– När lärarna sedan rättar reagerar de över hur stora likheter som kommer tillbaka. Att de då uppfattar det som om två studenter samarbetat när de svarat samma sak är inte konstigt. Generellt sett handlar det inte om någon överdriven nitiskhet.

Ergo har sökt examinatorn för en kommentar.

Läs mer

2021-01-22 11:08
Hur kommer det sig att en vanlig kandidatuppsats blir nedladdad drygt 4 000 gånger? Ja, svaret ligger kanske i dess…
2021-01-22 10:09
Coronapandemin har gjort det enklare att hitta boende. Det finns till och med aktörer som räknar med att inte lyckas…
2021-01-20 17:40
Kortare kompletterande pedagogisk utbildning är ett av förslagen från regeringen för att få ut fler lärare i skolan, men…