Annons
Annons
Bild Maja Linderholm
Ångström, Siegbahn och Polhem – många är männen som gett sina namn till olika rum i denna enorma byggnad. Nu är det dags att låta de nya salarna uppkallas efter framstående kvinnor, tycker Maja Linderholm, ordförande i det studentdrivna, kvinnliga ingenjörsnätverket SIV.
Foto: Sandra Gunnarsson

Namndröm på Ångström


När Ångström byggs ut är det viktigt att skapa rum för alla. Ingenjörsnätverket SIV tycker att man bör uppkalla de nya salarna efter framstående kvinnor.
– Det är viktigt att visa att tjejer har en självklar plats både inom akademin och tekniska studier, säger Maja Linderholm, ordförande i SIV.

Kanske har du hört talas om Siegbahnsalen, Polhemssalen eller Häggsalen? De är alla hörsalar på Ångström. De är också alla uppkallade efter framstående manliga forskare. När Ångström nu byggs ut finns en chans att justera denna mansdominans. Det tycker det studentdrivna, kvinnliga ingenjörsnätverket SIV som skickat in önskemål om att de tre största salarna i nya hus 10 ska uppkallas efter kvinnor.

– Det är jätteviktigt att ha förebilder, att jag kan se att det finns personer som jag kan relatera till. Det är viktigt att visa att tjejer har en självklar plats både inom akademin och tekniska studier, säger Maja Linderholm, ordförande i SIV och civilingenjörsstudent i teknisk fysik vid Uppsala universitet.

Förslaget om att döpa de tre aktuella lokalerna – två hörsalar och en aula – efter kvinnor har enligt Maja Linderholm mottagits väl. När vi ses har styrelsen i SIV precis skickat in förslag på vilka namn de tycker skulle vara lämpliga. Här finns Sonja Lyttkens, Sveriges första universitetslektor i matematik, Maria Strömme Uppsala universitets första professor i nanoteknik och Maria Paavola, Uppsalaalumn och grundare av nätverket Teknikkvinnor.

"Med kvinnliga namn på salarna kan man öppna upp för liknande samtal, visa att det finns kvinnor som gjort sjukt coola grejer." 

Foto: Sandra Gunnarsson


Annons

Annons

Vanligtvis brukar salar uppkallas efter framlidna forskare, men i detta förslag är två av de senare i allra högsta grad levande, ja rentutav ganska unga. Maja Linderholm tycker inte att det behöver vara dåligt. Det är snarare så att effekten kan bli ännu bättre av att namnet klingar bekant.

– Att det är en person som man kanske hört på radio eller sett i en intervju gör den till en bra förebild då man faktiskt vet vad personen gör, säger Maja Linderholm, samtidigt som hon understryker att SIV också öppen för andra namnförslag.

Kan namn på salar verkligen bidra till förändring?

– Ja, jag tror verkligen det. Tänk Siegbahnsalen till exempel, man får höra att man ska ha en föreläsning där. Då börjar man kanske prata – ’vem var han, vad gjorde han? Gud vad häftigt’. Med kvinnliga namn på salarna kan man öppna upp för liknande samtal, visa att det finns kvinnor som gjort sjukt coola grejer.  

Vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, Johan Tysk, säger att man diskuterat namnförslagen lite kort och tagit upp frågan kring exakt hur man går tillväga när man beslutar om namn med rektor Eva Åkesson.

– Rektor var väldigt positiv till att använda kvinnliga namn, men vill att vi tillsätter en grupp som ska ta fram förslag. Det ligger nu på mig att tillsätta gruppen, säger Johan Tysk.

Att använda sig av just de namn som SIV föreslagit kan dock bli svårt, menar han. I regel krävs att man måste vara framgångsrik och avliden för att få en sal uppkallad efter sig. Det senare kravet uppfylls bara av en av de föreslagna kandidaterna. Johan Tysk säger dock att SIV kommer få vara delaktiga i processen och inkomma med nya förslag om de vill. Han är också själv positiv till deras initiativ.  

– Historiskt har det inte funnits så många kvinnor inom det här området. Men det gör det viktigt att ta fram de förebilder som finns, säger Johan Tysk. 

Läs mer

2020-11-27 16:38
Smittskyddsenheten har fått motta flera mail där studenter uppger att kursare kommer skriva salstententa trots att de…
2020-11-27 15:58
Om du för en stund tänker bort den där stora blobben som är pandemin – vad är egentligen det jobbigaste med att studera…
2020-11-26 14:40
Har du någon smart och påhittig idé som rör hur UU kan minska sin klimatpåverkan? Snart kan du återigen söka medel ur…