Annons
Annons
Bild Rektor Eva Åkesson
Det inte är en smittrisk att gå och ta en tenta på det sättet vi genomför det, säger rektor Eva Åkesson som berättar hur man resonerat när man kommit fram till hur UU ska förhålla sig fram till nästa termin.
Foto: Wikimedia commons/Uppsala universitet

Rektor: låt ännu fler moment bli digitala


Digitalt ska alltid väljas när det finns möjlighet – men än finns chans för lärare att hålla undervisningsmoment och examinationer på plats. Under fredagen fattade rektor ett nytt beslut som stakar ut UU:s hållning fram till nästa termin.
– Vi har inte haft några stora utbrott i vår verksamhet utan det vi gör verkar fungera. Därför fortsätter vi med det, men ännu mer under den här perioden.

Det var under fredagen som rektor Eva Åkesson fattade ett nytt beslut rörande hur man vid UU ska jobba och förhålla sig till de skärpta covid-restriktionerna under kommande period. Vissa hade kanske väntat sig en övergång till helt digital utbildning, men så blev inte fallet. Det nya beslutet skiljer sig faktiskt inte så mycket från det som legat tidigare, men trycker ytterligare på vikten av att försöka ha så få moment som möjligt på plats.

– Det är en tydlig uppmaning till alla: kan du lyfta ytterligare moment digitalt – en tenta, en föreläsning, ett seminarium eller genom att jobba ytterligare två dagar hemma – så gör det under den här perioden, för nu är det skarpt läge, säger Eva Åkesson.

Hon berättar att man diskuterat alternativa lösningar internt. Visst hade man kunnat besluta om att all undervisning skulle genomföras digitalt, precis på samma sätt som i våras. I våras fanns dock chans att söka dispens för att ha moment så som examinationer och laborationer på plats – något som även skulle gälla nu. Att lägga så mycket tid på att hantera alla undantagsansökningar bedömdes onödigt. Bättre då att låta de som står närmast utbildningen avgöra vilken undervisning som absolut måste vara på plats.

– Det går snabbare att göra på det här sättet än att vi ska dra igång en stor administrativ procedur med undantag för att egentligen nå fram till samma position. Då tyckte vi det var bättre att göra på det här sättet. Lärarnas tid ska inte gå åt till att skriva undantagsansökningar, de har det tufft och jobbigt redan som det är.

Rektor Eva Åkesson. Foto: Uppsala universitet

"De tentor vi genomför ska man inte vara nervös eller ängslig över."

 


Annons

Annons

Under den blandade undervisningsperiod som har varit, är det ganska många studenter som hört av sig till rektor och uttryckt oro över att behöva examineras på plats (Ergo begär ut de flesta mejl som skickas från studenterna till rektor). Eva Åkesson menar att man som student inte ska vara orolig över att behöva skriva tenta i sal.

– Vi har pratat med smittskyddet som också har kommit hit och tittat. Deras tydliga kommentar till oss är att det inte är en smittrisk att gå och ta en tenta på det sättet vi genomför den. De tentor vi genomför ska man inte vara nervös eller ängslig över.

Studenter har också skrivit och berättat att de inte känner sig bekväma med att behöva genomföra VFU. Eva Åkesson säger att man från universitetets sida har en skyldighet att låta studenter få ut sin examen inom den tid som stipulerats. Man kan heller inte bara stryka eller skjuta upp delar av utbildningen.

– Vi kan inte ta bort obligatoriska moment – jag tror att vi alla vill ha sjuksköterskor och läkare som är kompetenta och verkligen har läst och gått igenom alla moment.

Det nya rektorsbeslutet grundar sig i att man nu skärpt restriktionerna i samhället i stort. Universitetet har tidigare förhållit sig till taket på max 50 personer, trots att den verksamhet som bedrivs inte kategoriseras som allmän sammankomst. Eva Åkesson säger att man minskade till max 50 för att man tyckte det var ett bra riktmärke. Att återigen rikta sig efter ”allmän sammankomst” och skära ner till max 8 personer kommer dock inte att vara genomförbart.

– Det fungerar inte för oss. Vi tycker att 50 tjänar oss väl och då håller vi fast vid det, samtidigt som vi ser till att hålla fysisk distansering hela tiden, säger Eva Åkesson och fortsätter:

– Vi har inte haft några stora utbrott i vår verksamhet utan det vi gör verkar fungera. Därför fortsätter vi med det, men ännu mer under den här perioden.

Rektorsbeslutet, som du kan läsa mer om här, gäller mellan 24 november och 17 januari.

Läs mer

2021-10-22 18:54
Residents at Klostergatan 16 are living next to a construction site with long hours of loud demolition work going on…
2021-10-22 11:37
Astrid Cleve, den första kvinnan som disputerade i naturvetenskap men också uttalad nazist, har haft en sal uppkallad…
2021-10-20 12:04
Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska…