Annons
Annons
Ansiktsmask
För den som vill använda munskydd som komplement till övriga smittskyddsåtgärder finns information i faktarutan längst ner.
Foto: Wikimedia commons

Behöver jag ha munskydd på campus?


Trots utökade rekommendationer från regionen gällande munskydd kommer universitetet inte införa några munskyddskrav i sina lokaler i nuläget.
–  Vi har diskuterat det här men landat i att den rimligaste vägen för oss som myndighet att gå är att upprätthålla kravet på fysisk distans till våra medmänniskor.

I tisdags kom utökade rekommendationer från Region Uppsala som innebär att engångsmunskydd ska användas vid alla resor i kollektivtrafiken och inte bara vid vissa tider, samt att munskydd rekommenderas i inomhusmiljöer där man vistas i längre än 15 minuter och inte kan hålla ett avstånd på minst två meter till andra människor.

Universitetets coronagrupp sammanträdde på torsdagsmorgonen för att bland annat diskutera hur lärosätet ska förhålla sig till de nya rekommendationerna. Något eget krav om munskydd i universitetets lokaler har man inte valt att införa just nu.

– Huvudregeln är, som den hela tiden varit vid universitetet, att man har ett stort individuellt ansvar när det kommer till följsamhet till rådande restriktioner och rekommendationer. Det är grunden i det hela. Vi tycker att Folkhälsomyndigheten är väldigt tydliga i att det är fysisk distans som gäller och det är det vi ska fortsätta kriga för att uppnå och upprätthålla, säger Fredrik Blomqvist, coronasamordnare och tillförordnad säkerhetschef vid Uppsala universitet.

"Det är jättejätteviktigt att trycka på det här – munskydd ersätter på inget sätt den fysiska distansen."

Fredrik Blomqvist är coronasamordnare vid UU. (Foto: UU)

 


Annons

Annons

Sedan tidigare har universitetet beslutat att undervisningen vid UU ska genomföras på distans vårterminen ut, men att dispens från den här regeln för enskilda undervisningsmoment kan beviljas av dekanen/ordförande vid respektive fakultetsnämnd/områdesnämnd.

– Om de undantagen innebär att den fysiska distansen inte kan upprätthållas, då ska man ha adekvat skyddsutrustning för det moment man vill bedriva. Det behöver inte bara röra sig om munskydd, ser man till exempel till vårdutbildningarna kan det vara handskar, förkläden, visir, och så vidare. Det är ett ansvar som ligger i de här undantagsbesluten, säger Fredrik Blomqvist.

Rekommendationen för studenter och anställda är fortsatt att självstudier och arbete ska genomföras i hemmet i den mån det är möjligt, men universitetets campuslokaler kommer vara fortsatt öppna för de med passerkort. Men något krav på munskydd kommer inte heller att finnas där.

– Det är jättejätteviktigt att trycka på det här – munskydd ersätter på inget sätt den fysiska distansen. Det är inte okej för studenter att sitta och plugga tillsammans på campus med ett avstånd som är mindre än 1,5 meter bara för att de tar på sig ett munskydd. Vi kommer fortsätta jobba med våra distansvärdar och campusväktare i att stötta dem i att se till att studenterna håller vedertagen fysisk distans. Vi ber verkligen alla, studenter, anställda och alla verksamma inom universitetet, att vara extra följsamma på restriktionerna nu och att man verkligen tar sig en funderare på hur man ska upprätthålla den fysiska distansen till medmänniskor som inte hör till ens nära hushåll.

Ni tror inte att ett krav om munskydd skulle kunna avskräcka fler studenter från att sitta på campus och plugga? Det är ju trots allt ganska obekvämt och besvärligt att ha på sig munskydd i flera timmar.

– Skulle vi införa ett munskyddskrav så kickar det in nya logistiska utmaningar, till exempel tillgång till munskydd och kontroller för att se till att alla faktiskt har på sig ett munskydd, med mera. Vi har diskuterat det här men landat i att den rimligaste vägen för oss som myndighet att gå är att upprätthålla kravet på fysisk distans till våra medmänniskor.

För den som vill använda munskydd:

 

Enligt den nya rekommendationen från Region Uppsala ska engångsmunskydd alltid användas vid resor i kollektivtrafiken, inte bara under vissa tider. Munskydd rekommenderas också i andra inomhusmiljöer, där man vistas under en längre tid (mer än 15 minuter) och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra människor. 

Folkhälsomyndigheten betonar att munskydd alltid måste ses som ett komplement till övriga åtgärder för att minska smittorisken. Först och främst måste man följa de allmänna rekommendationerna för att hindra smittspridning av covid-19:

– Stanna hemma vid symtom.
– Ha en god handhygien.
– Håll fysiskt avstånd både utomhus och inomhus.
– Umgås endast i en mindre krets.

Det vetenskapliga stödet för att användning av munskydd i samhället skulle dämpa smittspridningen av covid-19 är svagt, till skillnad från andra åtgärder som att hålla avstånd. Men det finns situationer där munskydd – korrekt använda – kan vara av värde.

Information om hur du korrekt använder munskydd för att minimera risken för smittspridning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Källor: Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala

Läs mer

2021-10-14 12:33
Den stora ökningen av antalet fall i disciplinnämnden har fått UU att prova nya metoder. Nu har man tagit fram en fusk-…
2021-10-12 15:33
Den äldre juriststudent som bott på Rackarberget sedan 2012, men inte kunnat uppvisa några studieresultat sedan 2013…
2021-10-11 15:35
Ska man dömas för fusk även om man inte känner till vad det får konsekvenser? Ja, det menar både Uppsala universitets…