Annons
Annons
Info från US

Stipendieutlysning Uppsala studentkår VT 2021


Uppsala studentkår utlyser härmed följande stipendier:

Gunnar Wennerbergs resestipendium:
Ett eller flera stipendier om sammanlagt ca 100.000 kr till studerande kårmedlem som i utlandet “önska idka konsthistoriska, alt. kompositionsstudier eller musikaliska, studier av vetenskaplig art” under längre eller kortare tid. Resplan skall bifogas ansökningen.

Syskonen Stranenskys stipendium:
Ett stipendium om ca 25.000 kr till studerande som är i verkligt behov av ekonomiskt understöd samt för ett sedligt och nyktert levnadssätt. Till ansökan skall konfidentiell självdeklaration bifogas.

Fonden för avhandlingstryck:
Ett eller flera stipendier om sammanlagt ca 15.000 kr till doktorand som är i behov av ekonomiskt understöd för utgivande av avhandlingstryck. Till ansökan skall kostnaderna för trycket bifogas. Förtroendeuppdrag som doktorand är meriterande. Kårmedlemskap krävs.

Jonas Samzelii minne:
Ett eller flera stipendier om sammanlagt ca 30.000 kr till studerande kårmedlem som på ideell basis gjort en förtjänstfull insats för Uppsala studentkår eller på annat sätt gjort insatser till medlemmarnas gagn. Stipendium kan inte sökas, utan personer skall nomineras av medlem av Uppsala studentkår.

Praktisk information:
Frågor angående stipendierna besvaras av Casper Wahlund på telefon 480 3122.
Ansökningar / nomineringar inlämnas i slutet kuvert märkt ”Stipendiekommittén” till studentkårens expedition, Öfre Slottsgatan 7 senast torsdagen den 15 april 2021.
Ansökningshandlingar fås genom receptionen, tel 4803100, alt på vår hemsida www.uskar.se


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…