Annons
Annons
Lisa Ekselius
Lisa Ekselius är föreståndare för Womher – Uppsala universitets nya centrum för kvinnors psykiska hälsa.
Foto: Privat

Världsunik satsning på kvinnors psykiska hälsa


På måndag invigs Uppsala universitets nya centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher. Ergo har pratat med Lisa Ekselius som är föreståndare för denna tvärvetenskapliga satsning där man med hjälp av forskare från lärosätets och världens alla hörn ämnar försöka förstå varför vi mår så dåligt i en tid när vi har det så bra. 

Det finns en överrepresentation av kvinnor när det kommer till så kallade förstämningssyndrom, som depression, och ångestsyndrom. Under de reproduktiva åren är sjukdomarna dubbelt så vanliga hos kvinnor jämfört med män. Varför det ser ut så här och vad man kan göra för att förebygga och behandla psykisk ohälsa i den här populationen, är syftet med Uppsala universitets nya centrum för kvinnors psykiska hälsa, Womher – Women’s mental health during the reproductive lifespan. Ett världsunik initiativ i sitt tvärvetenskapliga sammanförande av kunskap på området.

"Vi sa att vi måste ta större ansvar för det här och att vi måste fördjupa och bredda våra frågeställningar."

Womher invigs officiellt på måndag, 26 april, med ett symposium på Humanistiska teatern. Men trots att inga band ännu klippts är centrumet långt ifrån så nytt som man kan tro. Idén föddes under en tjänsteresa redan för fyra år sedan.

– Det var jag, som är psykiatriker och forskare, och några kollegor från institutionen för kvinnors och barns hälsa. Vi har jobbat i den här konstellationen under många år och på den här resan började vi diskutera idén om ett centrum mot bakgrund av att den psykiska ohälsan har ökat så påtagligt i samhället, framför allt i gruppen unga kvinnor. Vi sa att vi måste ta större ansvar för det här och att vi måste fördjupa och bredda våra frågeställningar, säger Lisa Ekselius som är föreståndare för Womher, överläkare och professor vid institutionen för neurovetenskaper, som också är den institution centrumet ligger under.

Under hösten 2017 fortsatte arbetet med att utveckla idén och i slutet av året testade gruppen konceptet på nyckelpersoner i universitetets ledning, där de fick väldigt positiv respons. Under de kommande två åren etablerades ett forskarnätverk för Womher och i december 2019 fattade konsistoriet det slutgiltiga beslutet att inrätta centrumet.

– Vi har funnits sedan första januari 2020 och vi skulle ha haft invigningssymposium i april i fjol, men pandemin satte krokben för det. Nu tyckte vi dock det var hög tid så nu blir det ett webinar istället, säger Lisa Ekselius.


Annons

Annons

Av de 16 forskningsprojekt som Womher har fått finansiering för är 15 redan tillsatta och intresset för projekten har varit stort. Hela 800 ansökningar från världen över togs emot och en majoritet av de nu anställda doktoranderna är internationella. För att stärka den tvärvetenskapliga förankringen har samtliga doktorander vid centrumet handledare från minst två olika vetenskapsområden och doktoranderna i sig kommer från vitt skilda disciplinära bakgrunder, något Lisa Ekselius tror är en nödvändighet för att förstå och förebygga den ökade psykiska ohälsan bland unga kvinnor.

– Ökningen vi ser är något ganska nytt och vi vet inte riktigt vad den beror på. Det handlar inte om att alla som mår dåligt ska ha en diagnos, det är väldigt viktigt att inte överdiagnostisera människor, men vi måste försöka förstå vad det är som gör att många mår så dåligt i en tid när vi förhållandevis har det väldigt bra, säger hon och fortsätter:

– För att ta reda på det blir det extra viktigt att ha det här tvärvetenskapliga perspektivet. Projekten involverar allt från medicinhistoria, psykologi och neurovetenskap till antropologi, litteraturvetenskap och teologi, så att vi ska kunna belysa och angripa de här frågorna från alla möjliga infallsvinklar.

"...vi är bara glada om någon annan startar ett centrum för exempelvis unga män, eller äldre män eller kvinnor."

Utöver att vara en forskarskola är Womher också en plattform där seniora forskare ska kunna mötas och få utbyte av varandra. Inom Uppsala universitet finns mycket kompetens inom kvinnors psykiska hälsa samlad och Lisa Ekselius menar att det är en av anledningarna till centrumets inriktning.

– Vi får ibland frågan varför vi fokuserar på just kvinnor och just det här åldersspannet och det hänger ihop med att den kunskap vi har i gänget som grundade centrumet handlar mycket om just den här delen av befolkningen. Flera av oss har till exempel jobbat med postpartumdepressioner och annan psykisk ohälsa kring graviditet.

Hon förklarar att valet inte är en genus- eller rättvisefråga, men att området blivit extra aktuellt i och med att man i just den här delen av populationen sett en stor ökning av psykisk ohälsa; i dagsläget inte minst som ett resultat av pandemin, både bland de som är och har varit sjuka och de som vårdat de sjuka.

– Vi har valt att ta ansvar för den här gruppen för att det är där vi har kompetens. Men vi är bara glada om någon annan startar ett centrum för exempelvis unga män, eller äldre män eller kvinnor.

"Unga människor behöver kunskap om de här sakerna, man behöver kunskap för sin egen del, för att förstå sin egen ångest och inse att man inte är ensam."

Med tiden hoppas Lisa Ekselius att Womher ska kunna samverka med andra universitet, både nationellt och internationellt, liksom svenska myndigheter och politiker för att kunna påverka beslut i frågor som rör kvinnors psykiska hälsa.

– Vi vill förstås att den kunskap och forskning vi producerar ska komma ut och bli använd.

Hon tror också att centrumet kan vara till gagn för arbetet med den psykiska hälsan inom universitetet bland såväl anställda som studenter.

– Nu är vi i uppbyggnadsfasen av själva forskningscentret, men längre fram tänker jag att vi kan komma att göra insatser för studenterna och kanske, på sikt, om vi får resurser och möjlighet kan komma in och delta i utbildning inom våra tre vetenskapsområden. Unga människor behöver kunskap om de här sakerna, man behöver kunskap för sin egen del, för att förstå sin egen ångest och inse att man inte är ensam, säger Lisa Ekselius, och konstaterar:

– Det är verkligen en ynnest att få göra det här i slutet av sin professionella karriär.

Alla som vill kan ta del av måndagens invigningssymposium som drar igång klockan 13 på måndag.

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…