Annons
Annons
Bild partiordföranden
Daniel Åkerman (AFK) kommer att sitta i styrelsen tillsammans med Jacob Färnert (UUS). Anton Sanchez Sulejmani (S.studenter) är mycket kritisk till denna allians.
Foto: Johan Larsson/privat/Johan Larsson

Därför valde UUS att överge S


Kårpartiet UUS byter samarbetspartner och lämnar därmed tidigare lagspelaren S-studenter utan inflytelserika poster. Men vad var det som fick alliansen mellan de två partierna att spricka?

Det är under gårdagens konstituerande fullmäktigemöte som det står klart att samstyret mellan partierna Uppsala universitets studenter (UUS) och S-studenter är över. Under kommande år har UUS i stället valt att regera tillsammans med Allians för kåren (AFK).

Kårordförande Jacob Färnert (UUS) som nu gör sig redo för ännu ett år på posten säger att man bland annat valt att samarbeta med AFK för att lättare få igenom sin politik.

– Vi ville ha en styrelse med alla partier och hade det förslaget på bordet under våren. Men då satte sig S-studenter på tvären. När det inte blev möjligt reflekterade vi över det samarbetet vi haft under året. Det vi valt nu [med AFK reds anmn.] gör det lättare att implementera det vi har i vårt partiprogram, säger Jacob Färnert.

UUS har ju som bekant länge försökt avskaffa partipolitiken i kåren och ändra valsystemet så att det är i sektionerna man väljer representanter som ska styra kåren. Något som även AFK vill, men inte S-studenter.

Jacob Färnert menar vidare att det var en händelse under marsfullmäktige som ytterligare försvårade fortsatt samarbete.

– Då la vi fram ett förslag om en ny valordning, men S-studenter valde att inte ställa sig bakom styrelsens förslag. I stället röstade de för ett ändringsyrkande från AFK. Vår grupp av representanter i fum upplevde att det var svårt att komma över det här.

Du har ju tidigare pratat om att du uppskattat att ni tillsammans med S haft bred förankring i fullmäktige. Nu tillsammans med AFK kommer ni ju styra med med en liten majoritet, varför väljer ni att göra så?

– Som sagt, jag står för att ha en styrelse med alla partier. När det inte är möjligt är den här vägen stabilare, det kommer gå lättare att få genomslag i de frågor vi gick till val på. Och när det kommer till kritan har inte det stora samarbetet fungerat.

"Vi är ju inte dumma i huvudet så vi förstod att de inte ville samarbeta redan en vecka efter valet."


Annons

Annons

S-studenters Anton Sanchez Sulejmani berättar att det gick upp för dem ganska snabbt efter kårvalet att UUS inte längre var intresserade av samarbete. Han säger att de sträckte ut en hand, men bara fick vaga svar tillbaka.

– Vi är ju inte dumma i huvudet så vi förstod att de inte ville samarbeta redan en vecka efter valet. Men de sa det inte till oss förrän två timmar innan konstfum, säger Anton Sanchez Sulejmani s-student och nuvarande ledamot i kårstyrelsen.

Han tror att de lämnats utanför styrelsen för att de varit oense i frågan om partipolitikens vara i kåren. Men också för att S-studenter valde att ändra åsikt rörande Ergo. Styrelsen (inklusive de s-studenter som ingick) hade först bestämt att arbeta för att Ergo skulle läggas ner, men senare kom S-studenter fram till att man ville arbeta för att bevara tidningen.

– De är sura för att vi svängde i Ergofrågan. De anser att Ergo kostar pengar och om UU inte hittar en långsiktig lösning är tanken att lägga ner, men vi är kritiska till det.

Han tycker också att det är dåligt att UUS nu väljer att samarbeta med det minsta partiet vilket inte kommer ge bred förankring i fullmäktige. Dessutom är han kritisk till att det är just AFK.

– De vill inte ha partipolitik i kåren, men väljer att samarbeta med ett borgerligt parti som har kopplingar till Heimdal.

Kan det inte vara så att ni har bidragit till att de byter samarbetspartner?

– Det har blivit en del dåliga kompromisser mellan UUS och S-studenter och det har inte varit fullgod kommunikation. Men om jag får tillägga var det också motvilligt för oss att ha ett samarbete med UUS. De körde till exempel över oss i konsistoriefrågan.

Jacob Färnert (UUS) instämmer i att diskussionerna kring Ergo kan förklara varför de två partierna inte kan samarbeta. Han menar dock att det största problemet var att S-studenter helt plötsligt ändrade åsikt.

– Vi hade arbetat med Ergofrågan i styrelsen länge – och det var något som alla ledamöter stod bakom annars hade vi inte tagit fram det förslaget, att sen då göra den 180-gradiga vändning som de gjorde – och gå ut med det på sociala medier. Det är fine att man kan ändra sig, men för mig som ordförande var det jättesvårt att beskriva vad som har hänt – det var ett jättekonstigt händelseförlopp, säger Jacob Färnert.

Hur ser du på att ni vill få bort partipolitiken, men nu väljer att samarbeta med ett parti där flera medlemmar har varit engagerade i Heimdal?

– I rollen som styrelseledamot förhåller man sig till det åsiktsprogram som vi har antagit. Om någon gör avsteg från det, är man välkommen att skicka en interpellation så de personen får stå till svars för vad de tycker, säger Jacob Färnert och hänvisar till AFK för övriga frågor om deras politik.

Daniel Åkerman från AFK som nu får en plats i styrelsen är glad över att ha getts möjlighet att få regera med UUS. Han säger att de båda partierna delar åsikt i en hel del frågor.

– Vi har kommit överens med Uppsala universitets studenter att driva en långsiktig politik som ska lösa kårens problem med medlemstapp och ekonomiska förluster.

Har ni fått kompromissa med er politik? När jag pratade med dig inför kårvalet sa du att det kan vara en onödig utgift att ha tre presidialer. Trots det röstade ni för att ha två vice ordföranden igår.

– Nu la man fram en noll-budget igår, man kommer få ökade intäkter och det kommer ske omorganisation på kansliet. Visst kanske man kan se det som en kompromiss, men samtidigt kommer en vice bara vara på femtio procent och när vi fått till det nya kansliet kanske man inte har behov av tre presidialer.  

Du har ju varit ordförande i Heimdal som är en borgerlig förening och många av dina partikamrater är och har också varit med där. Samtidigt säger ni er vara oberoende. Kan man lita på att ni inte drar in en borgerlig politik på kåren? Speciellt nu när det är val nästa år och ni kommer att driva påverkansarbete?
 
– Ja, det kan man. Det har alltid varit så att de som är med i AFK är engagerade i olika föreningar och studentförbund. Men i AFK är det inte de frågorna vi driver, vi har våra perspektiv på saker men försöker främja medlemmarnas intressen.

 

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?