Annons
Annons
Screenshot konstfum
Vissa var nöjda, andra mindre nöjda över UUS val att återvända till sina forna allierade.
Foto: Screenshot

Rockad i allianser på konstfum


S-studenter kuppades ut och fick nöja sig med poster i fum-presidiet när UUS valde att istället teama ihop med AFK under gårdagens konstfum. Kvar på posten som ordförande sitter Jacob Färnert som kommer samstyra med Louise Ingemarsson, även hon gammal räv, och nytillskottet Dolores Kawalec.

– Min förhoppning är att mötet ska flyta på bra trots den digra listan med personval, sa fumordförande Isak Rutqvist när han klubbade igång gårdagens konstituerande fullmäktigemöte (som också var hans sista som ordförande).

Ergo, som är ett fan av vackert väder och lediga kvällar (vi är lite unika där), nickade gillande på varsitt håll till den här proklamationen, men det skulle visa sig att mötet inte skulle bli riktigt så väloljat som man hade hoppats på.

I och med att många av fumledamöterna var färska på sin post gick Isak Rutqvist kort och pedagogiskt igenom hur mötesformalian fungerar innan uppropet. Han påminde dessutom de närvarande om att de representerar Uppsala universitets studenteroch deras intressen, vilket kan vara nog så viktigt att poängtera emellanåt. Samtliga 33 ledamöter var på plats plus några suppleanter.

Först ut på agendan var att lägga protokollet över valförrättningen till handlingarna. På plats var valutskottets ordförande, Julia Hellmers, och projektledare för kårvalet, Nellie Fredriksson, som kort gick igenom resultaten från kårvalet (som vi ju känner till sedan innan: UUS fick 16 mandat, S-studenter 13 mandat och AFK fyra mandat) och återigen, med all rätta, slog sig lite för bröstet gällande det höga valdeltagandet.

– Det nya systemet har underlättat väldigt mycket och lett till historiska resultat. 1 505 personer röstade, drygt 25 procent av de röstberättigade, sa Nellie Fredriksson.

Protokollet kunde därefter föras till handlingarna.

 

Ska satsa på medlemsvård och -rekrytering

 

Därefter gick man över till propositionen om verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret 2021/22, vilken föredrogs i rasande hastighet av kårordförande Jacob Färnert (UUS).

– Verksamhetsplanen består av fyra övergripande delar – utbildning, studentpolitik, organisationspolitik och medlemsrekrytering, sa han.

Ergo lyckades inte få med alla detaljer i den snabba genomgången, men bland de större planerna inför det nya verksamhetsåret kan nämnas: fortsatt arbete för att samtliga studentrepresentanter inom Uppsala studentkårs områden ska få arvode för sina uppdrag; en kravkampanj gentemot beslutsfattare under kommande valåret 2022; arbete för en långsiktig lösning för kårens ekonomi, bland annat avseende tidningen Ergo som tidigare i år var nedläggningshotad, samt utökad medlemsvård och satsning på medlemsrekrytering. Vill du läsa om planerna mer i detalj kan du göra det här.

Gällande kårens ekonomi kunde Jacob Färnert kungöra att man för första gången på länge kunde presentera en plus/minus noll-budget (kåren dras vanligtvis med ett stort underskott):

– Men det har mycket att göra med att vi kommer få tillfälliga bidrag för Ergo från universitetet och utökade bidrag från regeringen, förklarade han.

"Vi har stora förhoppningar på den här posten och vi tror att det är en bra investering."

Uppsala studentkårs intäkter kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och de bidrag de får från universitet och regering som är baserat på hur många studenter de representerar (de representerar även de studenter som inte är kårmedlemmar men som studerar vid de fakulteter US ansvarar för). Sedan kårobligatoriets avskaffande 2010 har Uppsala studentkår tappat nästan 30 000 medlemmar och de intäkter de förde med sig. Därför har man för det nya verksamhetsåret skapat budgetutrymme för att arbeta med de minskade medlemstalen.

– Vi har skapat en medlemsvärvningspott som våra kårföreningar ska kunna äska pengar ifrån om de avser rekrytera nya medlemmar. Vi vill verkligen satsa på medlemsrekrytering och medlemsvård, så vi har skjutit till pengar till marknadsföringsmaterial och utrustning, men också en projektanställning. Det här ska alltså vara en person som enbart jobbar med medlemsvärvning. Vi har stora förhoppningar på den här posten och vi tror att det är en bra investering, sa Jacob Färnert.

I övrigt var utgifterna och intäkterna i den preliminära budgeten i stort sett oförändrade från föregående år. 

– Jag finner att fum har bifallit propositionen om verksamhetsplan och budget. Det här var ju kanske årets viktigaste punkt, konstaterade Isak Rutqvist efter en odramatisk röstning.

Om det uttalandet var ett lätt ironiskt uttryck för att ingen hade haft frågor eller synpunkter på årets viktigaste beslut, en glädjeyttring för att punkten avhandlades så snabbt och smidigt, eller helt enkelt bara ett vanligt konstaterande rakt upp och ner kan vi bara spekulera i.


Annons

Annons

Väntat ordförandeval

 

Så gick mötet över till det alla väntat på, val av nytt styre för kommande verksamhetsår. Isak Rutqvist berättade att det endast kommit in en nominering till ordförandeposten, från nuvarande innehavare av ämbetet, 22-åriga Jacob Färnert. Han fick presentera sig lite kort och berättade bland annat att han vill jobba mer för att se till att studenter får tycka till vid rekryteringar av nya lärare. Han ville också få US att synas mer.

– Jag tycker att det vore kul att vara mer aktiv i samhällsdebatten. Uppsala studentkår skulle behöva vara ännu starkare i debatten än vi är idag, sa Jacob Färnert.

S-studenters Mikaela Hansson passade på att ställa en fråga om Ergo.
 
– Det har varit ett turbulent år för Ergo minst sagt. Hur ska man fortsätta arbetet med Ergo för att säkerställa att ergo finns kvar?, undrade hon. 

Jacob förkunnade att bollen nu framförallt ligger hos UU, därefter blev svaret något svävande. 

– För det första väntar vi på utredningen Uppsala universitet lovat att göra om Ergo kan bli en gemensam tidning för alla kårer i Uppsala. Annars är jag öppen för alla lösningar som ger en hållbar, långsiktig organisation. Läget kan ju bli annorlunda, med nya intäkter och förutsättningar.

Efter ytterligare några frågor, men egentligen inte speciellt många eller tillräckligt grillande, valde fum att sätta Jacob Färnert på ordförandeposten ännu ett år. Vilket nog var ganska väntat. 

 

Triss i UUS:are

 

Mer spännande för den här redaktionen (som ändå lyckades pricka två av tre presidialer i förhandsbettingen) var vilka som skulle bli hans sidekicks. Först skulle man välja hur många vice ordförande man skulle ha. Jacob Färenert som senaste året styrt med två vid sin sida, yrkade på detta förfarande även i år. S-studenters tyckte att det räckte bara med en. (Här började Ergo ana att samarbetet mellan UUS och S nog inte skulle hålla så länge till).

Det blev en lång kamp som handlade om att komma fram till hur man ens skulle rösta. Votering slutade i en så kallad protokollrösträkning där alla ropades upp och fick säga vad de tyckte högt. UUS och AFK:s samtliga ledamöter röstade för två ledamöter, S-studenter för en. I och med detta valdes att det skulle vara två vice ordföranden. 

Det var fyra personer som visat intresse för att vice-posten. Dolores Kawalec och Louise Ingemarsson från UUS samt Anton Sánchez Sulejmani och Clara Rydström från S-studenter. 

"Det känns fult, som att man har lurat fum."

Dolores Kawalec, som för närvarande är ordförande i Humsek och jämlikhetsansvarig på kåren, sa bland annat att hon vill fortsätta förbättra sektionernas arbetar. Louise Ingemarsson som redan sitter som vice tryckte på att kåren behöver kontinuitet, bland annat i och med kanslichefens Casper Wahlunds bortgång. Hon avslöjade dock att hon inte tänkte sitta på heltid.

– Jag kandiderar till vice på 50 procent och med det kommer kåren spara tusentals kronor. Jag tror att man bara behöver 2,5 arvoderingar, sa Louise Ingemarsson.

S-studenterna drog sina presentationer, men något i deras ögon avslöjade att de visste att det var ett spel för tomma gallerier.

Acacia Holland, S-studenter, blev konfunderad när hon fick höra att Louise Ingemarsson bara skulle jobba halvtid.

– Jag tycker det är fel att det kommer fram nu att Louise vill jobba på 50 procent när vi precis röstat om att ha två vice ordföranden. Det känns fult, som att man har lurat fum, sa hon.

Loise Ingemarsson svarade att man fastställde att det skulle vara två personer, inte hur mycket de skulle jobba. Hon påtalade också att det är först i detaljbugdeten i höst som man fastställer att det blir en 50-procentig post, inte nu. 

Så var det med det. Ingen hade någon övrig fråga till kandidaterna heller. Fum kunde därefter välja de på förhand redan klara spelarna Dolores Kawalec och Louise Ingemarsson till vice ordförande i Uppsala studentkår. 

 

Nya allianser (för kåren)

 

Efter att fullmäktige beslutat att 100 procent av presidiet skulle utgöras av UUS:are var bollen ändå fortsatt hyfsat rund, eller i alla fall lätt oval, i frågan om vilka som skulle utgöra styrelsen under verksamhetsåret 2021/22. Skulle UUS alliera sig med S-studenter i år igen (ett beslut som förra året chockade Ergo-redaktionen) eller med det forna samarbetspartiet AFK? Med tanke på att ett av partierna hade röstat identiskt med UUS i flera frågor under kvällens gång var det väl något av en no-brainer så här i retrospektiv.

I alla fall – åtta personer ställde upp till fyra poster (three rings for the presidium, four rings for the sektionsrepresentanter, and four rings for the partirepresentanter): Emelie Rosén (UUS), Brendan Rajakumar (UUS), Inez Sigvardsson (S-studenter), Acacia Holland (S-studenter), Sebastian Sjöblom (S-studenter), Sanna Stenberg (S-studenter), Mika Holmér (AFK) och Daniel Åkerman (AFK).

Kandidaterna fick presentera sig lite kort och därefter gick man till val med hjälp av eBallot.

"...det vore kul att få fortsätta med det engagemanget även när man nu inte blir vald till styrelse eller presidial"

Medan man försökte reda i resultaten från valet av styrelseledamöter passade man på att avhandla två andra val – de till fullmäktigeordförande och vice dito. Anton Sánchez Sulejmani (S-studenter) var den enda som ställde upp som kandidat till ordförandeposten. Och här någonstans blev det klart som korvspad även för Ergo-redaktionen att den forna alliansen mellan UUS och S-studenter var helt upplöst – fumordförandeposten brukar nämligen av tradition (dock inte alltid!) gå till det parti som inte får sitta med i styrelse och presidium. Kanske som ett tröstpris? Kanske som ett sätt att förhindra att fullmäktigemötena blir en nickedockefest till förmån för partierna i styrelsen? Vem vet?

– Jag har suttit i kårstyrelsen och varit engagerad i kåren i ett år nu och det vore kul att få fortsätta med det engagemanget även när man nu inte blir vald till styrelse eller presidial, sa Anton Sánchez Sulejmani, som gått händelserna i förväg, i sin korta presentation.

Han fick en del skratt från partikamrater som, liksom honom, förstått att det inte fanns en chans i helvetet att de skulle få representation i styrelsen i år.

– Jag tycker att Isaks ordförandeskap har varit väldigt bra och jag skulle gärna fortsätta den traditionen om jag blir vald till fullmäktigeordförande, avslutade Anton Sánchez Sulejmani.

I och med att han var den enda som ställde upp som kandidat till posten blev han också vald. Hans partikamrat Clara Rydström valdes till vice fumordförande. Fumsekreterare och vice fumsekreterare vakantsattes.

När de punkterna var avklarade kunde man återgå till att presentera resultaten från valet av fullmäktigeledamöter. Spänningen var betydligt mindre oliiiidlig än den var i början av kvällen nu när man hade förstått åt vilket håll det barkade. Och mycket riktigt – de fyra ordinarie kandidater som valdes blev Emelie Rosén (UUS), Brendan Rajakumar (UUS) Mika Holmér (AFK) och Daniel Åkerman (AFK). 

Uppsala studentkårs nya styre för verksamhetsåret 2021/22 ser därmed ut som följer:
Ordförande: Jacob Färnert (UUS)
Viceordförande: Dolores Kawalec (UUS) och Louise Ingemarsson (UUS)
Styrelseledamöter: Emelie Rosén (UUS), Brendan Rajakumar (UUS) Mika Holmér (AFK) och Daniel Åkerman (AFK), samt fyra representanter för kårens sektioner som väljs vid ett senare tillfälle.

Efter detta konstaterande kunde mötet avslutas klockan 19.43 (nästan två timmar effektivare än förra årets konstfum!) och avgående fumsekreterare Isak Rutqvist tackade för sig med några väl valda ord och titulerade sig även en “boomer”, blott 27 år gammal. 

Vadå “konstfum”?

 

Konstituerande fullmäktige, eller “konstfum”, är helt enkelt det möte då man tillsätter styrelse och ordföranden för kåren. De medlemsvalda kårfullmäktigeledamöterna står för väljandet.

 

Uppsnappat

 

Nog har man alltid på radion för att lyssna på kommentatorerna samtidigt som man tittar på det direktsända valet?

 

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?