Annons
Annons
Bild Möbius lokaler
"Många känner inte till den här delen av studentlivet. De vet om nationerna och körerna, men det här är också en viktig del. Nationerna är festvåningen, vi är studentlivets vardagsrum", säger Jacob Lundblad, ordförande i sektionsföreningen Möbius tillsammans med vice ordförande Ellen Jakobsson.
Foto: Sandra Gunnarsson

Studentlivets vardagsrum riskerar att försvinna


I vår står Ångströms nya hus 10 färdigt och universitetet kommer att överge de gamla lokalerna på kasernområdet. Bra för forskningen – men sämre för studenterna. Det menar medlemmar i föreningen Möbius som ser en viktig mötesplats för spel, umgänge, bill(y)ig lunch och mattehjälp gå i graven.

Ellen Jakobsson öppnar dörren och visar mig ner i källaren i ITC:s hus 2 på Polacksbacken. Jag tar rygg och följer den svarta frottérocken som är matematikernas sektionsförening ”Möbius”* signaturklädsel. Vi går förbi två stora lunchrum och kommer in i högkvarteret som tillhör samma sektionsförening. Skorna får lämnas vid dörren, strax intill den stora kylen som är fylld med dricka.

– Vi har en helt ideell icke-vinstdrivande kiosk. Man kanske har glömt lunch, då kan man köpa en Billys panpizza. Hit kommer både anställda och studenter för att köpa mat och kaffe, säger Ellen Jakobsson som är vice ordförande i Möbius och studiesocialt ansvarig i den studiebevakande NVM-sektionen, den sektion som representerar mattestudenter inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår.
 
Bakom disken till kiosken ser jag två människor till – men den ena visar sig vara en pappfigur av en tidigare medlem i verklig storlek. I rummet finns så mycket att titta på att det är svårt att skilja på verkligt och overkligt! Där bakom står i alla fall en riktig, levande student: ordförande Jacob Lundblad.Billys pizza är en av de populära varorna i Möbius kiosk som besöks av långt fler än bara mattestudenter. Foto: Sandra Gunnarsson


De båda Möbiusmedlemmarna visar mig runt i lokalerna som varit i föreningens ägo sedan 90-talet. Här finns bland annat flera hyllmeter med spel och matteböcker, en svart tavla för uträkningar, datorer, en tv och en massa fotoshoppade kungaporträtt på väggarna som vittnar om att här har flera generationers Möbius gjort avtryck. Det är som en ungdomsgård för vuxna – ett vardagsrum som nu kommer att försvinna.

När Nya Ångström står klart i vår kommer lokalerna på gamla kasernområdet att bli gymnasieskola och Möbius måste flytta vidare. Men vart? I hus 10 kommer det varken vara tillåtet eller finnas plats för en ideell kiosk. Ytorna vigda åt studenterna blir kraftigt reducerade – till och med mindre än vad man först planerat för. Jacob Lundblad och Ellen Jakobsson har skrivit en debattartikel i UNT för att klaga på detta – och fått som svar att det är på grund av att forskningen har expanderat.
 
– Det är ju fantastiskt att forskningen går framåt, men det får inte gå ut över studenterna. Man måste ta hand om de studenter man har och se till att de får möjligheter till umgänge på campus, säger Ellen Jakobsson.
 
– Min uppfattning är att de inte förstår vad vi håller på med här. De vill att man bara ska vara ”elev”, gå på föreläsningar och sedan åka hem, säger Jacob Lundblad.Matte är mer socialt än vad man kan tro, säger Jacob Lundblad. I lokalerna kan studenter hjälpa varandra under avslappnade former.


Annons

Annons


Svarta tavlan fylls snart av en enda lång formel. I detta inre rum finns utrymme för både lek (mängder av spel) och studier.

Redan 2013 när planerna på utbyggnationen av Ångström blev kända, samlade Möbius in namnunderskrifter för att försäkra sig om att bli tilldelade en likvärdig lokal efter flytten. Men så ser det inte ut att bli. Efter stora klagomål om bristen på studentutrymmen i hus 10, har det diskuterats inom universitetet att upplåta ett annat hus till sektionsföreningarna. Representanterna för Möbius tror dock inte det blir tillräckligt stort.
 
– Där ska 17 föreningar tryckas ihop på en yta på 420 kvadratmeter. Bara om man räknar alla föreningars styrelsemedlemmar är vi fler än 140 personer, säger Ellen Jakobsson, som tror att Möbius som bäst skulle kunna få tillgång till ett större mötesrum i det nya huset.

"Men det är oerhört lätt att ge upp om man inte har ett sammanhang, jag har hört flera som nu under pandemin sagt att de gett upp om de inte haft Möbius"

Foto: Sandra Gunnarsson


 
Ett större mötesrum är inte tillräckligt för den verksamhet de vill driva. Som det ser ut idag lockar Möbius ett sextiotal personer i veckan. Det naturliga hänget, där man både kan vara social och få hjälp med studier riskerar att försvinna. På sikt tror de att förlusten av lokalerna kan leda till fler hoppar av.
 
– Studenter behöver ett sammanhang. Om man kuggar en tenta ska man inte behöva åka hem till Flogsta och sitta oja sig. Man behöver träffa andra som också misslyckats, höra att det är okej. Det är inte lätt att plugga matte eller andra naturvetenskapliga ämnen, säger Ellen Jakobsson och fortsätter:
 
– Men det är oerhört lätt att ge upp om man inte har ett sammanhang, jag har hört flera som nu under pandemin sagt att de gett upp om de inte haft Möbius.
 
Samhällsvetare till exempel, har ju inte heller tillgång till sådana här lokaler. Varför ska ni ha det?

– Nej, men man vet ju inte vad man saknar. De flesta andra campus ligger också närmare stan – här ute finns till exempel ingenstans att köpa billig mat. Visst man kan gå till Uthgård men det fyller inte hela behovet. Till kiosken i Möbius kan det vara kö ända ut i trapphuset, säger Jacob Lundblad.
 
Det är inte bara förlusten av lokalerna som de tror kommer leda till försämrade förutsättningar – många av föreningens event har redan fått stryka på foten till följd av att universitetet infört begränsningar i öppettiderna, mellan klockan 00 och 05 ska studenter vara ute ur lokalerna. Detta beslut fattades utan studenter närvarande.

– Det var hösten 2019. Beslutet ledde till en UKÄ-anmälan där man kom fram till att det inte fattades på rätt sätt. Men det ändrade ju inte beslutet, säger Jacob Lundblad.
 
En ytterligare försämring de lyfter fram är det inte längre tillåtet att dricka alkohol på campus. Tidigare kunde de ha så kallade fulsittningar i lunchrummen i källaren, något som inte är möjlig längre. En stor del av föreningens aktiviteter har därför fått ställas in. Att hyra en nation eller Uthgård så ofta som de vill ha evenemang skulle bli för dyrt.
 
Varför är det så viktigt att få dricka alkohol på campus?

– Det är en del av studentlivet och en del av gemenskapen för många. Därför är det viktigt att få göra det på en plats där man är trygg, säger Ellen Jakobsson.
 
Begränsningarna menar de båda på sikt kan leda till att det blir svårare att locka engagerade studentrepresentanter – många kommer ju in i kåren via det sociala. De tycker också att inskränkningarna i möjligheterna att använda campus lokaler kommer leda till ett sämre studentliv.

– När jag började här var studentlivet jättebra. Nu övertalar jag min lillebror att han ska söka till Lund. Jag vill inte att han ska läsa här och ha en förhoppning om att han ska vara del av ett rikt studentliv när universitetet inte bryr sig, säger Ellen Jakobsson.

 


Här, i de stora lunchrummen brukade man tidigare anordna fulsittningar. Men det var innan alkoholförbud och natt-förbud trädde i kraft.

Johan Tysk. Foto: Uppsala universitet

"Om alla 17 sektioner skulle få lika stort som Möbius efter flytt skulle det krävas en enorm yta."

 

Johan Tysk, som är vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, framhåller att man absolut värnar om studentlivet när man gör sig redo för flytt till de nya lokalerna. Viktigt är dock att det är rättvist – alla 17 sektioner inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår måste behandlas lika.

– Möbius har genom de här speciella lokalerna suttit i en speciell sits – men vi måste vara rättvisa. De har haft ett förmånligt läge men kan inte förvänta sig att få behålla det. Om alla 17 sektioner skulle få lika stort som Möbius efter flytt skulle det krävas en enorm yta, säger Johan Tysk.

Alla 17 sektioner kommer i stället att tilldelas rum. Ännu är det inte klart om det kommer att bli i nya hus 10 eller i någon av de äldre villorna på kasernområdet. Johan Tysk säger att diskussioner pågår om villorna men att han inte kan lova något. Samma gäller för den populära kiosk som Möbius idag driver.

– Det är något vi gärna har en dialog om hur vi kan lösa. Det pågår diskussioner men jag kan inte lova något.

När det gäller öppettiderna är det ett beslut som är taget på rektorsnivå och gäller hela universitetet.

Skulle man inte kunna låta till exempel studenterna på Ångström som vill vara där på natten få vara det. KTH och Chalmers har inga öppettider som här?

– Du kan tänka dig vilka rättvisediskussioner det skulle leda till. Det är som sagt ett beslut taget på rektorsnivå.

Men du är ju vicerektor och kan påverka?

– Jo det är klart att det kan diskuteras och att det är något jag kan ta med mig. Men det fanns grund för beslutet och det är inte nära förestående att det ändras.

När det kommer till alkoholförbudet är det nog kört med lättnader. Johan Tysk säger att det inte är meningen att universitetet ska användas som festlokal – för det finns nationer och andra platser.

Finns det inte en risk att den här studentkulturen där man umgås som i ett vardagsrum riskerar att försvinna nu med alla förändringar?

– Vi vill absolut inte förstöra någon bra studentkultur. Men man kan inte bara titta på en lokal. Allt hänger inte på de här sjutton sektionsrummen. Jag tror i stället att totaliteten av nya Ångström kommer leda till en utveckling av studentkulturen.

Genom teknologiska lösningar som exempelvis så kallade flipped classrooms kommer utbildningskvaliteten att höjas.

– Hela digitaliseringen av av utbildningen kommer kreera fantastiska möjligheter, teknologiskt tar vi jättemånga steg framåt. Vi kommer ha en utbildningsmöjlighet som blir den absolut bästa i landet, säger Johan Tysk som också framhåller att studenter generellt varit mycket positiva till utvecklingen och visat stort engagemang för satsningen.

Fotnot: Möbius är den studiesociala föreningen i mattestudenternas NVM-sektion. NVM-sektionen utgör en del av Uppsala Teknolog- och naturvetarkår (UTN).


Hit till nya hus 10 kommer institutionen för informationsteknologi flytta. Eventuellt är det här de 17 sektionerna kommer få rum, men det kan också bli så att de hamnar i ett annat hus. Foto: Sandra Gunnarsson

Läs mer

2021-10-14 12:33
Den stora ökningen av antalet fall i disciplinnämnden har fått UU att prova nya metoder. Nu har man tagit fram en fusk-…
2021-10-12 15:33
Den äldre juriststudent som bott på Rackarberget sedan 2012, men inte kunnat uppvisa några studieresultat sedan 2013…
2021-10-11 15:35
Ska man dömas för fusk även om man inte känner till vad det får konsekvenser? Ja, det menar både Uppsala universitets…