Annons
Annons
Bild universitetshuset
En kollega har fått trygghetslarm efter att ha hotats av doktoranden.
Foto: Lina Svensk

UU vill avskilja doktorand efter hot


Uppsala universitet har ansökt om att få porta en doktorand från utbildningen. Detta efter att hen betett sig hotfullt på campus, hotat andra människor utanför universitetet och dömts till rättspsykiatrisk vård.

Det var förra hösten som doktoranden utsatte personer som hen inte kände för hot. Bland annat genom att hugga med en sax efter en kvinna på en stadsbuss. I våras dömdes doktoranden för tre fall av olaga hot. I samband med målet inhämtades en rättsspykiatrisk undersökning som visade att brotten begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Hen dömdes därför till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, vilket innebär att det krävs ett domstolsbeslut från förvaltningsrätten innan frigivning kan komma på tal.

Även om doktoranden nu är frihetsberövad önskar Uppsala universitet avskilja studenten från utbildningen – detta eftersom man är orolig över att hen ska skrivas ut och kunna fortsätta sina studier. Genom ett beslut från Högskolans avskiljandenämnd kan hen portas från sina studier.

Uppsala universitet anger som skäl till ansökan, förutom domarna, att doktoranden betett sig hotfullt mot en av kollegorna och uttryckt en önskan om bråka och slåss med andra på institutionen. I förundersökningsprotokollets förhör med doktoranden framkommer också att hen sagt att hen vill döda en av sina kollegor och inte tycker det är fel att döda andra människor. Hen säger också att hen tidigare gjort sig skyldig till grova brott.

Uppsala universitet skriver i begäran: “[Doktorandens] psykiska sjukdom och uttalade hot kombinerat med [hens] beteende under utbildningen och de brott [hen] begått visar på att det finns en påtaglig risk att [hen] ska kunna skada personal, universitetets egendom och andra studenter.”

I begäran framkommer att de önskar stänga av doktoranden interimistiskt, vilket innebär att hen blir avstängd från studierna tills ett beslut har kunnat fattas av Högskolans avskiljandenämnd.


Annons

Annons

Läs mer

2021-10-14 12:33
Den stora ökningen av antalet fall i disciplinnämnden har fått UU att prova nya metoder. Nu har man tagit fram en fusk-…
2021-10-12 15:33
Den äldre juriststudent som bott på Rackarberget sedan 2012, men inte kunnat uppvisa några studieresultat sedan 2013…
2021-10-11 15:35
Ska man dömas för fusk även om man inte känner till vad det får konsekvenser? Ja, det menar både Uppsala universitets…