Annons
Bild Wilma Beyer
När Wilma i våras hörde att Uppsala studentkårs Sektion Lära var på g att starta ett utskott för skolpolitik var hon inte sen med att haka på. Idag är hon ordförande i gruppen som tycker det är dags att frågor som rör skolan ska debatteras där de hör hemma – hos de som jobbar i skolan och hos de blivande lärarna.
Foto: Sandra Gunnarsson

Vill ta skolpolitiken till UU


Många politiker har åsikter om hur skolan ska förbättras. Men är deras förslag tillräckligt konkreta? Och vet de ens vad de pratar om? Lärarstudenter vid UU tycker det är dags att de som ska jobba inom yrket får tycka till.
– Vi vill få en en chans att påverka politikerna och få veta mer om vad man egentligen får när man röstar på de olika partierna, säger Wilma, ordförande i det nystartade utskottet Skolpolitisk Arena.

Trots att båda lärarfacken var kritiska röstade riksdagen i våras ja till att införa betyg från årskurs fyra. Det är ett talande exempel på hur politikerna ständigt förbiser expertis när det kommer till skolpolitik, menar Wilma. Hon är ordförande i Sektion Läras nystartade utskott “Skolpolitisk Arena” – en grupp som både vill ge lärarstudenter mer koll och en röst i debatten.

– De flesta är ju intresserade av att påverka sin framtida arbetssituation, men då måste man nästan engagera sig politiskt. Vi är en politiskt obunden grupp som vill ta tillbaka frågan till lärarna, studenterna och till Uppsala universitet, säger Wilma som läser till ämneslärare i historia och engelska.

Det väntas valår och utskottets program är späckat. Man kommer inleda med en föreläsning så att lärarstudenter och andra intresserade ska få mer koll på hur skolan styrs. Lite senare under hösten kommer politiker från de olika partierna att bjudas in på mingel.

– Vi vill få en en chans att påverka politikerna och få veta mer om vad man egentligen får när man röstar på de olika partierna.

"Idag finns ett väldigt litet handlingsutrymme för lärare i Sverige."

Foto: Sandra Gunnarsson

Wilma berättar att hon varit inne och tittat på partiernas hemsidor men att det är svårt att bilda sig en uppfattning om deras skolpolitik.

– De skriver saker som “vi vill ha mer lärarledd tid”, “man ska inte kunna tjäna pengar på att driva en skola” – det är bra tankar de har men ingenstans står hur de rent konkret har tänkt genomföra de här förändringarna.

Programmet avslutas i april 2022 med en debatt dit alla politiska partier bjudits in. Över hälften har redan tackat ja till att delta. Tanken är då att partierna inte ska kunna komma undan genom att prata runt ämnet.

– Då ska vi bara fokusera på skolpolitik och inte låta det svärtas ner av något annat.

Det behöver inte se ut som det gör i Sverige idag. Wilma nämner Finland som av många anses ha världens bäst skolsystem. Där har politiker inte samma makt att ändra i skolan varje mandatperiod.

– Idag finns ett väldigt litet handlingsutrymme för lärare i Sverige. Det kan vara en av anledningarna till att många hoppar av lärarutbildningen eller lämnar yrket efter fem år, säger Wilma som hoppas att utskottet ska väcka intresse bland unga lärare att göra sin röst hörd och på sikt ändra denna maktbalans.


Annons

Annons

Skolpolitisk Arenas program

 

16/9 Elisabeth Nihlfors - professor i pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

20/10 Tankesmedjan Balans

8/11 Mingel med politiska partier

9/12 Lärarcafé med Emma Leijsne - skol- och utbildningsreporter

4/4 2022 Skolpolitisk debatt

Skolpolitisk Arena är ett utskott i Sektion Lära som i sin tur tillhör Uppsala studentkår.

Här kan du läsa mer om Skolpolitisk Arena.

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…