Annons
Köpenhamns universitet
Strax under 1 600 studieplatser ska tas bort vi Köpenhamns universitet.
Foto: Mik Hartwell/Wikimedia

En fjärdedel av humanioraplatserna ska bort


Köpenhamns universitet skär drastiskt i studieplatserna vid lärosätet. Värst drabbade av nedskärningen är Humanistiska och Naturvetenskapliga fakulteterna.

Det är den danska tidningen Uniavisen som rapporterar att Köpenhamns universitet ska lägga ner 1 590 studieplatser för att möta regeringens krav på att antingen flytta studieplatser eller lägga ner dem helt. Kravet kommer av det politiska avtalet “Fler och bättre utbildningsmöjligheter i hela Danmark” som syftar till att öka antalet studieplatser utanför storstäderna. Lärosätena som omfattas av kravet får själva välja om de vill flytta studieplatser eller lägga ner dem vid sina centrala campus. 

Köpenhamns universitet har valt att skära i studieplatser vid de fakulteter vars utbildningar är mindre efterfrågade på arbetsmarknaden.

– Det är dyrt och svårt att flytta universitetsutbildningar till provinsen och att få forskarna att flytta med. Vi kan nog inte undvika att lägga ner några utbildningar. Tyvärr kommer detta också att innebära att några av de tillhörande forskningsmiljöerna kommer att avvecklas. Men det kan också finnas forskningsmiljöer som är så starka, i ett internationellt perspektiv, att vi vill bevara dem, säger rektor Henrik C. Wegener i en artikel på Köpenhamns universitets hemsida.
 


Annons

Annons

Allra flest platser, 70 procent av det totala antalet platser som tas bort vid Köpenhamns universitet, kommer att läggas ner vid humanistiska och naturvetenskapliga fakulteterna då det tar längst tid för deras studenter att få jobb efter examen. 640 respektive 470 platser kommer tas bort vid humanistiska och naturvetenskapliga till år 2030. För humanistiska fakultetens del motsvarar minskningen en fjärdedel (24 procent) av deras totala årliga intag. 

Även samhällsvetenskapliga, teologiska och vårdvetenskapliga (sundhedsvidenskabelige) fakulteterna vid universitetet drabbas av nedskärningarna, bara juridiska fakulteten klarar sig undan helt.


Så här ser fördelningen av de studieplatser som ska läggas ner vid respektive fakultet ut. (Grafik: ku.dk)

Exakt vilka utbildningar platserna ska tas från är upp till respektive fakultet som ska meddela sina beslut till rektor senast 19 november. Henrik C. Wegener skriver på Twitter att man ser över möjligheterna att utbyta studieplatser med andra lärosäten för att undvika att alltför många utbildningar läggs ner helt.

Läs mer

2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…
2024-04-08 08:19
Tisdagen den sista april vibrerar vårluften i Uppsala. Under morgonen väntas drygt 40 000 personer anlända till Uppsala…
2024-04-05 11:23
Stämningen är god när Ergo kommer till Gunnar Johansson-salen på Blåsenhus. Anton Sánchez Sulejmani, sittande…