Annons
Annons
Blåsenhus i Uppsala
Foto: Magnus Hjalmarsson

Psykologdoktorander bryter tystnaden: känd professor vid Uppsala pekas ut


Den 25 januari publicerade Psykologtidningen vittnesmål från elva före-detta doktorander från bland annat Uppsala Universitet som vittnar om att en professor ska ha “brutit ned” dem systematiskt. Nu tampas psykologiska institutionen med formella anmälningar och Nationalkommittén i Psykologi har reagerat på vittnesmålen. Ergo sammanfattar den senaste tidens händelser.

Att utstå rollen som hackkyckling, få motsägelsefulla kommentarer och återkommande utskällningar är några inslag i den kränkande behandling som anonyma vittnen för Psykologtidningen (25/1) erfarit att de utsatts för av en professor verksam vid Uppsala Universitet.


Professorn i fråga, som vi kan kalla för “Linda”, ska under tvåtusentalet ha gjort raketkarriär vid universiteten i Oxford och Cambridge. Enligt psykologer som tillhört hennes tidigare forskargrupper, berättar de för Psykologtidningen att samarbetssvårigheterna och professorns hårdföra sätt uppenbarade sig redan för tjugo år sedan. 


Så fort skepsisen och intoleransen kring professorns behandling började få kännedom bland forskargrupperna och lärosätenas ledning tycks fann denne nya arbetsplatser, med ett stjärn-CV som stöd. I och med "Lindas" svenska rötter blev hon erbjuden en “gästprofessur på tio procent” på Karolinska Institutet, enligt det som framgår i Psykologtidningen. Ingen referens togs.


“Lindas” tid blev inte långvarig på KI heller, och när allt fler klagomål strömmade in till Karolinskas ledning. Då dök en heltidsanställning vid Uppsala Universitet upp, och åtgärderna blev hängande. I och med forskarens renommé togs inga referenser denna gång heller. Hon var såpass kvalificerad. Vid Uppsala fick hon även priser för sina insatser i forskningen, men oroliga röster kom att lyftas även här.

Doktorander under professorns ledning i Uppsala vittnar om samma gamla. Utskällningar som resulterat i tårar, latenta bestraffningar och allvarlig stress är de erfarenheter Psykologtidningen tar del av. En av forskarna under professorn, kontaktade senare psykologiska institutionens ledning, som fick motta vittnesmål och en skriftlig redogörelse där det framgick att saker inte stod rätt till. En anonym arbetsmiljöenkät ska i respons ha skickats ut av institutionen, men resultatet var för intetsägande för att göra en sak av det.


Annons

Annons

Till följd på psykologtidningens granskning den 25 januari kallade Psykologiska institutionen vid universitetet till ett extrainsatt personalmöte under förmiddagen 1 februari. En extern utredare var tänkt att tillsättas för att undersöka uppgifterna om den välrenommerade professor som påstås ha mobbat enskilda doktorander vid sina forskargrupper under lång tid. Såhär lydde ett utdrag ur möteskallelsen: 


“Många av er har läst en artikel i Psykologtidningen som även berör arbetsmiljön på vår institution. Vi har ett extra personalmöte i morgon kl 10 i lunchrummet för att informera om hanteringen av situationen samt för att ge en möjlighet att ställa frågor och diskutera.”


Följden blev mycket riktigt, enligt Psykologtidningens uppgifter, att prefekten Timo Hursti under ett ledningsmöte meddelade om en kommande utredning under företaget Falcks ledning. Personalen var även mån om att medlemmar under “Lindas” forskningsgrupper bör kontaktas under denna process. Ovanstående uppgifter har prefekten inte valt att kommentera för Psykologtidningen. Även lektorn Cecilia Wåhlstedt, som hållit i rekryteringen av professor "Linda", ska under personalmötet den 1 februari berättat att hon välkomnar utredningen.


I nuläget har ärendet, med dess vittnesmål om mobbning även fått Nationalkommittén i psykologi att inleda en utredning. Kommittéordförande Daniel Västfjäll, säger till Psykologtidningen att de sammanträder i april, men att man kommer titta närmare på saken innan dess och göra ett officiellt uttalande när de är klara.

Läs mer

2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…
2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden?