Annons
Annons
Alexander Wilson van Deurs, Vänsterstudenter
Alexander Wilson van Deurs, 22 år, är förstanamn på Vänsterstudenters lista och sittande vice ordförande för Uppsala studentkår.
Foto: Lovisa Sjöström Johansson

Vänsterstudenter: “För konkreta förbättringar i studenternas vardag.”


Billigare kurslitteratur, möjlighet till återhämtning efter tentaperiod och fler studentbostäder - det är de tre sakfrågor som Vänsterstudenter går till val på.

Vad är viktigast att förändra vid Uppsala universitet? 
- De viktigaste frågorna är de som berör studenters tillvaro. Studiebevakningen är såklart väldigt viktig, men det är också bättre tid för återhämtning, fokus på studenters ekonomi och boendesituation samt övriga sociala frågorna som berör studietiden. 


Vilka frågor går ni till val på? 
- Vi går till val på att kurslitteraturen ska bli billigare och mer tillgänglig för studenter. Studenter tvingas idag att lägga väldigt mycket pengar, oftast tusentals kronor, på kurslitteratur. Alla studenter har olika ekonomiska förutsättningar och när man har ett CSN som är så lågt så påverkar kurslitteraturen studentekonomin mer än vad det borde. 

Vi vill också fortsätta jobba för möjlighet till återhämtningsdag efter en tentaperiod. Det är orimligt att studenter ska tvingas ta sig igenom en tuff tentaperiod och sedan direkt påbörja en ny kurs morgonen därpå. Studenter är redan under väldigt stor press. 

Den sista frågan vi går till val på är att samarbeta och pressa Uppsala kommun att bygga fler studentbostäder och skapa fler billiga bostäder som är anpassade efter studenters ekonomi. 
Utöver våra tre valfrågor vill vi också fortsätta det arbete vi gjort under året med att sänka priserna på campuscaféerna och se till att studenter ska ha tillgång till gratis mensskydd på campus. 


Vad är viktigast att förändra på kåren? 
- Det är väldigt viktigt att kåren har enkla vägar in för att engagera sig. Kåren är av och för studenter. Studentengagemang är a och o. Det är där vi vill lägga vårt fokus. 


Regeringen har ju nyligen gått ut med att man gett Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna för att minska kostnader vid byggandet av studentbostäder. Hur ställer ni er till det? 
- Vi är självklart positiva till alla förslag som ökar bostadsbyggandet och sänker kostnaderna, men som inte gör det på bekostnad av studenters boendemiljö. Vi tycker att studenter har rätt till en skälig levnadsstandard. Man ska inte behöva hantera alltför höga bullernivåer, mörker eller avsaknad av tillgänglighetsanpassningar. Vi är därför kritiska till de förslag som regeringen har kommit med. 


Annons

Annons

Ni var ett helt nystartat kårparti förra året. Hur går ni in i det här valet jämfört med förra året? 
- Vi går i mångt och mycket in i årets kårval på samma sätt, men vi har utvecklats under året i kårens ledning och vi har fler aktiva i partiet. Så vi går in mognare, mer erfarna och med en bättre bild av vad kåren behöver. 


En av frågorna ni gick till val på förra året var billigare kaffepriser på campus och ni beskriver att ni vill fortsätta arbetet med det och gratis mensskydd. Berätta mer om det. 
- Precis. Vi har nu äntligen fått igenom en sänkning av priserna på flera campus, och tack vare det omfattande kampanj- och förarbete vi utfört så ser möjligheterna att fortsätta jobba för detta även med resten av caféerna ljusa ut. Vår dialog med Högskolerestauranger har varit och är mycket god. 


Framöver då? Hur jobbar ni vidare med detta under kommande mandatperiod?
- Nästa mandatperiod kommer vi att fortsätta arbetet och använda det momentum vi har till att sänka priserna ytterligare.  

När det kommer till mensskydd har vi skickat in en skrivelse till universitet där vi föreslår en provperiod för att testa hur mycket det skulle utnyttjas och vad det skulle kosta för universitetet. Vi har hittills inte fått det bemötande som vi förväntade oss. 


Hur har universitetet bemött förslaget? 
- Vi har hittills mötts av invändningar, men vi kommer inte att släppa frågan. 


Ni går även till val på att studenter ska ha rätt till en återhämtningsdag efter tentaperiod, vilket skulle kräva en hel del omorganisering från universitets sida. Hur tänker ni att ett sådant arbete skulle kunna gå till? 
- Vi måste börja med att inleda en konversation med Uppsala universitet och på ett utförligt sätt förklara hur och varför det skulle vara fördelaktigt med en återhämtningsdag. När vi har gjort det så får vi samarbeta med universitet för att utforma en mer konkret handlingsplan. 

 

"Det ska kännas att Vänsterstudenter är med och styr." 

Du är förstanamn på Vänsterstudenters lista i år, förra året var du andranamn. Är du intresserad av en potentiell ordföranderoll?
- Nej. Anton från S-studenter har skött ordförandeskapet exemplariskt och vi ser gärna att han fortsätter besitta den rollen. S-studenter har varit en väldigt bra samarbetspartner under det gångna året och vi ser därför inget mervärde i att inneha ordförandeposten i nuläget. 


Är det aktuellt med något annat samarbete än det ni haft med S-studenter under mandatperioden 2022/2023? 
- Vi har som sagt haft ett väldigt bra samarbete med S-studenter under året och ser inte att vi skulle samarbeta med något annat parti i fullmäktige som det är nu. 


Vad anser ni er ha lyckats med under året i ledningen? 
- För det första har vi lyckats sätta Uppsala studentkår på kartan igen. Det är betydligt fler som vet att kåren finns och vad kåren arbetar med. Vi har också genomfört konkret förändring med de sänkta priserna på kaffe på många av campuscaféerna. En stor seger för Uppsalas studenter som länge har betalat hutlösa priser. 


Och slutligen, hur vill ni arbeta under mandatperioden 2023/2024? 
- Vi kommer att fortsätta jobba vidare med konkreta frågor som påverkar studenter här och nu. Det ska kännas att Vänsterstudenter är med och styr.

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…