Annons
Annons
UUS, Emelie Rosén
Emelie Rosén, 24 år, är förstanamn på UUS namnlista för mandatperioden 2023/2024.
Foto: Sandra Gunnarsson

UUS: "Vi måste vara en kår för alla Uppsalas studenter."


En kår utan partipolitisk anknytning, rimligare regelverk kring VFU och förbättrat samarbete mellan alla Uppsalas kårer och nationer - det är UUS vision för nästa mandatperiod.

Vad tycker ni är viktigast att förändra vid Uppsala universitet?
- Uppsala universitet behöver ändra inställning för att börja se studenterna som medparter, snarare än mottagare, i sin utbildning. När det har blivit uppenbart kommer utbildningarna att höja sin egen kvalitet över tid!   
 
Vad är viktigast att förändra på kåren?

- Uppsala studentkår behöver bli en kår för alla Uppsalas studenter. Det är dags att sluta upp med tänket “vi mot dem”. Det är dessutom dags att börja få in gediget och rakt inflytande från alla studenter vi representerar, inte bara de intresserar sig för partipolitik.  

Utöver detta behöver vi få en bra relation till de andra studentkårerna inom Uppsala kommun. Arbetet för att förbättra relationen har gjorts om och om igen under flera mandatperioder, men nu måste vi lägga fokus på det. Att kampanjen för billigare kaffe enbart gjordes av Uppsala studentkår och inte av alla kårer genom UUFS är en misslyckad chans för att visa på vikten av samarbete.

Vilken är er viktigaste sakfråga?
- Vår viktigaste sakfråga och kärnfråga är att kåren inte ska vara partipolitiskt styrd, utan sätta studenterna i centrum och snarare än partipolitik. Vi anser att det är en viktig fråga för att undvika fokus på politisk anknytning snarare än kompetens och vad man vill driva för frågor, framförallt vid bildning av presidium och styrelse. Allt blir en enda politisk förhandling. Partipolitisk styrning drar ner Uppsala studentkårs rykte gentemot andra kårer och nationer. Åren har påvisat svårigheter att bilda och ingå i fruktsamma samarbeten då vi anses vara en politisk kår. Sist men inte minst är gemene student inte politiskt engagerad, och har sällan tid att bli det. Ska man representera de faktiska studenterna behöver även de som inte är partipolitiskt engagerade ha möjlighet att styra kåren. 

Regeringen har ju nyligen gått ut med att man gett Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna för att minska kostnader vid byggandet av studentbostäder. Hur ställer ni er till det?
- Uppsala har tappat attraktivitet och status som studentstad och det beror delvis på boendesituationen. Den här typen av förändringsarbete innebär förhoppningsvis att Uppsala återigen kan bli Sveriges bästa studentstad. Regeringens förslag att se över reglerna om dags- och solljus samt skydd mot buller kan dock medföra att det tummas allt för mycket på boendemiljön, med resultatet att bostäderna blir dysfunktionella. Det blir ett bostadsområde som studenten tar som allra sista utväg. Studentbostäder måste bli billigare, men aldrig på bekostnad av studenternas rättigheter och livskvalitet.

 

 


Annons

Annons

Ni beskriver att ni vill arbeta med frågor som rör studenters utbildning, hälsa och vilja. Berätta mer om hur ni tänker arbeta med de frågorna om ni sitter i en styrelse 2023-2024.
- Det ska vara självklart att alla studenter vid Uppsala universitet ska ha tid och ork till ett aktivt liv utanför studierna. Oavsett om man väljer att viga detta till hobbies, engagemang eller arbete så ska man inte vara bunden som enbart student - vi är så mycket mer! I detta ingår bland annat rimligare regelverk kring VFU, obligatoriska moment och kursplaner. Det ska till exempel vara lätt att ta igen obligatoriska moment om man är sjuk när de inträffar. Man ska inte känna att man inte har tid eller råd att vara sjuk som student. Det är också viktigt att uppmuntra studenterna till att utnyttja studentlivet, vad det än innebär för dem. Psykisk ohälsa på grund av studierelaterad stress är alltför utbrett bland Uppsalas studenter.

 

"Ska man representera de faktiska studenterna behöver även de som inte är partipolitiskt engagerade ha möjlighet att styra kåren."
 

 

 

Du är förstanamn på UUS lista i år. Ser du dig själv som en potentiell ordförandekandidat. Om inte, finns det någon annan på er lista som ni ser som potentiell kandidat till en presidiepost?
- Jag skulle givetvis kunna tänka mig att ställa upp som ordförande. Jag har många års erfarenhet inom kåren, av ordförandeskap i olika sammanhang och nu även erfarenheter av att vara chef och arbetsgivare. Jag tror därför att jag skulle ha mycket att bidra med till kåren. Med det sagt så har jag ett jobb som jag trivs med idag och skulle också gärna bidra genom att sitta med som ledamot i styrelsen.

Vi kan till fullo ställa oss bakom att ha Anton som ordförande ett år till, trots att vi stred om ordförandeposten förra året. Han är mycket kompetent och det skulle ge en stabilitet till kåren som organisation om han fick besitta den posten ytterligare ett år.

Ni är bara fyra namn på er lista i år. Vad är anledningen till detta?
- UUS har sedan lång period tillbaka lutat sig på intern rekrytering, alltså att befintliga partimedlemmar bjuder in folk de känner eller själva stött på. På sikt har detta lett till att inte alla som engagerat sig i partiet nödvändigtvis gjort det för att de vill vara med och påverka, utan för att kompisar och bekanta engagerat sig. Det medför också att om någon av de som varit med i partiet länge väljer att sluta så är det många som följer efter.

En annan bidragande faktor är min frånvaro som ordförande. Jag är den första som medger att jag inte har lett partiet som det skulle behövt sedan förra sommaren. Även fast före detta och nuvarande partimedlemmar fint nog har förståelse för detta är jag fullt medveten om effekten detta har haft på partiet under höstterminen.

Vad ser ni mest fram emot att arbeta med under verksamhetsåret 2023/2024?
- Vi kommer lägga fokus på internt arbete i partiet under kommande verksamhetsår. Partiet har funnits sedan 1946 och behöver förnya sina processer. Det största fokuset kommer att ligga på att rekrytera studenter som vill vara med och påverka “på riktigt”. Jag känner mig mycket säker i att bygga upp partiet då jag i mitt jobb har byggt upp team hela hösten. Så ett blomstrande UUS - det är en av sakerna jag ser fram emot kommande verksamhetsår!

Vi ser även mycket fram emot att fortsätta följa och förhoppningsvis få vara del i den utveckling som Uppsala studentkår genomgår. Den påbörjades med främst UUS i ledningen och har fortsatt blomstrat fint under pågående mandatperiod under S-studenter och Vänsterstudenters ledning. Vi ser fram emot att se vad vi studenter faktiskt kan åstadkomma genom samarbete och god vilja framåt.

 

Läs mer

2024-05-24 09:45
I onsdags sprangs det årliga studentloppet som anordnas av Studentidrott Campus 1477. Upp mot 200 glada löpare deltog i…
2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…