Annons
Annons
Snerikes
Snerikes nation har valt att inte låta KK-kort utnyttjas som vanligt under veckans valborgsfirande, något som upprör många studenter, inte minst nationsaktiv.
Foto: Pressbild UU

Snerikes valborgsbeslut upprör nationsaktiva


Det var när Snerikes nation igår, måndag, publicerade ett inlägg på Facebook som nyheten offentliggjordes - KK-korten kommer att vara ogiltiga under nationens valborgsfirande.

Snerikes nation gick igår ut med informationen att KK-korten, som särskilt engagerade inom bland annat nation får som tack för sitt engagemang, inte gäller på nationen under valborgshelgen. 

“Under Festivaldagarna kommer KK-korten inte att vara giltiga förrän klockan 23:30. Klockan 23:30 kommer KK-korten vara giltiga som betalmedel men INTE bryta kön. På Champagnegaloppen kommer KK-korten att fungera som vanligt”, skriver man på nationens Facebooksida. 

KK-kortet är en förmån som tilldelas studenter som engagerar sig särskilt på nation eller i studentkår. Ansvarig för dessa är Curator Curatorum (CC). Kortet ger förmåner som exempelvis att man får bryta kön och får gratis inträde på många av nationernas arrangemang. 

För att en nation ska få dispens att neka användning av KK-kort krävs ett godkännande från Kuratorkonventets arbetsnämnd. Snerikes bad om dispens men ansökan avslogs, bekräftar Curator Curatorum Elenor Söderberg för Ergo. Nationen har trots detta alltså valt bibehålla sin hållning i frågan, något som skulle kunna prövas som policybrott enligt Kuratorkonventets reglemente. 

En namninsamling har under dagen startats upp för att anmäla policybrottet till Kuratorkonventets arbetsnämnd och insamlingen har i skrivande stund 130 underskrifter. 

“Brott mot AN:s beslut. Valet av Snerikes är varken demokratiskt eller organisatoriskt rätt”, skriver en av de som skrivit under på uppropet. 

“Om man jobbar och sliter så pass mycket som ett kk-kort kräver, så förtjänar man att få gå in”, skriver en annan. 

Till Ergo uttalar sig Snerikes förste kurator Karl Fredrik Pettersson angående beslutet: 

- Vi på Södermanlands-Nerikes nation har fattat beslutet gällande KK-korten för att kunna garantera tryggheten för gäster, som i första hand är medlemmar av Nationen, och personal. Som arrangörer av det största valborgsfirandet bland Uppsalas studentnationer tar vi säkerheten på stort allvar och har påtryckningar från myndigheter att arrangera ett så säkert evenemang som möjligt. Vår bedömning och myndigheternas påtryckningar kommer inte från tomma intet, utan baseras på hur föregående års evenemang har genomförts och dess problemområden.

Vidare beskriver de sin förståelse för den uppståndelse som blivit till följd av beslutet. 

- Vi förstår att vårt beslut upprör och att det kan kännas konstigt eftersom vår dispensansökan till arbetsnämnden avslogs. Vi har internt diskuterat bland kuratel och nationsnämnden (nationens styrelse) och kommit fram till att säkerheten är en så pass viktig aspekt av evenemanget att vi inte har något annat val än att gå emot det fattade beslutet från Arbetsnämnden. Det är inget beslut som kommer som en nyhet för de andra nationerna då det vetat om det informellt sedan den 12 april och formellt sedan Kuratorkonventssammanträdet den 19 april. Slutligen vill vi säga att det är endast säkerheten som ligger till grund för vårt beslut. Vi vill att alla som befinner sig på området som medlemmar, gäster och personal ska kunna känna sig säkra hos oss.

Curatur Curatorum Elenor Söderberg skickar följande till Ergo och meddelar att hon svarat detta till alla som skickat in funderingar under dagen: 

- Om Södermanlands-Nerikes väljer att inte följa våra interna reglementen kan man som enskild medlem göra en anmälan till mig. Du får gärna skriva en kortare motivering till din policyanmälan, så ska jag hantera den enligt vårt reglemente.

Om Snerikes agerande skulle komma att prövas som policybrott i Kuratorkonventets arbetsnämnd, vilket tidigare nämnda namninsamling ämnar åstadkomma, kan Kuratorskonventet komma att tillfälligt dra in på det antal KK-kort som nationen innehar för sina ämbeten. 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-24 12:24
Måndagen den 24 juni välkomnas besökare på nytt till Uppsala Universitets museum Gustavianum, som renoverats sedan 2019…
2024-06-20 09:23
Att genomgå en forskarutbildning är mindre lönsamt idag än för 20 år sedan. Lönepremien för gruppen har sjunkit i både…
2024-06-19 09:32
Västmanlands-Dala Nation är känd som den nation i Uppsala som har flest studentbostäder att hyra ut till sina medlemmar…