Annons
Pengar
SFS presenterar förslag på reform för att göra studiemedel mer ändamålsenligt.
Foto: Sandra Gunnarsson/Redaktionen

SFS reformförslag för studiemedel 


Sveriges förenade studentkårer (SFS) presenterar i ett PM-förslag för att göra om studiemedlet. Ergo sammanfattar förslagen, som berör områdena boendekostnad, verksamhetsförlagd utbildning och psykisk hälsa. 

Den senaste reformen för studiemedel ägde rum 2001 och SFS anser att det nuvarande systemet blivit omodernt och inte har hängt med i förändringar i samhället och studenters situation. SFS vill göra studiemedel mer ändamålsenligt för att täcka behoven hos olika studentgrupper. 

Anpassa studiemedlet efter boendekostnad
I punkterna med förbättringsförslag vill SFS att studiemedlet bör anpassas efter vilka kostnader varje student har för sitt boende. Konkret vill SFS att stödet ska täcka halva boendekostnaden som överstiger 4 000 kronor.

Bidrag för VFU
SFS vill att det ska bli lättare för studenter att genomgå VFU(verksamhetsförlagd utbildning) och praktik genom att det merkostnadslån som i nuläget går att söka genom CSN ska göras om till ett bidrag. De vill också att det ska bli möjligt att få merkostnadslån för dubbla boendekostnader i samband med VFU. 

Ekonomi och psykisk ohälsa
SFS presenterar en rad olika förslag om hur studiemedlet kan anpassas för att främja studenters välbefinnande och psykiska hälsa. 

Bland annat vill de att det ska finnas möjlighet för studenter till deltidssjukskrivning för studier. I nuläget behöver en studerande som blir sjuk, sjukskriva sig på heltid eller avbryta studierna helt. Vidare vill SFS att studiemedlet ses över för att underlätta återhämtning genom julledighet i slutet av höstterminen, och införandet av ett kompletterande studielån under sommarmånaderna för de studenter som inte kan sommarjobba.

Andra förbättringsförslag är att nivån för fribeloppet ska anpassas och att antalet veckor med studiemedel ska bli fler. 

Föreslår en statlig utredning 
SFS uppmanar regeringen att som första steg tillsätta en statlig utredning för att se över vilka utvecklingar som kan göras inom en studiemedelsreform. På kort sikt uppmanas CSN att se över vilka möjligheter som finns inom myndighetens nuvarande uppdrag att utveckla studiemedlet. 

Läs hela SFSs förslag här.


Annons

Annons

Läs mer

2024-04-21 19:55
Ikväll klockan 20.00 stängde röstningen för Kårvalet 2024. Ta del av resultatet nedan. 
2024-04-17 08:24
Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till…
2024-04-09 08:35
Efter januaris aktion rörande situationen på Engelska parkens Matikum har nu beskedet kommit - då får studenterna sitta…