Annons
Lån och skulder
Nationerna sökte bidrag från Skatteverket under pandemin - behöver nu betala tillbaka.
Foto: Pixabay

Nationerna måste betala tillbaka efter pandemin


Under pandemin sökte och fick Uppsalas studentnationer stora summor i bidrag från Skatteverket för att kunna hålla sig flytande. Men på grund av att nationerna också tagit emot medel från Uppsala kommun och Uppsala universitet behöver de nu betala tillbaka beloppen.

Enligt rapportering från UNT tvingas flera nationer att betala tillbaka omställningsstöd till Skatteverket. Under pandemiåren uteblev stora delar av nationernas intäkter då restriktioner försvårade viktiga delar av verksamheter som pub, restaurang och klubb. För att kunna fortsätta gå runt sökte och tog många nationer emot omställningsstöd från Skatteverket. I september 2022 kom beskedet att de nationer som fått stöd blir återbetalningsskyldiga - eftersom de också tagit emot stöd från Uppsala kommun och Uppsala universitet.

I Förvaltningsrättens dom från oktober 2023, som gäller fyra av studentnationerna, fastslogs det efter överklagan att nationerna ska betala tillbaka omställningsstödet.
“Rätten till omställningsstöd förutsätter att stödmottagaren inte tagit emot annat stöd för vissa särskilda kostnader, t.ex. vissa fastighetskostnader. Vi bedömer att Skatteverket visat att Uppsala kommun och Uppsala universitet gett studentnationerna stöd för sådana kostnader, vilket innebär att studentnationerna inte också har rätt till omställningsstöd”,  säger Anna Maria Åslund Nilsson, lagman, vid tidpunkten i ett pressmeddelande på domstolens webbplats.

SVT Uppsala rapporterade vid tidpunkten att det handlade om Kalmar nation, som skulle betala 311 009 kronor, Uplands nation med skuld på 626 507 kronor, Västgöta nation med 826 113 kronor och Värmlands nation som är skyldiga 1 283 245 kronor.

Men fler nationer kommer behöva betala tillbaka det stöd de erhållit från Skatteverket under pandemin. Advokaten Anna Romell som företräder åtta studentnationer säger till UNT att samtliga nationer har fått beslut om återbetalningskrav, som de också överklagat. Enligt henne har de nationer som redan fått en dom från förvaltningsrätten överklagat domen vidare.

Några av de andra nationerna som har stora summor att betala är Stockholms nation och Norrlands nation. Stockholms nation har ansökt och fått anstånd för att få längre tid på sig att betala sina över 2,8 miljoner kronor. Norrlands nation betalade tillbaka över 900 000 kronor vid årsskiftet enligt uppgift till UNT.

Nationerna menar att stödet från kommunen och universitetet tagits emot för högre fastighetskostnader och därmed inte faller under samma ändamål.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…
2024-05-15 11:06
Försommaren är närvarande när det är dags för årets konstituerande fullmäktige, som äger rum i Universitetsaulan den 14…