Annons
UTN lämnar inspel
UTN lämnar inspel till regeringen tillsammans med andra teknologkårer.
Foto: Unsplash

UTNs inspel om lagändring


Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN), lämnar tillsammans med andra nationella teknologkårer i samarbetsföreningen Reftec, ett inspel till regeringens STEM-strategi. I inspelet föreslås en lagändring i studiestödsförordningen som ger lärosäten möjlighet att planera terminsupplägg själva. 

Reftec skriver i inspelet till regeringen att de vill att universiteten själva ska få styra upplägg för terminerna utan att studenter ska få problem med rätt till CSN. Detta skulle innebära en möjlighet att inkludera återhämtningsperioder i terminerna. 


Reftec lyfter den stora andelen avhopp på STEM-utbildningar på universitetsnivå, och en hög arbetsbelastning och brist på återhämtning lyfts som en möjlig orsak till detta. STEM står för Science, Technology, Engineering och Mathematics och handlar om att säkra kompetensförsörjningen med kortsiktiga och långsiktiga mål i hela utbildningssystemet. Regeringen arbetar nu för att ta fram en strategi för att fler ska ta examen inom STEM-ämnena. 


– Problemet så som det ser ut nu är att tentor och inlämningar i och med nuvarande terminstider och kursupplägg läggs precis i början av januari vilket tvingar studenter att lägga sina intensiva inlärningsperioder under jul och nyår. En lagändring skulle göra det möjligt för lärosäten att själva kunna anpassa sina program efter vad som anses lämpligt. Sedan är det upp till de olika studentkårerna att driva frågan vidare hos sitt lärosäte, säger Tim Nedergård, ordförande på UTN till Ergo. 


I den nuvarande studiestödsförordningen 3. kap 4a § finns ett undantag som tillåter ett terminsupplägg med färre än 40 veckor för 60hp/läsår - om programmet haft samma upplägg innan 2010. Reftec vill stryka delen med undantaget så att detta skulle kunna tillämpas för alla programstudier. Därmed skapas en möjlighet för ledighet mellan höstterminen och vårterminen.


För att få in kortare återhämtningsperioder krävs dock att de faktiska terminerna komprimeras för att inte utbildningens innehåll ska påverkas. 


– Ja, visst leder det till en liten ökad belastning under terminerna. Men skulle man slå ut exempelvis en veckas ledighet på hela terminen skulle det bli så marginellt att vi ändå ser att det skulle innebära en större fördel, med tanke på den möjlighet till återhämtning som skapas, säger Tim Nedergård. 


 


Annons

Annons

Läs mer

2024-05-21 10:13
Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked…
2024-05-16 08:34
Under tisdagen har studenter slagit läger utanför flera svenska och europeiska universitet med anledning av Israel…
2024-05-15 11:06
Försommaren är närvarande när det är dags för årets konstituerande fullmäktige, som äger rum i Universitetsaulan den 14…