Annons
Annons
Studenter
Ny rapport från Uppsala studentkår lägger fokus på humaniorautbildningarnas bristande anknytning till arbetslivet - och ger förslag på förbättringar.
Foto: Uppsala universitet/Mikael Wallerstedt

Bristande arbetsmarknadsanknytning inom humaniora och teologi


Många som pluggat humaniora och teologi vid Uppsala universitet upplever att deras utbildning saknar anknytning till arbetslivet, enligt en ny rapport från Uppsala studentkår. Studenter som hade praktik under sin utbildning uppger att övergången till arbetslivet var enklare – men för omkring en tredjedel av de svarande var praktik inte möjlig inom ramen för sin utbildning.

Rapporten med namnet “Vad blir man då?” har syftet att synliggöra att utbildningen för humanister och teologer vid Uppsala universitet behöver stärkas i sin  anknytning till arbetslivet. Respondenterna bestod av alumner inom ämnesområdena som svarade på frågor om sina erfarenheter.

Resultatet visade att många upplever att det råder brist på arbete inom deras område och att utbildningen saknar koppling till arbetslivet. För 45 procent av respondenterna tog det mer än tre månader att hitta arbete efter examen. Många hade också efter examen kompletterat med kurser eller utbildningar för att möta arbetsmarknadens krav.

Respondenterna uppger bland annat att utbildningen inte är tillräckligt specifik för arbetsgivarna. Det uppges även vara svårt att veta vilka jobb man kan söka med den kompetens utbildningen medför, samt var den kompetensen efterfrågas på arbetsmarknaden. Att ha praktik under sin utbildning visade sig förenkla för studenter att hitta ett jobb efter examen. Dock hade 32 procent av de svarande inte möjlighet att ha praktik under sin utbildning.

Uppsala studentkår presenterar med rapporten som grund ett antal synpunkter på hur man kan arbeta för att stärka arbetet med arbetsmarknadsanknytning vid de humanistiska och teologiska fakulteterna vid Uppsala universitet. Bland annat vill man att alla program ska innehålla moment av arbetslivsanknytning, och att alla studenter ska ges möjlighet till praktik inom utbildningen.

Rapporten i sin helhet hittar du att läsa på Uppsala studentkårs hemsida.

 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-13 08:28
EU-valet är genomfört - men hur röstades det i Uppsalas studentområden? Miljöpartiet och Socialdemokraterna verkar vara…
2024-06-11 09:28
En ny aktivitetsbox har dykt upp i ekonomikumparken. Boxen, som innehåller sport- och träningsutrustning, är en del av…
2024-06-07 10:55
Under måndagsförmiddagen greps 13 demonstranter i samband med en demonstration i Universitetsaulan. Det rapporterar UNT…