Annons
Annons
Konstfum
Foto: Ergoredaktionen

Konstfum: Koalitioner och tystnad


Försommaren är närvarande när det är dags för årets konstituerande fullmäktige, som äger rum i Universitetsaulan den 14 maj.

Kårårets viktigaste möte, konstituerande fullmäktige, ska snart inledas. Steg ekar ut med universitetshusets stengolv. I övrigt är det svalt och dunkelt i byggnaden, i kontrast till den påträngande sommarvärmen som regerar utanför. Nytt för fullmäktigemötet att äga rum någon annanstans än Blåsenhus eller Ekonomikum - en välkommen utveckling för alla inblandade!

– Det finns även kvinnor i partiet. De råkar bara befinna sig utomlands, säger Ernst Bergman (UUS) till SFS-ordförande tillika tidigare partikollega i UUS Jacob Färnert när Uppsala universitets studenter promenerar in - alla män utom Emelie Rosén.

Mötets start drar ut på tiden i och med att fika inte får förtäras i lärosalen. Det minglas friskt med morotskaka och kaffe i högsta hugg. För den som inte deltar i möten så ofta kan undertecknad meddela att fikat är en ytterst viktig del.

*Kvack kvack*

Snackisen inför dagens möte? Den så kallade “Kvalborgskoalitionen” (förkortat… KvaK? Som anklätet liksom? You heard it hear first). Tre av de fem kårpartier (UUS, S-studenter och Gröna studenter) har ingått en koalition med mål att skapa “[...] ett stabilt styre för att klara utmaningarna med ekonomi och omgjort medlemssystem som ska klara av att värna studentnyttan och fortsätta driva studentpolitiska frågor”. Läs deras egna ord om alliansen här. Koalitionspartierna utgör en majoritet av fullmäktigemandaten, 21 stycken, och kan således i praktiken styra fullmäktiges beslut.

– Ytterpartierna är på den här sidan alltså?, skämtar Jacob Rosén (Högerpartiet) när han kommer in och Vänsterstudenter och Högerpartiet placerat sig på vänstersidan i salen och koalitionspartierna UUS, S-studenter och Gröna studenter på höger sida.

Ordförande för fullmäktigemötet är Uppsala studentkårs sittande ordförande Anton Sanchéz Sulejmani (S-studenter) som Ergo misstänker uppskattar tanken att få dunka in sin efterträdare. Hans gedigna mötesvana märks tydligt när han snabbt och effektivt betar av formalian.

– Kallelsen gick ut på kvalborg… Vad är det för datum…? 29e! 29e gick den ut. Kan vi godkänna den?

Fullmäktige godkänner.

Efter formalian kan mötes röstlängd fastställas till 29 av 33 mandat och vi går sedan raskt vidare till punkt tre, hantering av dokumenteringen av valförrättningen. Det handlar alltså om att man ska godkänna utförandet av valprotokoll och annan dokumentation som gjordes i samband med kårvalet. Fullmäktige går med på att lägga denna dokumentation till handlingarna, med tillägget att UUS påpekar att personrösterna blev fel i protokollet.

Punkten med stort P

Äntligen är det dags valärenden! Först ut är tungviktaren av posterna - kårordförande för Uppsala studentkår verksamhetsåret 2024/2025. En ansökan har inkommit, och det är Elsa Ewert från Gröna studenter.

Elsa har gått den “kårklassiska” vägen beskriver hon i sitt tvåminutersanförande. Hon engagerade sig i en studentförening, sedan i Humanistiska sektionen och har sedan fått en allt större inblick i kårens centrala arbete. Ingen har några frågor och hon väljs enhälligt till kårens nästa ordförande. Stora applåder följer och det är det. Ett mycket enklare och mer odramatiskt än förra årets oerhört spända stämning.

Efter detta är det dags för frågan om vice ordförande. Här sker besluten i två led - först måste det fastställas om man ska ha en eller två vice ordförande. De senaste åren har man haft två vice, en som fokuserat mer på politiskt påverkansarbete och en som är mer fokuserad på studiebevakande arbete.

KvaK-partierna har tidigare under dagen lagt fram förslaget att återigen gå ner till en vice ordförande och istället ersätta den andra vice ordföranden med två sekreterarposter.

– Det skulle röra sig om en programsekreterare och en kårsekreterare, säger Elsa Ewert (Gröna studenter), Ernst Bergman (UUS) och Holger Patriksson (S-studenter) i sitt anförande av förslaget.

De beskriver att dessa sekreterare ska väljas av styrelsen och arvoderas på 75 % i tio månader. Var kommer pengarna ifrån, frågar sig fullmäktige?

– Vi har satt en budget på 360 000 kronor för dessa två arvoderingar, svarar Elsa Ewert.

Efter detta anförande så går man till beslut och fullmäktige beslutar att fastställa antalet vice ordförande till en.

Sen kommer såklart frågan - vem blir denne vice ordförande?

Johannah Rybrant (Vänsterstudenter) kandiderar. Hon beskriver i sitt anförande sin vision kring en bättre och mer effektiv studiebevakande verksamhet och som svar på fråga från Ernst Bergman (UUS) konstaterar hon att hon ställer sig “väldigt positivt” till frågan om vinterlov för studenter. Efter detta väljs även hon med acklamation till vice ordförande för verksamhetsåret 2024/2025.

Hurra, vi har ett presidium!

Styrelseposter - snabbt, smidigt och smärtfritt

Sen kommer vi till styrelsefrågor.

Sektionerna har en ordinarie och en suppleant var i styrelsen, de som har valts är Maria Sorelius ordinarie Joselyn Sepp suppleant i HumSek. MedSek, SamSek och Sektion Lära har valt sektionsordförande ex officio till ordinarie och vice sektionsordförande till suppleant.

I övrigt ska fullmäktige välja in fyra styrelseledamöter med personliga suppleanter och här väljs KvaK-partiernas förslag in, i och med deras majoritet.

Det rör sig alltså om följande:
Ordinarie ledamot Julia Karlsson (S-studenter) med personlig suppleant Jonatan Hoppe (S-studenter).
Ordinarie ledamot  Signe Stenund (S-studenter) med personlig suppleant Olle Milles (S-studenter). Ordinarie ledamot Daniel Højdal (UUS) med personlig suppleant Idun Lundmark (S-studenter).
Ordinarie ledamot Ernst Bergman (UUS) med personlig suppleant  Elenor Söderberg (UUS).
Ordinarie ledamot Jesycah Rybrant (Vänsterstudenter) med personlig suppleant Johanna Hagström (Vänsterstudenter).

Mycket namn, men nu har vi en styrelse också, snabbt smidigt och smärtfritt (nej vänta det är en reklam för något va?).

Fullmäktigeposterna - för dig som är formalaentusiast.

Dags för val av fullmäktigeordförande. Linnea Rydén (tidigare Vänsterstudenter, numera i sin #frikvinnaera enligt utsago) och Sebastian Rasmusson (S-studenter) har nominerats och får tala för sin sak.

– Det här är något jag kommer att fokusera på om jag blir ordförande. Att alla får tid men att vi samtidigt är effektiva, pikar Linnea Rydén när Anton Sanchez Sulejmani direkt sätter igång tiden för hennes tvåminutersanförande innan hon hunnit justera talarstolen.

Sebastian Rasmusson har suttit i regionfullmäktige och är stor formaliaentusiast.
– Här i kårfullmäktige har jag också suttit i ett år nu, så jag känner att jag har koll på formatet just här.

Efter sluten votering och fem minuters paus för rösträkning väljs Sebastian Rasmusson till fullmäktigeordförande med 22 röster mot Linneas 10 röster.
 
Vice ordförande för fullmäktige blir Linus Ingison (UUS), som tidigare varit nationsaktiv och suttit som vice curator curatorum.  

Till fullmäktigesekreterare kandiderar Linnea Rydén och André Popovski. Efter sluten votering väljs Linnea Rydén till sekreterare för verksamhetsåret 2024/2025 med 17 röster mot André Popovskis 13 röster.

Anton Medin (Gröna studenter) kandiderar till vice sekreterare. Han håller sitt anförande kort och konsist, något som åtminstone Ergo uppskattar när klockan börjar närma sig 19.
– Jag kan stava svåra ord, till exempel institution, säger han och väljs utan vidare diskussion till posten.

Ernst Bergman (UUS) och Linnea Rydén har nominerats till representanter i konsistoriet. För den som inte vet vad konsistoriet är så är det Uppsala universitets högst beslutande organ - helt enkelt universitetsstyrelsen.

När det är dags för anföranden så beskriver Linnea Rydén att hon inte vill ställa upp till ordinarie ledamot och kandidera emot Ernst. Istället uppmanar hon fullmäktige att välja Ernst Bergman för hans gedigna erfarenheter inom studentrepresentation. Hon drar därefter tillbaka sin kandidatur.  Ernst Bergman väljs in till ledamot i konsistoriet.

Sen är det dags att välja Ernsts personliga supplenat i konsistoriet. Här har KvaK-partierna nominerat Holger Patriksson (S-studenter) och Johannah Rybrant har nominerat Linnea Rydén.

– Jag är lugn, saklig och försonlig som person. Att kaffe inkluderas på möten är ju en bonus jag ser fram emot, säger Holger Patriksson.

Linnea Rydén drar inte tillbaka sin kandidatur för den här posten och det blir således votering. Vänsterstudenter ber kandidaterna att beskriva sin erfarenhet av studentrepresentation i olika organ.

– Det är ju egentligen helt onödigt att vi står här och pratar om det, för jag kommer ändå bara få 10 röster och Holger 22 röster, säger hon men rabblar sedan upp sin erfarenhet av olika representantuppdrag.

Sen är det dags för votering och Holger Patriksson erhåller 22 röster medan Linnea Rydén erhåller 10 stycken. Ingen större chock med tanke på mandatläget. Det som dock är något av en chock är att Högerpartiet efter voteringen med efterföljande paus lämnat lokalen och inte kommer tillbaka. Vadan detta, frågar sig Ergo? Inget intresse för budget och verksamhetsplan? Eller lockade solen och möjligheten till öl på uteservering lite väl mycket? Ergo kan känna den längtan också, när det är 20 grader och strålande sol utanför universitetshusets stora fönster och arbetsdagen redan varit längre än önskvärt. Men än är det några punkter kvar.

Till revisorer, de som ska granska kårens arbete, föreslås Jacob Färnert och Sara Wallinder. Sara Wallinder är inte på plats med Jacob Färnert föredrar.
– Jag läser fristående kurser så ni vet ju vad utbildningsministern tycker om mig, skämtar han och berättar om sitt tidigare engagemang som studentrepresentant och ordförande i Uppsala studentkår. Charmigt och obrytt så nämner han ingenting om sitt nuvarande ämbete som ordförande för Sveriges förenade studentkårer, något som samtliga på plats redan är fullt medvetna om.

Både han och Sara Wallinder väljs till revisorer för verksamhetsåret 2024/2025 och vi är således i mål med valpunkterna. Ett djupt andetag allihopa, nu är det inte långt kvar!

Planer för verksamhet och budget

Verksamhetsplanen för 2024/2025 presenteras av Linnea Rydén och Johannah Ryberg. Fullmäktige antar denna utan frågor. Var är Högerpartiet när man behöver dem? Och vad har hänt med det vanligtvis så engagerade Vänsterpartiet?  

Det är sen kanslichef Klara van Blaricums tur att föredra den framarbetade rambudgeten för 2024/2025.  Förslaget innefattar bland annat ett arvode för heltidsarvoderade på 19 000 kronor brutto per person, vilket innebär att förtroendevalda skulle få ut ungefär 15.000 kronor efter skatt. Högerpartiet brukar alltid ha saker att säga om budgeten i allmänhet och arvoderingar och löner i synnerhet, men i deras frånvaro kommer inga frågor på detta.

Nämnvärt i budgeten är  även att medlemsavgiften kommer att slopas, vilket är en stor intäkt. De största intäkterna i budgeten blir således bidraget för studiebevakning från regeringen, om ungefär 6,5 miljoner och diverse inkomster från de externa verksamheter som hyr in sig på UBBO. Kåren får även in pengar genom att ta betalt för overhead-kostnader från sina så kallade “externa projekten”. Det är alltså bland annat Ergo som betalar 50 000 kronor om året till Uppsala studentkår. (Kan man önska sig stolar till mötesbordet på vårt kontor när man pröjsar den summan? Frågar åt en kompis…)

Budgeten har inte tagit höjd för förändringen i arvoderingar som KvaK-partierna nu föreslagit. UUS önskar även anmärka att en längre diskussion kring arvoden med fördel bör tas under nästa verksamhetsår, eftersom detta är en återkommande och bevisligen komplex fråga. Efter detta tillägg godkänns budgeten av fullmäktige och på septemberfum kommer en detaljbudget att presenteras för diskussion.

Mötet förklaras avslutat 19.09 och alla, inklusive Ergo, skyndar ut i försommarkvällen och sprider ut sig i Uppsala mellan hägg och syrén.

Ergos utsända kommer att ha en djupgående intervju med det nya presidiet innan verksamhetsårets slut.

 

Uppsala studentkårs presidium verksamhetsår 2024/2025. Johannah Rybrant och Elsa Ewert.


 


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…