Annons
Annons
Gamla torget
Foto: David Naylor/Uppsala universitet

Besked om Gamla torget dröjer


Framtagandet av beslutsunderlag för en eventuell omlokalisering av Gamla torget har dragit ut på tiden och inget besked kommer att meddelas innan sommaren, vilket tidigare varit målet. I nuläget är inga underlag helt klara, och den nya prognosen innebär att ett beslut kan vara redo att tas som tidigast i september.

Uppsala universitet tillsatte i januari 2024 en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna för en omlokalisering av Gamla torget. Målet var då att ta fram ett beslutsunderlag till områdesnämnden innan sommaren, men arbetet har dragit ut på tiden.

– Jag hoppas att ett sådant beslutsunderlag kan vara klart för områdesnämnden att besluta om i september, men kan inte alls garantera det, skriver Mattias Martinsson, ställföreträdande vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och ordförande i omlokaliseringsprojektets arbetsgrupp i ett mejl till Ergo.

Ergo har i en tidigare artikel rapporterat om vilka institutioner som berörs av en eventuell flytt.

För att ta fram beslutsunderlagen är det mycket att ta hänsyn till, vilket bidrar till att processen drar ut på tiden, enligt Mattias Martinsson. Man tittar på alla saker som ett campus inkluderar, såsom undervisningslokaler, kontor, studentplatser, sociala ytor och intendentur. I nuläget är inga beslutsunderlag helt klara.

– Vi tar kontinuerligt fram siffror och simuleringar på de olika delarna för att sakta men säkert få ett grepp om helheten i fråga om fysiska faciliteter och ekonomi. Det är först när vi har fått det klart för oss som institutionernas ledningar kan ta principiell ställning huruvida en flytt är rimlig att inleda. Då kan vi börja diskutera detaljer, göra risk- och konsekvensanalyser mm. Först därefter kommer ett beslut om att flytten kan genomföras, skriver Mattias Martinsson.

Han understryker också att arbetet med förankring och framtagande av beslutsunderlag inte nödvändigtvis kommer att resultera i ett bud som alla intressenter accepterar.

– Arbetet går ut på att få till ett tillräckligt bra ekonomiskt och lokalmässigt bud som alla inblandade institutioner kan acceptera, samt ett upplägg som studenterna är nöjda med.

Skulle det till sist fattas ett beslut om en flytt är den nya prognosen att det tidigast kan ske sommaren 2025.

Samhällsvetenskapliga sektionens kårföreningar har tidigare i ett uttalande på sociala medier lyft frågan om studieplatser, som de anser riskerar att bli bristfälliga vid den flytt som diskuteras. Där skriver de:
“Universitet får inte basera den här flytten på enbart att personalen får kontor och att det finns lärosalar att undervisa i - vart ska studenterna ta vägen när undervisningen är slut, när alla platser på Plan 6 är tagna och Plan 4 är fullproppat?”

– Det är en väldigt tidskrävande process eftersom det hela involverar många rörliga delar, men det måste också få ta tid, så att beslutet i frågan blir välgrundat och välavvägt. Studenterna är fast beslutna över att  säkerställa en vettig mängd studieplatser innan beslut tas om en flytt, och där är vi inte riktigt ännu. Jag tror att det kan dröja en bit in på höstterminen innan det finns något riktigt färdigt förslag, säger Lies Youcefi sektionsordförande för samhällsvetenskapliga sektionen till Ergo.


Annons

Annons

Läs mer

2024-07-11 13:34
Torsdag den 11 juli kom antagningsbeskedet för de som sökt kurser och utbildningar till höstterminen 2024. Vid Uppsala…
2024-07-08 12:09
AI-användning i studentarbeten har diskuterats hett de senaste åren. Nu lanseras nya AI-verktyg som påstår sig kunna…
2024-07-01 11:17
Enligt den senaste undersökningen från Eurostudent så upplever en tredjedel av studenter vid svenska lärosäten psykisk…