Annons
Annons
Johannah Rybrant och Elsa Ewert
Inför kommande verksamhetsår går Uppsala studentkårs presidium från att vara en trio till att bli en stark duo - Ergo har träffat Elsa Ewert och Johannah Rybrant i samtal om framtiden, kåren och förändringarna.
Foto: Maja Lundqvist/Uppsala studentkår

Tvåmannapresidiet om kommande året: “Är redo!”


Efter konstituerande fullmäktige den 14 maj stod det klart att presidiet kommer gå från tre till två. Johannah Rybrant fick förnyat förtroende att fortsätta på sin post och får sällskap av tillträdande ordförande Elsa Ewert. Ergo har träffat duon och pratat om förhoppningar, utmaningar och hur det kommer fungera med bara två presidialer. 

Det är två taggade och tacksamma blivande presidialer som möter Ergo i ett av kårhusets konferensrum för intervju en dryg vecka efter konstituerande fullmäktige. Under fullmäktigesammanträdet stod det klart att Johannah Rybrant, en av två sittande vice ordförande, får förnyat förtroende för ytterligare en mandatperiod. Den här gången får hon sällskap av tidigare sektionskollegan Elsa Ewert i rollen som ordförande. 

Hur känns det? 
– Vi har ju suttit i styrelse tillsammans förut, på både förenings- och sektionsnivå, så det känns väldigt fint att återigen få jobba tillsammans, säger Elsa. 

En kårklassisk väg
Elsa har gått den “kårklassiska” vägen, enligt sig själv. Tillsammans med Johannah startade de två upp sin kårförening Hummus. Efter det hamnade hon på ett möte med humanistiska sektionen och insåg att hon ville engagera sig i kåren mer centralt. Efter två år som ordförande för humanistiska sektionen och en tur som ordförande för kårens jubileumsutskott är det alltså dags att ta sig an kårordföranderollen. 

– Jag känner ändå att jag är så redo jag kan vara utan att ha innehaft posten i fråga. Och det känns tryggt att göra det med Johannah, säger Elsa. 

För Johannah var det dock inte självklart att söka förnyat förtroende. Hon beskriver att hon först ville att man skulle återgå till att presidialer satt bara en mandatperiod istället för att söka ytterligare en. 
– Men när Elsa berättade att hon ville söka ordförande så kände jag “ja men vi kör”, skrattar hon. 

Det kan bli ett riktigt bra år, känner både Johannah och Elsa. Kårens fyra sektioner (HumSek, SamSek, MedSek och Lära) har alla stort engagemang och de tror att det kan bli mycket spännande och roliga projekt att jobba med under kommande höst och vår. 

Vad ser ni mest fram emot? Har ni några specifika förhoppningar? 
– Vi vill eliminera frågan “Vad är Uppsala studentkår?”. Vi hoppas att kåren kan växa och en stor del av det är att kåren inte längre har en medlemsavgift. Vi hoppas det ger en grund att stå på för ett ökat intresse och medlemsantal.  

Det låter ju bra! Men hur funkar det ekonomiskt för kåren nu när avgiften slopats? 
– Det är klart att det kommer att bli en utmaning, men det kommer att gå. Det är väldigt få kårer i Uppsala som har avgift och det är viktigt för oss att vi är en självklarhet för studenter - vi är en medlemsorganisation, säger Johannah. 

Särskilt eftersom många inte vet vad Uppsala studentkår är eller gör, menar Johannah och Elsa, så är det svårt att motivera en avgift på 80 kronor per termin. Det skrämmer bort medlemmar. 

Från att de senaste åren varit tre presidialer har man nu också gått tillbaka ner till två - en vice ordförande och en ordförande. Det här är något som sparar in en del pengar, menar Johannah. 

Men hur känns det att vara två som delar på arbetet och inte tre? 
– Egentligen så delar vi helt enkelt upp en presidiepost i två andra förtroendeposter, en kårsekreterare och en programsekreterare, förklarar Johannah. 

Det var Elsas parti Gröna studenter, som tillsammans med Uppsala universitets studenter (UUS) och S-studenter lade fram förslaget att gå tillbaka till två presidialer, men skapa två nya förtroendeposter istället.

– Det var egentligen väldigt personlighetsbaserat. Vi ville testa och se hur det skulle se ut om kåren återgick till två presidialer och vi hade två starka kandidater som båda skulle kunna bidra i sekreterarrollerna, säger hon. 

Kan ni berätta något mer om vad de här nya rollerna kommer innebära? 
– Det är ju alltså en kårsekreterare och en programsekreterare, båda på 75 %. Kårsekreteraren kommer att jobba med det kårpolitiska och kårens synlighet utåt. Programsekreteraren kommer att jobba med medlemsrekrytering och finnas som en resurs i arbetet att skapa medlemsnytta. 

Men varför inte bara fortsätta ha en andra vice ordförande som kan jobba med det där? 
– Vi ansåg att det inte fanns någon som var relevant för posten som helhet. Men det finns stor kompetens inom kårpartierna och det här är ett sätt att utnyttja det engagemang och den kunskap som finns. 

I Kvalborgskoalitionen (KvaK) presenterade Gröna studenter, UUS och S-studenter namnförslag på samtliga poster inför konstituerande fullmäktige. Man presenterade även namn för sekreterarposterna, även om de posterna föreslogs (och bifölls) väljas ut av styrelsen. De två kandidaterna är Michael Johansson (Gröna studenter) som kårsekreterare och Holger Patriksson (S-studenter) som programsekreterare. 
– Vi tror att de kommer göra ett väldigt bra jobb på sina respektive poster om styrelsen väljer att ge dem uppdraget, säger Elsa till Ergo. 

De stora utmaningarna 
När Ergo frågar om vilka utmaningar som kåren står inför det kommande året är Johannah och Elsa eniga. 

– Kårstatusprocessen! 

För att vara en studentkår i Uppsala som erkänns av universitetet måste man vart tredje år ansöka om kårstatus. Antalet medlemmar och förtroendevalda påverkar hur mycket ekonomiskt stöd man får från Uppsala universitetet. Det här, beskriver Johannah och Elsa, är en stor anledning till att kåren behöver värva fler medlemmar. 

Det är den 1 juli som verksamhetsåret officiellt startar, men innan under juni kommer Elsa att få gedigen överlämning av sin företrädare Anton Sanchéz Sulejmani.

– Det känns tryggt. Jag ser verkligen upp till honom, säger hon. 

För Johannah, som sitter kvar på sin post och fortsatt kommer ha huvudansvar för det studiebevakande arbetet, blir det inte mycket till överlämning. Men hon berättar att hon reflekterat över året som gått och vad som kan ändras och göras bättre. 
– Jag ser fram emot att samarbeta ännu närmare sektionerna. Jag tror att det är det mest effektiva sättet att nå ut till medlemmar kring studiebevakningen och samarbetet är något som även sektionerna är väldigt positiva till, säger hon. 

Är det något ni vill skicka med Ergoläsarna? 
–  Engagera er! Det finns en massa olika spännande uppdrag i större och mindre skala som är roliga och lärorika. Se på oss - vi startade en förening och nu sitter vi som ytterst ansvariga för kårens verksamhet. Det är otroligt givande att engagera sig under sin studenttid, säger Elsa. 

– Jag vill också slå ett slag för våra sociala medier , tillägger Johannah. Vi finns på de flesta plattformar och där kan man hålla sig uppdaterad kring vad som händer på kåren! 


Annons

Annons

Läs mer

2024-06-27 10:48
Anton Sánchez Sulejmani och Linnea Rydén har tillsammans avverkat två år som Uppsala studentkårs ordförande respektive…
2024-04-29 09:02
Byggandet av flottar inför forsränningen i Fyrisån på sista april är i full gång utanför Ångström. Trots en kylig start…
2024-04-25 11:11
Valborgshelgen kommer allt närmare och Ergo har fått träffa artisten och valborgsälskaren Tomas Rimeika inför hans nya…