Toaletten i Madison County

Jag hade inrett min egen kväll, alldeles åt mig själv. Med en självvald ensamhet och en särskilt stark livslust, satt

Krönika
2018-11-09 14:47