Definition av forskningsfusk på pränt

Från och med årsskiftet kommer forskningsfusk att regleras i lag, men kritik har riktats mot att den lagstadgade definitionen av oredlighet i forskning är för snäv.
Nyheter
2019-09-10 10:41