Nedläggningsplanerna stoppas

Tidningen Ergo tycks överleva – i alla fall minst ett år till. Prorektor Coco Norén har gett sitt ord på att universitetet kommer hjälpa kåren med finansiering under kommande...
Nyheter
2021-03-22 13:35

Tidningen Ergo läggs ner

Som ett steg i att “omprioritera i organisationen” väljer nu Uppsala studentkår att arbeta för en avveckling av den snart hundraåriga tidningen Ergo.
Nyheter
2021-03-16 13:01

95-åringen som klev ut genom tryckpressen och försvann

Hundratals är de redaktörer och medarbetare som har burit tidningen Ergo genom nästan ett helt sekel. Nästan. Vid årsskiftet upphör produktionen av pappers-Ergo, vilket innebär...
Reportage
2019-11-25 15:58

Vad händer om mitt program läggs ned?

När ett utbildningsprogram läggs ned har studenterna ändå rätt att studera klart. Universitetskanslersämbetet ger ut en vägledning till lärosätena för hur nedläggningsbeslut bör...
Nyheter
2019-01-09 16:06